Objekt som tas bort från en delad postlåda finns i fel mapp i Outlook

Supporten för Office 2003 har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Office 2003 den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 202517
Sammanfattning
När du använder Microsoft Outlook för att ta bort objekt från en e-postmapp för en annan användare som du har behörighet för borttagning, gå de borttagna objekten till mappen Borttaget i stället för till mappen Borttaget för postlådans ägare.
Mer Information
I Outlook finns en inställning i Windows-registret växla mål ofdeleted objekten till mappen Borttaget för postlådans ägare.

Om du vill ändra platsen för borttagna objekt

Viktigt Det här avsnittet, metoden eller aktiviteten innehåller instruktioner om hur du ändrar registret. Allvarliga problem kan dock uppstå om du ändrar registret felaktigt. Se därför till att du följer instruktionerna noga. För extra skydd, säkerhetskopiera registret innan du ändrar det. Du kan sedan återställa registret om det uppstår problem. För mer information om hur du säkerhetskopierar och återställer registret klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
322756 Säkerhetskopiera och återställa registret i Windows

Om du vill att vi ändra platsen för borttagna objekt du gå till den "Här är en enkel lösning"avsnittet. Om du vill ändra platsen för borttagna objekt själv gå till det "Jag löser det själv"avsnittet.

Här är en enkel lösning

Om du vill ändra platsen för borttagna objekt automatiskt klickar du på den Hämta knappen. Klicka på Kör eller Öppnai dialogrutan Filhämtning och följ sedan stegen i guiden enkelt korrigera.

2016 Outlook,Outlook 2013
Lagras borttagna objekt i mappen
Lagras borttagna objekt i mappen för postlådans ägare

För Outlook 2010, Outlook 2007, Outlook 2003, Outlook 2002, Outlook 2000
Lagras borttagna objekt i mappen
Lagras borttagna objekt i mappen för postlådans ägareKommentarer
 • Theeasy fix lösningar fungerar inte om DelegateWasteBasketStyle har tillämpats med hjälp av en Grupprincip.
 • Kontrollera att ombudsanvändare minst har författare behörighetsnivå rättigheter till mappen Borttaget i ägarens postlåda när du kör andra lätt fix-lösning.
 • Den här guiden finns eventuellt bara på engelska. Men den automatiska korrigeringsfilen fungerar även för andra språkversioner av Windows.
 • Om du inte sitter vid datorn där problemet spara lätt rätta lösningen på ett flashminne eller en CD och sedan köra den på rätt dator.
Jag löser det själv

Så här ändrar du registerinställningen:
 1. Avsluta Outlook.
 2. Starta Registereditorn. Genom att använda någon av följande metoder som passar din version av Windows.
  • Windows 8 och 10 för Windows: Tryck på Windows-tangenten + R för att öppna dialogrutan Kör. Skriv regedit.exeoch tryck sedan på OK.
  • Windows 7: Klicka på Start, Skriv regedit.exei sökrutan och tryck sedan på RETUR.
 3. Leta upp registernyckeln som är lämplig för din version av Outlook.
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\x.0\Outlook\Options\General
  Observerax.0 platshållaren representerar din version av Office (16,0 = Office 2016, 15,0 = Office 2013, 14,0 = Office 2010 12.0 = Office 2007).
 4. Högerklicka på värdet för DelegateWastebasketStyle och klicka sedan på Ändra.

  Om nyckeln inte finns kan du använda följande steg för att skapa den:
  1. Högerklicka på mappen Allmänt i sökvägen som anges i steg 4 i avsnittet "Att växla i mål av borttagna objekt" tidigare i den här artikeln.
  2. Peka på Nyttoch klicka sedan på DWORD-värde.
  3. Typ DelegateWastebasketStyle, och tryck sedan på RETUR.
 5. Ändra data i dialogrutan Redigera DWORD-värde till ett av följande värden:
  • 8 = Lagrar borttagna objekt i mappen.
  • 4 = lagrar borttagna objekt i mappen för postlådans ägare.
  Obs! Kontrollera att ombudsanvändare har minst författare nivå rättigheter för mappen Borttaget i ägarens postlåda. Om ombudet inte har dessa rättigheter, och det här alternativet i registret anges till 4, och objektet tas bort permanent eller användaren får något av följande felmeddelanden:
  • Objektet kan inte tas bort, det har flyttats eller tagits bort eller åtkomst nekades.
  • Åtgärden misslyckades.
  • Vissa objekt kan inte tas bort. De kan ha flyttats eller tagits bort eller åtkomst nekades.
  • Det gick inte att avsluta borttagandet. Artiklarna har redan tagits bort eller flyttats.
 6. Avsluta Registereditorn.
 7. Starta om Outlook.

Avgöra om DelegateWasteBasketStyle har installerats med hjälp av grupprincip

Om registervärdet ovan har ingen effekt, har en administratör använt inställningen med hjälp av en Grupprincip. Registervärden för grupprincip åsidosätter de som konfigureras i registrets användarinställningar i registret.

Om du hittar en DelegateWasteBasketStylevalue finns i följande registernyckel, troligen eftersom grupprinciper används i din organisation.
HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\x.0\Outlook\Options\General
Observerax.0 platshållaren representerar din version av Office (16,0 = Office 2016, 15,0 = Office 2013, 14,0 = Office 2010 12.0 = Office 2007).

Kontakta administratören för Active Directory om du vill granska grupprinciper som gäller för användaren eller datorkontot.

Löstes problemet?

Kontrollera om problemet är borta. Om problemet är borta är du klar med det här avsnittet. Om problemet inte är åtgärdat kan duKontakta support.
98 ytterligare postlåda Avancerat OL2007 fixit fix Det fixme

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 202517 – senaste granskning 03/03/2016 08:20:00 – revision: 7.0

Outlook 2016, Microsoft Outlook 2013, Microsoft Outlook 2010, Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Outlook 2002 Standard Edition, Microsoft Outlook 2000 Standard Edition

 • kbinfo kbfixme kbmsifixme kbmt KB202517 KbMtsv
Feedback