McAfee ger en falsk positiv identifiering av viruset W32/wecorl.a när version 5958 av DAT-filen används.

Supporten för Windows XP har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Windows XP den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Sammanfattning

McAfee har upptäckt ett problem i virusdefinitionsfilen (DAT). Detta problem orsakar en falskt positiv identifiering av viruset W32/wecorl.a i processen Svchost.exe. När den falska identifieringen sker kan processen Svchost.exe placeras i karantän eller tas bort, beroende på programvarukonfiguration. Detta kan orsaka något av följande problem:

 • Datorn stängs av när ett DCOM- eller ett RPC-fel uppstår.
 • Datorn körs men utan nätverksanslutning.
 • Datorn aktiverar ett stoppfel på en blå skärm.

Windows XP Service Pack 3 (SP3) är det enda operativsystemet som påverkas av problemet. Detta är ett känt problem.

Mer Information

Lösning

Alternativ 1:

Den senaste informationen om detta problem, inklusive om återställning, finns på McAfees webbplats:

https://kc.mcafee.com/corporate/index?page=content&id=KB68780

Alternativ 2:

Reparera en dator med detta problem manuellt på följande sätt:

1. Starta om datorn i felsäkert läge genom att hålla ner F8 innan välkomstskärmen för Windows visas.

2. Logga in på datorn. Tryck CTRL+ALT+DEL, och klicka på starta Aktivitetshanteraren.

3. Klicka på Ny aktivitet (Kör)Arkiv-menyn.

4. Skriv cmd.exe och tryck på RETUR.

5. Byt namn på filen Avvscan.dat så att filen Svchost.exe inte tas bort av McAfee, innan en uppdaterad DAT-fil är installerad. Gör detta genom att köra följande kommando:

ren “%CommonProgramFiles%\McAfee\Engine\avvscan.dat” avvscan.old

Obs!Denna åtgärd tar bort McAfees virusdefinitioner. Se till att du uppdaterar till de senaste definitionerna (version 5959 eller senare av DAT-filen) när du är klar, så att virusdefinitionerna återställs.

6. Återställ filen Svchost.exe till katalogen system32 genom att köra följande kommando. En säkerhetskopia lagras vanligen i mappen DLLCACHE.

copy %systemroot%\system32\dllcache\svchost.exe %systemroot%\system32\

och tryck på RETUR.

Obs! Om kommandot inte körs med felet "Det går inte att hitta den angivna fil" kontrollerar du vad du skrev, eller går till avsnittet "Avancerade steg för att återställa en saknad svchost.exe".

7. Starta om datorn.

Avancerade steg för att återställa en saknad svchost.exe

 1. Hämta Windows XP Service Pack 3 (SP3) genom att besöka följande Microsoft-webbplats:

  http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=5B33B5A8-5E76-401F-BE08-1E1555D4F3D4
 2. Klicka på Start, Kör, skriv cmd.exe i rutan Öppna och tryck på RETUR.
 3. Gå till den katalog dit du hämtade Windows XP SP3-filen med kommandot cd\. Kör till exempel följande kommando:

  cd c:\katalognamn
 4. Extrahera filerna från filen WindowsXP-KB936929-SP3-x86-ENU.exe genom att skriva följande i kommandotolken:

  WindowsXP-KB936929-SP3-x86-ENU.exe /x: katalognamn

  Obs! Platshållaren katalognamn står för den katalog där du sparade de extraherade filerna.
 5. Expandera Svchost.exe från den extraherade mappen, och placera sedan filen på rätt plats med följande kommando:

  expand –r .\i386\svchost.ex_ %systemroot%\system32\

Alternativ 3:

Steg som skapar en aktivitetssekvens som automatiserar denna reparation i System Center Configuration Manager 2007 finns på följande Microsoft-webbplats:

http://blogs.technet.com/configurationmgr/archive/2010/04/22/configuration-manager-2007-task-sequence-to-assist-in-resolving-mcafee-antivirus-deleting-svchost-exe.aspx

Mer information

Detta problem uppstår i version 5958 av McAfees DAT-fil. Denna DAT-fil gavs ut den 21 april 2010. Denna DAT-fil har ersatts av version 5959, som åtgärdar den falska positiva identifieringen som beskrivs i avsnittet "Sammanfattning". Dessutom har McAfee givit ut filen EXTRA.DAT som kan stoppa den falska positiva identifieringen av processen Svchost.exe för kunder som kör version 5958 av DAT-filen.

Egenskaper

Artikel-id: 2025695 – senaste granskning 12/12/2015 08:05:17 – revision: 1.0

Microsoft Windows XP Service Pack 3

 • kbnosurvey kbarchive KB2025695
Feedback