PowerPoint för Mac startfelet: "Microsoft PowerPoint har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är beklagar detta"

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2026202
Symptom

När du försöker starta PowerPoint för Mac kan du få följande felmeddelande:

Microsoft PowerPoint har påträffadesett problem och måste avslutas. Vi är beklagar eventuella olägenheter.

Orsak

Det här problemet kan uppstå om någon av följande förutsättningar föreligger:

 • PowerPoint -inställningar är skadade.
 • Program som körs i bakgrunden stör PowerPoint.
 • Programfiler är skadade.
 • En användarprofil är skadad.
Lösning

Följ instruktionerna för att lösa problemet. Det kan vara användbart att skriva ut den här artikeln innan du fortsätter.

Steg 1: Stäng alla program och Stäng alla fönster

 1. Klicka på Avsluta i kraftApple -menyn.
 2. Markera ett program i fönstret "Kraft avsluta program".
  Obs! Du kan inte avsluta Finder.
 3. Klicka på Avsluta i kraft.
4. Upprepa de här stegen tills du avslutar alla aktiva program.

Varning Osparade ändringar av öppna dokument sparas inte när ett program avslutas kraft.

När du är klar klickar du på den röda knappen i det övre vänstra hörnet av skärmen och gå sedan till "Steg 2".

Steg 2: Ta bort PowerPoint-inställningar

 1. Avsluta alla Microsoft Office för Mac-program.
 2. Klicka på Starttill-menyn.
 3. ÖppnaBiblioteket.
  Obs! Library -mappen är dold i MAC OS X Lion. Om du vill visa den här mappen, håller du ned ALT-tangenten medan du klickar på den till-menyn.
 4. Öppna mappen Inställningar.
 5. Leta efter en fil som heter com.microsoft.powerpoint.plist. Om du hittar filen kan du flytta den till skrivbordet. Starta PowerPoint och kontrollera om problemet kvarstår. Om du inte hittar filen används standardinställningarna.
 6. Om problemet kvarstår, avsluta PowerPoint och återställa filen till dess ursprungliga plats. Gå sedan till nästa steg. Om problemet verkar vara löst, kan du flytta filen com.microsoft.powerpoint.plist till Papperskorgen.
 7. Avsluta alla Microsoft Office för Mac-program.
 8. Klicka på Starttill-menyn.
 9. ÖppnaBiblioteket.
  Obs! Library -mappen är dold i MAC OS X Lion. Om du vill visa den här mappen, håller du ned ALT-tangenten medan du klickar på den till-menyn.
 10. Öppna mappen Inställningar.
 11. Öppna mappen Microsoft.
 12. Leta efter en fil som heter com.microsoft.powerpoint.prefs.plist. Om du hittar filen kan du flytta den till skrivbordet. Starta PowerPoint och kontrollera om problemet kvarstår. Om du inte hittar filen, används standardinställningarna.
 13. Om problemet kvarstår, avsluta PowerPoint och återställa filen till dess ursprungliga plats. Gå sedan till nästa steg. Om problemet verkar vara löst, kan du flytta filen com.microsoft.powerpoint.prefs.plist till Papperskorgen.

Om problemet kvarstår går du till nästa steg.

Steg 3: ta bort och sedan installera om Office

Information om hur du manuellt tar bort och sedan installera om Office, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

2500821Ta bort Office för Mac och installera om

2398768 hur du tar bort Office för Mac 2011

Om problemet kvarstår går du till nästa steg.

Steg 4: Utföra en ren start

Mer information hur du "ren start" datorn klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

2398596 utföra en ren start (felsäkert läge) för att avgöra om bakgrundsprogram stör Office för Mac

Om problemet kvarstår går du till nästa steg.

Steg 5: Skapa ett nytt användarkonto

Ibland en viss användarinformation kan skadas, vilket kan hindra installation, start eller användning av vissa program. Om du vill avgöra om så är fallet, kan du logga in på datorn med hjälp av en annan eller ny användarkonto och testa programmet. Information om hur du skapar ett nytt användarkonto klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

2439218 testar ditt användarkonto när du felsöker Office för Mac-program

Om problemet inte uppstår finns orsaken i användarens arbetsmapp. Om du tror att användarkontot ansvarade fortsätter du du felsökningen med hjälp av det nya användarkontot.

Obs!Kontakta Apple om du vill ha hjälp med att flytta dina filer till det nya kontot.

Om problemet kvarstår går du till nästa steg.

Steg 6: Använda alternativet "Reparera disken behörigheter"

Du kan använda alternativet Reparera disken behörigheter för felsökning av behörighetsproblem med i Mac OS X 10.2 och senare versioner. Om behörigheter för din Microsoft-programvara är felaktiga, Office för Mac-program startar långsamt eller långsamt.Till Använd alternativet Reparera disken behörigheter , gör du så här:

 1. Klicka på till-menyn Verktyg.
 2. Starta programmet Disk Utility .
 3. Klicka på den primära hårddisken för datorn.
 4. Klicka på fliken första hjälpen .
 5. Klicka på reparera disken behörigheter.

Obs!Disk Utility programmet reparerar endast program som installeras av Apple. Det här verktyget reparerar även mappar, till exempel mappen program. Det här verktyget Reparera dock inte program som finns i mappen hem.

Mer information om alternativet reparera disken behörigheter finns i följande artikel i AppleCare:

http:

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2026202 – senaste granskning 06/23/2014 05:48:00 – revision: 1.0

Microsoft Office PowerPoint 2008 for Mac, Microsoft PowerPoint 2011 for Mac

 • dftsdahomeportal kbmt KB2026202 KbMtsv
Feedback