Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Hur du aktiverar säkerhetskopiering av personliga mappar-tillägg för Outlook 2010

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2030523
Symptom
Tillägg (Microsoft Säkerhetskopiering av personliga mapparhttp://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=8B081F3A-B7D0-4B16-B8AF-5A6322F4FD01&displaylang=en) fungerar inte med Outlook 2010 som standard.
Orsak
Detta orsakas av den nya funktionen för snabb avslutning i Outlook 2010. Se http://blogs.msdn.com/rgregg/Archive/2009/10/02/Additional-Shutdown-Changes-for-Outlook-2010-Beta.aspx för mer information.
Lösning
Om du vill aktivera säkerhetskopiering av personliga mappar-tillägg fungerar med Outlook 2010 för dig, går du till den "Här är en enkel lösning"avsnittet. Om du vill korrigera problemet manuellt går du till den "Jag löser det själv"avsnittet.

Här är en enkel lösning

Klicka på Hämta om du vill åtgärda problemet automatiskt. Klicka på Kör eller Öppnai dialogrutan Filhämtning och följ sedan stegen i guiden enkelt korrigera.
  • Innan du kör den automatiska korrigeringen, kontrollera att du har installerat den Tillägget Microsoft Säkerhetskopiering av personliga mappar.
  • Den här guiden finns eventuellt bara på engelska. Men den automatiska korrigeringsfilen fungerar även för andra språkversioner av Windows.
  • Om du inte är på datorn där problemet finns kan spara lätt rätta lösningen på ett flashminne eller en CD och sedan köra den på rätt dator.

Jag löser det själv

Enkelt åtgärda 50545

Lägg till följande registerdata att slutföra säkerhetskopieringen vid avstängning av datorn om du vill aktivera säkerhetskopiering av personliga mappar tillägget att arbeta med Outlook 2010.

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Outlook\Addins\Microsoft.OutlookBackup.1
DWORD: RequireShutdownNotification
Värde: 1

Gör följande om du vill göra detta.

Varning Allvarliga problem kan uppstå om du ändrar registret på ett felaktigt sätt med hjälp av Registereditorn eller med någon annan metod. Dessa problem kan medföra att du måste installera om operativsystemet. Microsoft kan inte garantera att problemen kan lösas. Ändra registret på egen risk.

For Windows XP och Windows Server 2003
1. Klicka på Startoch sedan på Kör.
2. i rutan, Skriv regedit och klicka sedan på OK.

För Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008 och Windows Server 2008 R2
Klicka på Startoch rutan Skriv regedit i rutan Sök och klicka på regedit.exe i sökresultaten.

3. Leta upp och klicka på följande undernyckel:
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Office\Outlook\Addins\Microsoft.OutlookBackup.1
4. Klicka på Redigeraoch sedan på Ny - DWORD-värde.
5. ändra värdet till RequireShutdownNotification.
6. Högerklicka på RequireShutdownNotification och klicka sedan på Ändra.
7. i dialogrutan Redigera DWORD-värde anger du 1 i rutan data och klicka sedan på OK.
8. Avsluta Registereditorn
Mer Information

Löstes problemet?

Kontrollera om problemet är borta. Om problemet är borta är du klar med det här avsnittet. Om problemet inte är åtgärdat kan duKontakta support.

Obs! Säkerhetskopiering av personliga mappar endast säkerhetskopieras. PST-filer. Om du har en Microsoft Exchange Server-postlåda säkerhetskopieras mapparna i postlådan sannolikt regelbundet av serveradministratören. Det här verktyget innehåller endast inställningar för enskilda användare kan konfigurera. Vi gör därför rekommenderas inte som en lösning för säkerhetskopiering av företaget.
PST Personal Folders Backup fixit fix Det fixme

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2030523 – senaste granskning 12/19/2015 04:14:00 – revision: 5.0

Microsoft Outlook 2010

  • kbfixme kbmsifixme kbmt KB2030523 KbMtsv
Feedback
smcLanguageSelector();" data-bi-name="LocalePicker"> Svenska (Sverige)‎