Jag får ett felmeddelande när jag försöker öppna en webbplats i FrontPage 2000

Denna artikel har tidigare publicerats under SV205715
Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Symptom
När jag ska öppna en FrontPage-webbplats får jag ett meddelande om att det inte går att öppna webbplatsen.
Vad beror det på?


När du försöker öppna en befintlig FrontPage-webbplats visas följande felmeddelande:

Unable to open http://<servername>/<page>. The site reports that the item you requested could not be found.

404 Not Found. The requested URL /page was not found on the server.


Det här felmeddelandet visas när FrontPage inte kan hitta sidan. Detta kan inträffa om du har angivit fel adress, om proxyserverinställningarna i FrontPage är felaktiga, om webbmappen har raderats, om innehållet har flyttats eller om du försöker använda en länk som har skapats av ett bekräftelsefält, Diskussionsformulär-hanteraren, Registreringsformulärhanteraren, en formulärhanterare för att spara resultat, ett sökformulär eller en besöksräknare.

Obs! För att dessa komponenter ska fungera måste servertillägg för FrontPage vara installerat. Länkarna är korrekta, men webbläsaren kan inte hitta den motsvarande sidan om inte servertilläggen för FrontPage finns installerade.Lösning

Lösningsförslag 1


Om adressen är fel angiven
Kontrollera att URL-adressen är korrekt. Om den inte är det skriver du in den korrekt och försöker igen.

Lösningsförslag 2


Om proxyserverinställningarna är felaktiga
Du kan ange en proxyserver i FrontPage. Så här kontrollerar du att proxyinställningarna är korrekta:

1. Klicka på Alternativ på Verktyg-menyn och klicka på Proxyinställningar.

2. Klicka på fliken Anslutningar och klicka på knappen LAN-inställningar.

3. Kontrollera att adressen till proxyservern är korrekt. Om proxyadressen är korrekt kontrollerar du att proxyservern fungerar.

Lösningsförslag 3


Om komponenter som kräver servertillägg för FrontPage används
Om inte servertillägg för FrontPage är korrekt installerat på webbservern måste administratören öppna MMC och installera rätt utökningar för den webbserver som används.

Lösningsförslag 4: Om webbmappen har raderats
Även om mappen som innehåller alla webbsidor har raderats så finns det pekare till den informationen i en annan fil i FrontPage.

Lösningsförslag 5: Om webbinnehållet har flyttats
Om du har flyttat innehåll till en ny plats flyttar du tillbaka det till den ursprungliga platsen, öppnar MMC, avinstallerar servertilläggen, flyttar innehållet till den nya platsen och installerar om servertilläggen för FrontPage.

Övrigt:
Denna artikel är baserad på följande artikel i Microsoft Knowledge Base (Obs! Texten är på engelska):
Egenskaper

Artikel-id: 205715 – senaste granskning 02/11/2014 17:59:27 – revision: 1.0

Microsoft FrontPage 2000 Standard Edition

  • kbnosurvey kbarchive KB205715
Feedback