Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Använda kommandoradsväxlar i Microsoft Access

Supporten för Office 2003 har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Office 2003 den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
En version av den här artikeln för Microsoft Access 97 finns i105128 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska).
Måttlig: kräver grundläggande kunskaper om makron, kodning och interoperabilitet.

Den här artikeln gäller Microsoft Access-databaser (.mdb) och Microsoft Access-projekt (.adp).

Sammanfattning
När du kör Microsoft Access från Start-menyn eller en snabbmeny, kan du använda kommandoradsväxlar för att ändra startprocessen. Du kan till exempel öppna en viss databas, köra ett makro eller ange ett lösenord.
Mer Information
Följande tabell innehåller kommandoradsalternativen för Microsoft Access.
  Alternativ    Effekt                  Gäller  -----------------------------------------------------------------  databas   Öppnar Microsoft Access-databasen   Access-         eller Microsoft Access-projektet som har angetts.   databas eller         Inkludera en sökväg vid behov. Om du  Access-         kör Windows 95 är standardsökvägen  projekt        mappen Mina dokument.	                /excl    Öppnar den angivna Access-databasen för  Access-         exklusiv åtkomst. Om du vill öppna databasen  databas         för delad åtkomst i en fleranvändar-     endast        miljö utesluter du detta alternativ. 	  /ro     Öppnar den angivna Access-databasen eller  Access-         Access-projektet för skrivskyddad åtkomst.   databas eller                              Access-                             projekt  /user    Startar Access med hjälp av det angivna  Access-  användarnamn  användarnamnet.                   databas                              endast  /pwd    Startar Access med hjälp av det angivna  Access-  lösenord   lösenordet.                 databas                              endast  /profile   Startar Access med hjälp av alternativen i  Access-  användar-     den angivna användarprofilen i stället för   databas eller  profil   standardinställningarna för Microsoft Windows-    Access         registret som skapas vid installation av    projekt        Access. Detta ersätter /ini-alternativet 	        som används i tidigare Access-versioner  	        än Access 97 för att ange en  	        initieringsfil.  /compact   Komprimerar och reparerar Access-      Access-  mål-    databasen, eller komprimerar Access-projektet, databas eller  databas eller som anges före /compact-alternativet och Access-  mål-    stänger sedan Access. Om du utelämnar mål- projekt  Access-    filnamnet efter /compact-alternativet 	  projekt   komprimeras filen till det ursprungliga 	        namnet och mappen. Om du vill komprimera till ett annat         namn anger du en målfil. Om du inte 	        inkluderar en sökväg i måldatabasen eller mål- 	        Access-projektet skapas målfilen i mappen 	        Mina dokument som standard. I 	        ett Access-projekt komprimerar det här 	        alternativet Access-projektfilen (.adp) men inte 	        SQL Server-databasen. 	  /repair   Reparerar Access-databasen som anges   Access-         före /repair-alternativet och stänger    databas         sedan Access. I Access 2000 kombineras   endast        komprimering och reparation 	        under /compact. Alternativet /repair 	        stöds för bakåtkompatibilitet. 	  /convert   Konverterar en Access-databas i en     Access-  mål-    tidigare version till en Access 2000-     databas  databas   databas med ett nytt namn och stänger sedan endast        Access. Ange källdatabasen 	        innan du använder /convert. 	  /x makro  Startar Access och kör angivet   Access-         makro. Ett annat sätt att köra ett makro när  databas eller         du öppnar en databas är att använda     Access-         ett AutoExec-makro.              projekt                /cmd     Anger att det som följer på kommando-    Access-         raden är värdet som kommer att  databas eller         returneras av kommandofunktionen. Detta  Access-         alternativ måste vara det sista alternativet   projekt        på kommandoraden. Du kan använda ett semikolon (;)	        som ett alternativ till /cmd. 	  /nostartup  Startar Access utan att startdialogrutan   Access-         (den andra dialogrutan   databas eller        som visas vid start av Access) visas. Access-                             projekt  /wrkgrp   Startar Access med hjälp av den     Access-  arbetsgrupps-  angivna arbetsgruppsinformationsfilen.        databas  informations-                      endast  fil  /runtime   Startar Access i körningsläge.      Access-                              databas eller                              Access-                             projekt

Obs!

 • Om du vill köra en Visual Basic for Applications-procedur när du öppnar en databas, kör du RunCode-åtgärden i AutoExec-makrot eller i makrot du kör genom att använda kommandoradsalternativet /x. Du kan även köra en Visual Basic-procedur när du öppnar en databas genom att skapa ett formulär med en Visual Basic-procedur som är definierad för dess OnOpen-händelse. Ange detta formulär som startformulär genom att högerklicka i Databas-fönstret, klicka på Start och sedan ange formuläret i rutan Visa formulär/sida.
 • Du kan ange ett snedstreck (/) eller semikolon (;) på kommandoraden genom att skriva tecknet två gånger. Om du till exempel vill ange lösenordet ;mjs/md på kommandoraden skriver du ;;mjs//md efter kommandoradsalternativet /pwd.
 • Exempel:

  Du kan skriva följande kommando i dialogrutan Kör om du vill öppna en Access 2000-databas i exklusivt läge som kör det angivna makrot vid starten:
  "C:\Program\Microsoft Office\Office\msaccess.exe" "C:\Program\Microsoft Office\Office\samples\northwind.mdb" /Excl /X Add Products
  Om du vill öppna en Access 2002-databas i exklusivt läge som kör det angivna makrot vid starten, skriver du följande kommando i dialogrutan Kör:
  "C:\Program\Microsoft Office\Office10\msaccess.exe" "C:\Program\Microsoft Office\Office10\samples\northwind.mdb" /Excl /X Add Products
  Om du vill öppna en Access 2003-databas i exklusivt läge som kör det angivna makrot vid starten, skriver du på samma sätt följande kommando i dialogrutan Kör:
  "C:\Program\Microsoft Office\Office11\msaccess.exe" "C:\Program\Microsoft Office\Office11\samples\northwind.mdb" /Excl /X Add Products
Referenser
Om du vill veta mer om användning av setup /y, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
208488 Felsökning av ogiltiga sidfel i Microsoft Access 2000 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Om du vill veta mer om hur du använder alternativet /Pwd, klickar du på följande artikelnummer och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:
207891 Det går inte att använda alternativet /pwd för en lösenordsskyddad databas i Access 2000 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
292302 Det går inte att använda alternativet /pwd för en lösenordsskyddad databas i Access 2002 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Om du vill veta mer om användning av växlar medan det distribuerbara körningspaketet skapas, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
236519 Skriva makron och växlar för genvägar i Package and Deployment Wizard (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Om du vill veta mer om användning av växeln /convert klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
319253 Använda kommandoradsväxeln /convert för att konvertera enbart databasen till Access 2000-filformat (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Om du vill veta mer om problem som uppstår när Access-databasen öppnas med hjälp av en anpassad profil, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
266769 Fel när Microsoft Access 2000 startas med en anpassad profil (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Gör så här om du vill veta mer om kommandoradsväxlar: klicka på Hjälp om Microsoft AccessHjälp-menyn, skriv startalternativ på kommandoraden i Office-assistenten eller Svarsguiden och klicka på Sök så att avsnitten visas.
start up startup
Egenskaper

Artikel-id: 209207 – senaste granskning 12/05/2015 11:05:49 – revision: 5.1

Microsoft Office Access 2003, Microsoft Access 2002 Standard Edition, Microsoft Access 2000 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbstartprogram kbopenfile kbhowto kbinfo kbui KB209207
Feedback