Arbetsbok laddas sakta första gången den öppnas i Excel

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 210162
Symptom
När du öppnar en fil i Microsoft Excel för första gången kan filen ta längre tid än vanligt att läsa.

När du stänger filen kan du få följande meddelande:

Vill du spara de ändringar du gjortFilnamn?

Obs! I det här meddelandet Filnamnrepresentsthe-namnet på den fil som du stänger.

Microsoft Excel räknar om formlerna när filer som senast sparades i en tidigare version av Excel öppnas.
Orsak
Det här problemet uppstår eftersom afile omberäknas arbetsboken fullständigt första gången du öppnar det. Om filen senast sparades i en tidigare version av Excel.

Starta i Microsoft Excel 2000, framtvingar Excel en fullständig omberäkning av alla arbetsböcker som öppnas om de sparades i en tidigare version av Excel, oavsett status Uppdatera länk. Om du vill omberäkna arbetsboken fullständigt, tvingar Excel fram uppdateringar av alla externa referenser, även om du väljer att inte uppdatera när du uppmanas att. Detta beror på att beräkningen kedjan arbetsboken uppdateras till den aktuella versionen.
Lösning
När du har sparat arbetsboken i den senare versionen av Excel tar arbetsboken mindre tid att öppna på efterföljande försök.
Referenser
Mer information om Excel beräknar om arbetsböcker som helt när de öppnas för första gången klickar du på Hjälp om Microsoft ExcelHjälp -menyn, Skriv Hur beräknas arbetsböcker som har skapats i tidigare versioner i Office-assistenten eller Svarsguiden och sedan klicka på Sök om du vill visa avsnittet.

XL97 XL2000 XL2002 XL2003 långsamt långsammare långsamt

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 210162 – senaste granskning 09/23/2015 18:26:00 – revision: 3.0

Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Excel 2010, Microsoft Excel 2013, Excel 2016

  • kbprb kbmt KB210162 KbMtsv
Feedback