Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Så här importerar och exporterar du mappen Favoriter i Internet Explorer till 32-bitarsutgåvor av Windows

INLEDNING
I den här artikeln beskrivs hur du importerar och exporterar mappen Favoriter i Windows Internet Explorer från en 16-bitarsutgåva till en 32-bitarsutgåva av Microsoft Windows.
Mer Information
Det går inte att direktimportera eller -exportera mappen Favoriter mellan Internet Explorer-versioner som körs på Microsoft Windows 3.1 eller Microsoft Windows NT 3.51 och Microsoft Windows 95, Windows 98, Windows 98, andra utgåvan och Windows Millennium Edition, eller Windows NT 4.0 och Windows 2000. I dessa fall måste du exportera mappen till en Bookmark.htm-fil för Netscape.

Exportera

Internet Explorer 5

Så här exporterar mappen Favoriter:
 1. Klicka på Importera och exporteraArkiv-menyn och klicka sedan på Nästa.
 2. Klicka på Exportera Favoriter till Netscape och sedan på Nästa.
 3. Klicka på Favoriter och sedan på Nästa.
 4. Skriv namnet på filen som exporten ska ske till. Standardfilen är C:\Bookmark.htm.
 5. Klicka på Nästa och sedan på Slutför.
 6. Du kan använda verktyget för bokmärkeskonvertering för att importera filen Bookmark.htm i Internet Explorer på Windows 95, Windows 98, Windows 98, andra utgåvan, Windows Millennium Edition, Windows NT 4.0 och Windows 2000.

Internet Explorer 6

Gör så här för att exportera mappen Favoriter:
 1. Starta Internet Explorer.
 2. Klicka på Importera och exporteraArkiv-menyn och klicka sedan på Nästa.
 3. Klicka på Exportera favoriter och sedan på Nästa.
 4. Klicka på Favoriter och sedan på Nästa.
 5. Skriv namnet på filen som exporten ska ske till. Som standard har exportfilen namnet Bookmark.htm.
 6. Klicka på Nästa och sedan på Slutför.
 7. Du kan använda verktyget för bokmärkeskonvertering för att importera filen Bookmark.htm i Internet Explorer på Windows 95, Windows 98, Windows 98, andra utgåvan, Windows Millennium Edition, Windows NT 4.0 och Windows 2000.
Om du vill veta mer om hur du använder verktyget för bokmärkeskonvertering för att importera filen Bookmark.htm i Internet Explorer klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
152681 Så här använder du Netscape Navigator-bokmärken i Internet Explorer

Internet Explorer 7

Gör så här för att exportera mappen Favoriter:
 1. I Internet Explorer klickar du på Lägg till i favoriter och klicka sedan på Importera och exportera.
 2. Klicka på Nästa i Import-/exportguiden.
 3. Välj Exportera favoriter och klicka sedan på Nästa.
 4. Klicka på Favoriter och sedan på Nästa.
 5. Välj den mapp med favoriter som ska exporteras. Om du vill exportera alla Favoriter väljer du mappen Favoriter på toppnivå. Välj annars den separata mapp som ska exporteras.
 6. Klicka på Nästa.

  Obs! Som standard skapar Internet Explorer en fil av typen Bookmark.htm i mappen Dokument. Om du vill använda ett annat namn än Bookmark.htm, eller om du vill lagra exporterade favoriter i en annan mapp än mappen Dokument anger du den det nya fil- och mappnamnet.
 7. Klicka på Nästa.

  Obs! Om du redan har en fil med detta namn uppmanas du att ersätta den i Internet Explorer. Klicka på Ja om du vill ersätta filen. Klicka på Nej om du vill ange ett nytt filnamn.
 8. Klicka på Slutför.

Internet Explorer 8

Gör så här för att exportera mappen Favoriter:
 1. I Internet Explorer klickar du på Favoriter, på nedpilen bredvid Lägg till i favoriter och sedan på Importera och exportera.
 2. Klicka på Exportera till fil och sedan på Nästa.
 3. Klicka och markera kryssrutan Favoriter och klicka sedan på Nästa.
 4. Välj den mapp med favoriter som ska exporteras. Om du vill exportera alla Favoriter väljer du mappen Favoriter på toppnivå. Välj annars den separata mapp som ska exporteras.
 5. Klicka på Nästa.

  Obs! Som standard skapar Internet Explorer en fil av typen Bookmark.htm i mappen Dokument. Om du vill använda ett annat namn än Bookmark.htm, eller om du vill lagra exporterade favoriter i en annan mapp än mappen Dokument anger du den det nya fil- och mappnamnet.
 6. Klicka på Nästa.

  Obs! Om du redan har en fil med detta namn uppmanas du att ersätta den i Internet Explorer. Klicka på Ja om du vill ersätta filen. Klicka på Nej om du vill ange ett nytt filnamn.
 7. Klicka på Exportera.
 8. Klicka på Slutför.

Importera

Importera favoriter till Internet Explorer 6 och tidigare

Använd verktyget för bokmärkeskonvertering för att importera filen Bookmark.htm till Internet Explorer på Windows 95, Windows 98, Windows 98 Second Edition, Windows Millennium Edition, Windows NT 4.0 eller Windows 2000.

Importera favoriter till Internet Explorer 7

 1. I Internet Explorer 7 klickar du på Lägg till i favoriter och klicka sedan på Importera och exportera.
 2. Klicka på Nästa i Import-/exportguiden.
 3. Välj Importera favoriter och klicka sedan på Nästa.

  Obs! Som standard skapar Internet Explorer en fil av typen Bookmark.htm i mappen Dokument. Du kan dock importera favoriter som sparas under ett annat namn. Gör detta genom att klicka på Bläddra, välja en fil eller ange en plats och ett filnamn och sedan klicka på Nästa. Du kan även klicka på Bläddra och sedan på Nästa för att acceptera standardvärdet.
 4. Markera mappen som du vill placera de importerade bokmärkena i och klicka på Nästa.
 5. Klicka på Slutför.

Importera favoriter till Internet Explorer 8

 1. I Internet Explorer klickar du på Favoriter, på nedpilen bredvid Lägg till i favoriter och sedan på Importera och exportera.
 2. Klicka på Importera från fil och sedan på Nästa.
 3. Klicka och markera kryssrutan Favoriter och klicka sedan på Nästa.
 4. Som standard skapar Internet Explorer en fil av typen Bookmark.htm i mappen Dokument. Du kan dock importera favoriter som sparas under ett annat namn. Gör detta genom att klicka på Bläddra, välja en fil eller ange en plats och ett filnamn och sedan klicka på Nästa.
 5. Markera mappen som du vill placera de importerade bokmärkena i och klicka på Importera.
 6. Klicka på Slutför.

Skriva ut och exportera favoriter i Internet Explorer

Om du vill skriva ut en lista med dina favoriter i Internet Explorer ska du exportera favoriterna till en HTM-fil och sedan skriva ut filen. Följ de här stegen.

För Internet Explorer 6 och tidigare versioner

 1. Klicka på Start, peka på Program och klicka på Internet Explorer.
 2. Klicka på Importera och exporteraArkiv-menyn.
 3. Klicka på Nästa i Import-/exportguiden.
 4. Klicka på Exportera favoriter och sedan på Nästa.
 5. Klicka på Favoriter och sedan på Nästa.
 6. Klicka på Exportera till en fil eller adress, skriv c:\bookmark.htm i rutan Exportera till en fil eller adress och klicka sedan på click Nästa.
 7. Klicka på Slutför och sedan på OK.
 8. Avsluta Internet Explorer.
 9. Dubbelklicka på Den här datorn, C och dubbelklicka sedan på filen Bookmark.htm.
 10. Klicka på Skriv utArkiv-menyn, markera kryssrutan Skriv ut en länktabell och klicka sedan på OK.

  Obs! Om du inte vill att den utskrivna listan ska innehålla varje länks URL ska du avmarkera kryssrutan Skriv ut en länktabell.
 11. Avsluta Internet Explorer.

För Internet Explorer 7 och för Internet Explorer 8

Om du vill skriva ut din lista över favoriter öppnar du Bookmark.htm i Internet Explorer och klickar sedan på knappen Skriv ut.
Referenser
Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
184674 Så lagras webbsidor som har lagts till på Favoriter-menyn i Internet Explorer
winmil msie5 msie6 msie7 msie8
Obs! Det här är en "FAST PUBLISH”-artikel som skapats direkt inom Microsofts supportorganisation. Informationen i artikeln tillhandahålls i befintligt skick för att besvara framtida frågor. På grund av den snabba framtagningen kan materialet innehålla typografiska fel och kan utan förvarning när som helst komma att omarbetas. Se användarvillkoren för andra hänsynstaganden.
Egenskaper

Artikel-id: 211089 – senaste granskning 10/03/2013 17:46:00 – revision: 1.0

Windows Internet Explorer 8, Windows Internet Explorer 7, Microsoft Internet Explorer 6.0, Microsoft Internet Explorer 5.0

 • kbenv kbprb KB211089
Feedback