Skapa en vattenstämpel i Word 97 och Word 2000

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Sammanfattning
I den här artikeln beskrivs steg för steg olika sätt att skapa en vattenstämpel i Microsoft Word 97 och Microsoft Word 2000.

Överst på sidan

Skapa en vattenstämpel

Med en vattenstämpel menas i den här artikeln text eller ett grafikobjekt som skrivs ut överlappande med text i ett dokument, i bakgrunden eller förgrunden. Svaga utskrifter av en logotyp bakom en bokstav eller ordet "Konfidentiellt" ljust utskrivet på ett kontrakt är exempel på vattenstämplar. Några vanliga vattenstämplar är:
 • Konfidentiellt
 • Betalt
 • Utkast
I den här artikeln får du lära dig skapa en vattenstämpel med hjälp av följande funktioner:
 • Ritfunktioner
 • En textruta
 • WordArt
Om du vill skriva ut en vattenstämpel på varje sida i ett dokument infogar du vattenstämpeln i sidhuvudet eller sidfoten. Om du bara vill skriva ut vattenstämpeln på en enda sida i ett dokument, placerar du insättningspunkten på en plats i brödtexten där du vill skriva ut den och använder sedan någon av metoderna i den här artikeln.

Om du vill visa en vattenstämpel som den kommer att se ut på den utskrivna sidan, klickar du på Utskriftslayout (Sidlayout i Word 97) på Visa-menyn eller på FörhandsgranskaArkiv-menyn.

Information om hur du formaterar grafiska egenskaper eller attribut finns i Formatera egenskaperna för ett grafikobjekt i den här artikeln.

Om vattenstämpeln gör det svårt att läsa texten på sidan kan du göra vattenstämpelobjektet ljusare. Se Ge vattenstämpeln en ljusare färg i den här artikeln.

Så här tar du reda på bästa sättet att skapa en vattenstämpel: Överst på sidan

Metod 1: Använd ritfunktionerna

Följ de här instruktionerna om du vill använda ritfunktionerna för att skapa en vattenstämpel.

Obs! De här instruktionerna anger hur du använder ritfunktionerna för att placera vattenstämpeln i området Sidhuvud och sidfot, så att den skrivs ut på alla sidor. Om du bara vill skriva ut en vattenstämpel på den aktuella sidan börjar du med steg 4.
 1. Starta Word.
 2. Klicka på Sidhuvud och sidfotVisa-menyn.
 3. Klicka på Visa/dölj dokumenttext i verktygsfältet Sidhuvud och sidfot.

  Text och grafik döljs därmed.
 4. Gör följande på Infoga-menyn: peka på Bildobjekt, klicka på ClipArt eller Från fil, markera grafikobjektet du vill infoga och klicka på Infoga.

  Obs! Se till att alternativet Sväva över text är markerat i Word 97.
 5. Markera bilden du har infogat och klicka på Bild eller ObjektFormat-menyn.
 6. Klicka på fliken Bild.
 7. I rutan Färg under Bildkontroll klickar du på Vattenstämpel.
 8. Gör eventuella övriga ändringar. Du kan till exempel ändra ljusheten eller kontrasten.
 9. Klicka på fliken Layout. Klicka på Bakom text under Figursättning och sedan på OK.

  I Word 97 klickar du på fliken Figursättning. Under Figursättning klickar du på Ingen och sedan på OK. Om du vill placera grafikobjektet bakom texten i dokumentet markerar du först grafikobjektet. Högerklicka sedan på grafikobjektet, peka på Ordna och klicka på Placera bakom text.
 10. Placera bilden på önskad plats. Om du vill ändra bildens storlek markerar du bilden och drar sedan i storlekshandtagen tills den har önskad form och storlek. Om du vill flytta bilden drar du den till önskad plats i dokumentet.
 11. Om du har placerat bilden i sidhuvudet eller sidfoten klickar du på Stäng i verktygsfältet Sidhuvud och sidfot.

  Obs! När objektet har placerats bakom texten kan du markera det så här: klicka på knappen Markera objekt i verktygsfältet Rita, och klicka sedan någonstans på objektet.
Överst på sidan

Metod 2: Använd en textruta

Så här skapar du en vattenstämpel med hjälp av en textruta:
 1. Placera insättningspunkten på sidan där du vill ha vattenstämpeln. Om du vill att vattenstämpeln ska synas på varje sida i dokumentet eller avsnittet klickar du på Sidhuvud och sidfotVisa-menyn och placerar sedan insättningspunkten i sidhuvudet.
 2. Klicka på TextrutaInfoga-menyn.
 3. Ange önskad storlek på textrutan för texten eller grafikobjektet genom att klicka och dra pekaren.
 4. Skriv vattenstämpeltexten.
 5. Så här roterar du texten: markera texten i textrutan, och klicka sedan på Ändra textorienteringknappen Textorientering i verktygsfältet Textruta, tills texten är roterad som du vill ha den.

  Obs! Med den här metoden kan du bara rotera texten i tre lägen. Om du vill ha fullständig frihet att rotera texten som du vill måste du använda WordArt. Mer information om detta finns i Skapa roterad vattenstämpeltext nedan.
 6. Så här gör du teckensnittet större och ljusare:
  1. Markera texten inuti textrutan.
  2. Klicka på TeckenFormat-menyn.
  3. Välj ett lämpligt värde under Storlek.
  4. Under Teckenfärg klickar du på Grå-25 %.
   Färgpalett -25 % grå markerat
  5. Klicka på OK.
 7. Om du vill flytta textrutan markerar du kantlinjen och drar rutan till önskad plats. Om du vill ändra textrutans storlek markerar du kantlinjen och drar sedan i ett storlekshandtag. Du kan även flytta textrutan eller ändra storleken med hjälp av exakta mått om du klickar på TextrutaFormat-menyn.
 8. Om du har placerat textrutan i sidhuvudet eller sidfoten klickar du på Stäng i verktygsfältet Sidhuvud och sidfot. Om det finns en textruta på en sida i dokumentet flyttar du textrutan och dess innehåll bakom texten i dokumentet så här:
 1. Markera textrutan.
 2. Högerklicka på textrutans kantlinje, peka på Ordna på snabbmenyn och klicka på Placera bakom text.

  Obs! När objektet har placerats bakom texten kan du markera det så här: klicka på knappen Markera objekt i verktygsfältet Rita, och klicka sedan någonstans på objektet.
Överst på sidan

Metod 3: Använd WordArt

Så här skapar du en vattenstämpel med hjälp av WordArt:
 1. Peka på BildobjektInfoga-menyn, och klicka sedan på WordArt.
 2. Klicka på önskat WordArt-format och sedan på OK.
 3. Skriv vattenstämpeltexten i rutanText och klicka på OK.
 4. Ge WordArt-objektet önskad plats och storlek. Om du vill ändra objektets storlek markerar du det och drar sedan i storlekshandtagen, tills objektet har önskad form och storlek. Om du vill flytta objektet drar du det till önskad plats i dokumentet.
 5. Om du har placerat WordArt-objektet i sidhuvudet eller sidfoten klickar du på Stäng i verktygsfältet Sidhuvud och sidfot. Om WordArt-objektet finns på en sida i dokumentet flyttar du det bakom texten i dokumentet så här:
  1. Markera WordArt-objektet.
  2. Högerklicka på WordArt-objektet, peka på Ordna på snabbmenyn och klicka på Placera bakom text.

   Obs! När objektet har placerats bakom texten kan du markera det så här: klicka på knappen Markera objekt i verktygsfältet Rita, och klicka sedan någonstans på objektet.
Överst på sidan

Skapa roterad vattenstämpeltext

Du måste använda ett WordArt-objekt för att kunna rotera texten hur som helst. Mer information om hur du infogar ett WordArt-objekt finns i Metod 3: Använd WordArt ovan.

Så här roterar du text i valfri vinkel när WordArt-objektet är infogat i dokumentet:

 1. Markera WordArt-objektet. Verktygsfältet WordArt visas.

  Obs! Om verktygsfältet WordArt inte visas pekar du på VerktygsfältVisa-menyn och klickar på WordArt.
 2. I verktygsfältet WordArt klickar du på knappen Rotera frittKnappen Rotera fritt.

  Obs! Pekaren förvandlas till en cirkelformad pil, och det finns gröna cirklar i hörnen på WordArt-objektet.
 3. Flytta pekaren till ett hörn, och rotera sedan objektet till önskad position genom att klicka och dra.
 4. Klicka var som helst i dokumentet när du är klar, så återfår pekaren sitt normala utseende.
Överst på sidan

Ge vattenstämpeln en ljusare färg

Om vattenstämpeln gör det svårt att läsa texten på sidan, kan du göra vattenstämpelobjektet ljusare så här:

Överst på sidan
 • Texten finns inte i ett WordArt- eller ritobjekt
  1. Markera texten.
  2. Klicka på TeckenFormat-menyn. I rutan Teckenfärg klickar du på Grå-25 % och sedan på OK.
   Färgpalett -25 % grå markerat
  Överst på sidan

 • Texten finns i ett rit- eller WordArt-objekt
  1. Markera objektet.
  2. Gör följande på Format-menyn: klicka på Figur, Textruta eller WordArt (beroende på vad det är för objekt), och klicka på fliken Färger och linjer.
  3. I rutan Färg under Fyllning klickar du på Grå-25 % och sedan på OK.
   Färgpalett -25 % grå markerat

   Obs! Resultatet kan variera, beroende på vilka alternativ du valde när objektet skapades.

  Överst på sidan

 • Importerad grafik

  Det går kanske inte att redigera grafikobjektet, beroende på var det har skapats. I så fall måste du använda ett grafikprogram för att ändra objektets färg.

  I vissa fall kan ett importerat grafikobjekt göras ljusare i bildredigeraren så här:
  1. Dubbelklicka på objektet.
  2. Använd om möjligt verktygsfältet Rita för att ändra attributen. Om det inte fungerar måste du kanske använda ett annat grafikprogram.
  Överst på sidan

Formatera egenskaperna för ett grafikobjekt

Så här formaterar du ett grafikobjekt: markera det och klicka sedan på Bild eller ObjektFormat-menyn. Så här ändrar du bildens format:

 • Om du vill formatera bilden med förinställda värden för ljushet och kontrast som fungerar bra för vattenstämplar gör du så här:
  Klicka på fliken Bild. I rutan Färg, under Bildkontroll, klickar du på Vattenstämpel.

  eller

  Ändra bildens ljushet och kontrast manuellt med hjälp av skjutreglagen Ljusstyrka och Kontrast.
 • Så här formaterar du grafikobjektet så att dokumenttexten placeras ovanför det i stället för runt det:
  Klicka på fliken Layout. Under Figursättning klickar du på I nivå med text, Rektangulärt eller Tätt.
 • Så här formaterar du texten i textrutan:
  Markera texten, klicka på TeckenFormat-menyn och markera önskade alternativ. Om du vill rotera texten klickar du på TextorienteringKnappen TextorienteringFormat-menyn och sedan på önskat alternativ.

  Obs! Med den här metoden kan du bara rotera texten i tre lägen. Om du vill ha fullständig frihet att rotera texten som du vill måste du använda WordArt. Mer information om detta finns i Skapa roterad vattenstämpeltext ovan.
 • Om du vill formatera textobjektets kantlinjer, bakgrundsfärg och andra egenskaper använder du egenskaperna i verktygsfältet Rita (textrutan är ett ritobjekt).
Överst på sidan
watermarking watermarks water mark overlay overlapping
Egenskaper

Artikel-id: 211324 – senaste granskning 12/05/2015 11:39:21 – revision: 3.2

Microsoft Word 2000 Standard Edition, Microsoft Word 97 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowtomaster kbgraphxlinkcritical kblayout KB211324
Feedback