Operativa parametern begränsningar och specifikationer i Word

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 211489
Sammanfattning
Den här artikeln innehåller parametern operativa gränserna för Microsoft Office Word och Microsoft Visual Basic for Applications.
Mer Information

Visual Basic for Applications begränsar

Begränsningar i Word

Anmärkning 1 Maximal filstorlek

Den maximala filstorleken är begränsat till 32 MB för den totala dokumenttexten och inkluderar inte bilder, oavsett hur en bild är infogade (länk till filen, Spara dokumenteller Figursättning) i dokumentet. Om filen innehåller grafik, kan den maximala filstorleken därför större än 32 MB.

Anmärkning 2 Antal ord och maximal filstorlek för egen ordlista

Hjälp om Microsoft Word 2000-fil visar antalet ord och maximal filstorlek för egen ordlista felaktigt som följande:

För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
224035 "Den egna ordlistan är full. Ordet lades inte till"visas i Word 2000
Anmärkning 3 Minst fyra tecken på autotextposten måste skrivas in för att anropa funktionen Komplettera automatiskt tips för AutoText.

Word 2007and gränser för senare versioner

Funktionsparameter Begränsa
Maximalt antal bokmärken 2 147 483 647
(Formatmallsdefinition) maximalt antal formatmallar 4,079
Maximalt antal kommentarer 2 147 483 647
Maximalt antal fält 2 147 483 647
Antal underdokument i ett samlingsdokument255
Maximalt antal flyttningar 2 147 483 647
(Intervall behörighet) maximalt tillåtet antal 2 147 483 647
Storleken på filen Word kan öppna512 MB
Maximalt antal poster som ska visas i dialogrutan med listan över mottagare10000
Obs! 10000 högsta är för mottagarnas dialog för listan. Om du söker i den dialogrutan, är du begränsad till de visa posterna även om datakällan innehåller flera poster. Lösningen är att filtrera posterna så att de som du letar efter passar i dialogrutan eller använda sökåtgärden i guiden åtgärdsfönster.

Word 2007 och senare versioner för kompatibilitet läge begränsningar

Funktionsparameter Begränsa
Maximalt antal bokmärken 16,380
(Formatmallsdefinition) maximalt antal formatmallar 4,079
Maximalt antal kommentarer 16,380
Antal underdokument i ett samlingsdokument255
Maximalt antal fält 2 147 483 647
Maximalt antal flyttningar 32,752
(Intervall behörighet) maximalt tillåtet antal 32,752
Storleken på filen Word kan öppna512 MB
Maximalt antal poster som ska visas i dialogrutan med listan över mottagare10000
Anmärkning 4
32 767 är gränsen för versioner tidigare än Word 2007.

Anmärkning 5 Antal poster som ska visas i dialogrutan med listan över mottagare

Du är begränsad till 10000 posterna även om datakällan innehåller flera poster. Att undvika denna begränsning filter poster så att de passar i dialogrutan eller använda sökningen från guiden åtgärdsfönster.
specifikationer för miljön vba vbe vb WD2000 WD2002 WD2003 WD2007 WD2010

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 211489 – senaste granskning 09/23/2015 18:30:00 – revision: 5.0

Word 2016, Microsoft Word 2013, Microsoft Word 2010, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Word 2002 Standard Edition, Microsoft Word 2000 Standard Edition

  • kbenv kbinfo kbusage kbmt KB211489 KbMtsv
Feedback