Information om hur du använder Office 2010-programsviter och program på en dator som kör en annan version av Office

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2121447

En Microsoft Office-2013 version av denna artikel, se 2784668.
2007 Microsoft Office version av denna artikel finns 928091.
Ett Microsoft Office 2003-versionen av den här artikeln finns 828956.
En Microsoft Office XP-version av den här artikeln finns 290576.
En Microsoft Office 2000-versionen av den här artikeln finns 218861.
INTRODUKTION
Denna artikel innehåller information om hur du använder Microsoft Office 2010-programsviter och program på en dator som kör en annan version av Microsoft Office. Artikeln innehåller även råd om hur du kan hindra olika versioner av Office från att komma i konflikt med varandra.

Mer Information
Du kan installera och använda mer än en version av Microsoft Office på en enda dator. Du kan installera och använda både Microsoft Office 2010 och Microsoft Office 2003 på samma dator. Men rekommenderar vi inte detta.

Obs! Microsoft stöder inte med flera versioner av Microsoft Office på versioner av Microsoft Windows som Terminal Services är aktiverat. Inaktivera Terminal Services om du vill köra flera versioner av Office.

Virtualisering

För att undvika problem som diskuteras i denna artikel kan kan en eller flera Office-produkter distribueras med hjälp av en virtualiserad miljö. Dessa tekniker visas här.

Windows 7 och Windows

Virtuella PCWindows Virtual PC är en gratis nedladdning för Windows 7 och kan användas för att aktivera flera versioner av Office är installerat på samma dator i Windows 7 utan konflikter som beskrivs i resten av artikeln. Mer information om Windows Virtual PC finns i följande Knowledge Base-artikel:

Beskrivning av Windows Virtual PC: http://support.microsoft.com/kb/958559

Remote Desktop Services och Terminal Services

Remote Desktop Services eller Terminal Services kan användas som värd för installation på en server som klienter kan ansluta till att ge en fullständig Windows-miljö. Mer information om det här alternativet finns i informationen på webbsidan i http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb897474.aspx.

Application Virtualization

Microsoft Application Virtualization (App-V) kan aktivera inkompatibla program kan köras i samma instans av operativsystemet. Program som hanteras centralt tjänster som aldrig installerat minimera konflikter och som direktuppspelas på begäran till slutanvändare. Mer information om det här alternativet finns i informationen på App-V på http://www.microsoft.com/Windows/Enterprise/products/MDOP/App-v.aspx.


En mer detaljerad sammanfattning av dessa alternativ finns i Office 2010 Resource Kit på http://technet.microsoft.com/en-us/library/ff602180.aspx.

Installationsordning

Obs! Denna installationsordning gäller även de fristående produkterna i Microsoft Office, till exempel Microsoft Visio.

Om du vill installera och använda mer än en version av Office på samma dator utan virtualisering, använder du följande ordning.

VersionInstallationsordning
Microsoft Office XPFörsta
Microsoft Office 2003Andra
2007 Office suites och programTredje
Microsoft Office 2010-programsviter och program (endast 32-bitarsversioner)Fjärde
Först måste du installera den tidigaste versionen av Office. Till exempel om du vill använda både Office 2003 och Office 2010-program på samma dator, installera Office 2003 först. På grund av hur registernycklar, delade program, filnamnstillägg och andra inställningar hanteras för olika versioner av Office-paket och program måste du använda den här ordningen.

Obs! Tabellen ovan adresser installation av Office XP, Office 2003, Office 2007 och Office 2010. Det finns äldre versioner av Microsoft Office. Men de tas inte upp här stöds inte längre av Microsoft.

Viktigt! Om du tar bort någon av de installerade versionerna av Office måste du kanske installera om de återstående versionerna av Office för att varje version ska fungera korrekt.

Resten av artikeln antas att du har installerat 32-bitarsversioner av Office i den här ordningen.

Tillämpa uppdateringar

Observera att när du använder Office-uppdateringar, t.ex.MSP-filer, måste du också följa installationsordning ovan. Detta beror på att när en uppdatering installeras riktade Office-produkten har reparerats. Tillämpa en uppdatering till en äldre version av Office kan orsaka senare versioner av Office-programmen fungerar korrekt. Om du vill lösa det du först installera uppdateringar till den tidigaste versionen av Office och tillämpa uppdateringar på senare versioner av Office i kronologisk ordning. Om en uppdatering används för en tidigare version av Office, och en uppdatering inte tillämpas till en senare version av Office, måste du reparera den senare versionen för den senare versionen av Office-program ska fungera korrekt.


Office 2010-paket och produkter 64-bitars version

Det finns inget stöd för att köra 64-bitarsversioner av Office 2010-programsviter eller program med 32-bitarsversionen av Office på samma dator. Installationsprogrammet kommer att upptäcka att du har tidigare 32-bitars versioner av Office-program på din dator och måste tas bort innan du kan installera Office 2010 64-bitars.

Obs: den här policyn gäller för alla typer: MSI, C2R eller App-V.

Office Bin-mapp

När du installerar Office 2010-programsviter och program använder installationsprogrammet mappen Program\Microsoft Office som standardmappen på en 32-bitars version av Windows eller mappen Program Files (x 86) \Microsoft Office som standardmappen på en 64-bitarsversion av Windows. Office Bin-mappen är dock Program Files\Microsoft Office\Office14 Program Files (x 86) \Microsoft Office\Office14. Office Bin-mappen är den mapp där Office körbara filer installeras. Den här platsen tillhandahåller en bättre användarmiljö för användare som vill använda flera versioner av Office på samma dator. Den här platsen användes först av Office XP. I Office XP är Office Bin-mappen Program\Microsoft Office\Office10. Du kan inte byta namn på Office Bin-mappen.

Office-genvägar

Office 2010, 2007 Office suites och program och Office 2003 ingår inte Office-genvägar. Om Office XP redan är installerat på samma dator behålls i Office-genvägar.

När Office XP installeras med Office 2010-programsviter eller program, kan du starta Office-genvägar separat.

Genvägar på Start-menyn

När Office XP installeras genvägar på Start-menyn, är namnen på genvägarna samma som namnen på undermenyn programStart -menyn. Genvägarna som innehåller versionsnummer för Office-mappen på undermenyn program installeras Office 2003, Office 2007-paket och -program och Office 2010. För att undvika missförstånd föreslår vi att du lägger till versionsnumret till varje genväg som pekar på en Office XP-produkt. Till exempel byta namn på den genväg som pekar på Microsoft Access "Microsoft Access 2002" innan du installerar Office 2010-programsviter och program.

Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
292584 Installationsprogrammet för Office XP skriver över objekt på Start-menyn från tidigare versioner av Office
Om du flyttar genvägarna för Start-menyn för Office XP, återskapas genvägarna på undermenyn program på Start-menyn om någon av följande förutsättningar föreligger:
 • Du kan installera den versionen av Office.
 • Du reparerar genvägarna.
Obs! Du kan anpassa programmet Office 2003 eller Office XP-installationen så att genvägarna installeras på en annan plats på Start-menyn. Genom att använda Custom Installation Wizard i Microsoft Office Resource Kit. Om du vill leta upp finns en version av Office innan Office 2007 Office Resource Kit på Microsoft-webbplatsen på http://technet.microsoft.com/en-us/Office/default.aspx.

Du kan använda verktyget Office-anpassning för 2007 Office suites och program och Office 2010 för att ange en annan plats för genvägarna. Gör så här om du vill använda verktyget Office-anpassning:

 1. Starta en kommandotolk.
 2. Flytta till CD-skivan för Office 2010.
 3. Kör följande kommando:

  inställning/Admin
Observera att verktyget för Office-anpassning är endast tillgänglig för icke återförsäljarversioner av Microsoft Office 2007 och Office 2010.

Mer information om verktyget Office-anpassning finns på följande Microsoft-webbplats:

http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc179097 (office.14).aspx

Flera versioner av Outlook

Microsoft Office Outlook 2010 kan inte samverka med någon tidigare version av Microsoft Outlook. När du installerar Outlook 2010 installationsprogrammet tar bort Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office Outlook 2003 och Microsoft Outlook 2002. Installationsprogrammet tar bort dessa versioner av Outlook, även om du markerar kryssrutan Visa alltid dessa program i dialogrutan Ta bort tidigare versioner.

Microsoft Office Groove 2007 och Microsoft SharePoint Workspace 2010


Microsoft SharePoint Workspace 2010 kan inte samverka med Microsoft Office Groove 2007. När du installerar SharePoint Workspace 2010 installationsprogrammet tar bort Microsoft Office Groove 2007. Installationsprogrammet tar bort Groove 2007 även om du markerar kryssrutan Behåll de här programmen i dialogrutan Ta bort tidigare versioner .

Flera versioner av Word

Om du har två versioner av Microsoft Word är installerat på samma dator kan uppstå en fördröjning när du startar Word 2010. Problemet uppstår eftersom Word 2010 auto-registren sig själv på datorn.

Du kan kringgå automatisk registrering. Detta gör att Word 2010 att starta snabbare. Men rekommenderar vi inte detta eftersom Word inte fungerar korrekt om den inte automatisk-register själva.

Viktigt! Det här avsnittet, metod eller aktivitet innehåller instruktionerna om hur du ändrar registret. Allvarliga problem kan uppstå om du ändrar registret felaktigt. Se därför till att du följer instruktionerna noga. För extra skydd, säkerhetskopiera registret innan du ändrar den. Du kan sedan återställa registret om det uppstår problem. För mer information om hur du säkerhetskopierar och återställer registret klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
322756 Säkerhetskopiera och återställa registret i Windows
Gör så här om du vill kringgå den automatiska registreringen för Word 2010:

 1. Avsluta Word 2010.
 2. Starta Registereditorn.
  • I Windows 7 eller Windows Vista klickar du på Start, Skriv regedit i rutan Påbörja sökning och tryck sedan på RETUR.

   Om du ombeds ange ett administratörslösenord eller en bekräftelse skriver du lösenordet eller klickar på Fortsätt.
  • I Windows XP klickar du på Start , klicka på Kör , Skriv regedit i rutan Öppna och klicka sedan på OK .
 3. Leta upp och markera följande registerundernyckel:

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Word\Options
 4. När du har markerat undernyckeln som anges i steg 3, peka på NyttRedigera -menyn och klicka sedan på DWORD-värde.
 5. Skriv NoReReg och tryck sedan på RETUR.
 6. Högerklicka på NoReReg och klicka sedan på Ändra .
 7. Skriv 1i rutandataoch klicka på OK .
 8. Klicka på Avsluta för att stänga Registereditorn på Arkiv -menyn.
I ordning att blockera reparation i andra versioner av Microsoft Word, kan det vara nödvändigt att skapa registernyckeln för varje version. Ersätt versionsnumret i sökvägen med rätt version.

Office-filer i Utforskaren i Windows

Följande regler gäller när du dubbelklickar på en Office-fil i Utforskaren för att öppna filen. Obs! Dessa regler gäller också när du dubbelklickar på en Office-fil i mappen senast använda dokument i Windows.
 • Om du kör en version av det program som filen skapades på datorn, öppnas filen i denna version.
 • Om du inte kör någon version av det program som filen skapades på datorn, för Office XP öppnas filen i versionen av programmet som installerades senast.
 • För Microsoft Access och Microsoft Word om du inte kör någon version av det program som filen skapades på datorn, öppnas filen i en version av programmet som startades senast.
 • Om du vill associera filer med program som ingår i en viss Office-version, kör du installationsprogrammet för Office och klicka sedan på Reparera Office. När du gör detta registreras filassociationerna för denna Office-version.
Obs! Du kan inte använda den här metoden för att registrera filassociationer i Word eller Access.

Obs! Om du installerar en programuppdatering för en version av Office reparerar programuppdateringen den versionen av Office. Du kan behöva reparera vissa eller alla Office-produkterna efter installation av en programuppdatering om du vill återställa filassociationer.Mer information om hur du reparerar Office 2010-funktioner klickar du på länken nedan om du vill visa hjälpavsnittet:

Reparera eller ta bort Office-program

Office OLE-objekt i andra program

Flera versioner av Office om du infogar ett Office-objekt i ett annat program, de senaste versionerna av programmen som används på en dator som kör. Om du infogar ett Microsoft Excel-kalkylbladsobjekt i ett Word-dokument, används t ex de senaste versionerna av Word och Excel. Detta kan orsaka problem om du delar behållarfilen med användare som inte använder Office 2010-program.

Delade program

Om du har installerat olika Office-versionerna i den ordning som beskrivs i avsnittet "Installationsordning", i allmänhet uppstår inte några problem när du använder delade program som Equation Editor och Clip Gallery. Dialogrutan objekt kan visa mer än en post för varje delat program. Detta beror på att flera versioner av det delade programmet kan vara installerat på datorn.

Windows Installer-meddelanden i Word

Om du har flera versioner av Word finns installerade på datorn kan Windows Installer startar när du startar Microsoft Word 2010. Och visas kanske ett meddelande om att Windows Installer förberedelser inför installation av Word. Meddelandet kan visas innan du startar Word.

Windows Installer körs när version av Word som du startar inte är det som har registrerats. Du bör vara medveten om att den här reparationen kan ta flera minuter att slutföra.

Windows Installer-meddelanden i Access

På en dator som har flera versioner av Access installerade startar Windows Installer när du startar Microsoft Office Access 2003 eller Microsoft Office Access 2007 eller Microsoft Office Access 2010. Och kan visas meddelandet "installationen förbereds" eller "Konfigurera" visas. Dessa meddelanden visas innan du börjar.

Windows Installer reparationen registrerar Access 2003 eller Access 2007 varje gång som du startar Access 2003 eller Access 2007 när du använder Access 2010. På samma sätt registrerar Windows Installer reparationen Access 2010 varje gång som du startar Access 2010 när du använder en tidigare version av Access. Access 2002 startar inte en reparationsprocess när du använder en senare version av Access. Om versionen av Access som startas är samma som versionen av Access som du använt tidigare, uppstår inte reparationen av Windows Installer.

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2121447 – senaste granskning 11/11/2013 11:02:00 – revision: 6.0

Microsoft Office Professional 2010, Microsoft Office Professional Plus 2010, Microsoft Office Standard 2010

 • kbinfo kbhowto kbexpertisebeginner kbmt KB2121447 KbMtsv
Feedback