Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Ytterligare textkonverterare och bildfilter är tillgängliga i Microsoft Office File Converter Pack

Supporten för Office 2003 har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Office 2003 den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 212265
Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Sammanfattning
Office File Converter Pack är det senaste konverterarpaketet och det enda converter pack som är tillgänglig för Microsoft Office-produkter. Den Office File Converter Pack installeras ytterligare textkonverterare och bilder (bild) filter som inte ingår i programmen som nämns i "gäller "Till avsnitt. Office File Converter Pack kan vara användbart när du använder Microsoft Office i blandade miljöer med tidigare versioner av Office och andra program, inklusive Office för Macintosh och från tredje part produktivitetsprogram.

Den här artikeln beskrivs hur du hämtar och installera Office File Converter Pack. Den här artikeln innehåller en fullständig lista över alla textkonverterare och grafikfilter (bild) som är tillgängliga i Office File Converter Pack.

Obs! Microsoft Office XP-version, version för Microsoft Office 2000 och Microsoft Office 97 för Windows-versionen av Office Converter Pack har är inte längre tillgänglig. Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
822346Converter Packs för Office XP, Office 2000 och Office 97 ersätts med Office 2003 Converter Pack
Mer Information

Hur du hämtar och installerar Office File Converter Pack

Office File Converter Pack finns som separat. Det ingår också i Microsoft Office 2003 Resource Kit Tools.

Till installera Office File Converter Pack, Använd någon av följande metoder.

Metod 1: Hämta paketet Oconvpck.exe

Hämta och installera Oconvpck.exe. Följande fil kan hämtas från Microsoft Download Center:

HämtaHämta Oconvpck.exe. paketet nu.Om du vill veta mer om hur du hämtar supportfiler från Microsoft klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
119591 Hämta Microsoft-supportfiler från Onlinetjänster
Microsoft har genomsökt denna fil efter virus. Microsoft använde det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filen lades upp. Filen är sparad på servrar med utökad säkerhet som hjälper dig att förhindra otillåtna ändringar av den.

Metod 2: Hämta Office Resource Kit

När du hämtar och installerar den Microsoft Office 2003 Resource Kit Office File Converter Pack är kopierats till datorn genom Microsoft Office 2003 Resource Kit för program. Du måste installera Office File Converter Pack separat.
 1. Hämta och installera Office Resource Kit (Ork.exe). Följande fil kan hämtas från Microsoft Download Center:
  HämtaHämta paketet Ork.exe nu.
  Om du vill veta mer om hur du hämtar supportfiler från Microsoft klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  119591 Hämta Microsoft-supportfiler från Onlinetjänster
  Microsoft har genomsökt denna fil efter virus. Microsoft använde det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filen lades upp. Filen är sparad på servrar med utökad säkerhet som hjälper dig att förhindra otillåtna ändringar av den.
 2. Har installerats efter Microsoft Office 2003 Resource Kit Kör installationsprogrammet för Office File Converter Pack. Gör så här:
  1. Klicka på Start, och klicka sedan på Kör.
  2. I den Öppna Skriv följande text där Enhet är enheten där Microsoft Office 2003 Resource Kit är installerat och klicka sedan på OK:
   Enhet: \Program\ORKTools\ORK11\TOOLS\Office converter Pack\OCONVPCK.EXE
   Skriv exempelvis följande text i den Öppnarutan:
   C:\Program Files\ORKTools\ORK11\TOOLS\Office Converter Pack\OCONVPCK.EXE
  3. Klicka på Ja godkänna licensavtalet Avtalet.
  4. Klicka på Stäng Om du vill avsluta installationsprogrammet.

Sammanfattning för konverterare och filter

När du installerar Microsoft Office Converter Pack, endast den konverterare och filter som är lämpliga för din version av Office är görs tillgängliga för installation.

Textkonverterare

Följande textkonverterare installeras av Microsoft Office Converter Pack för versionen av Office som du har installerat:
 • Microsoft Word 6 RTF-exportkonverterare (Wrd6Er32.CNV)
 • Microsoft Word 97 och senare importkonverterare (MsWrd832.CNV)
 • Delad textkonverterarkod DLL (MSConv97.DLL)
 • Textåterställningskonverterare (Recovr32.CNV)
 • WordPerfect 5-importkonverterare (Wpft532.CNV)
 • WordPerfect 6 och senare importkonverterare (Wpft632.CNV)
 • WordPerfect ekvationsfilter (WpEqu532.DLL)

Bildfilter

Följande bildfilter är tillgänglig för installation från den Microsoft Office Converter Pack, beroende på vilken version av Office-program att du har installerat:
 • Importfilter för Computer Graphics Metafile (CGMimp32.FLT)
 • Grafiskt importfilter för CorelDRAW (CDRimp32.FLT)
 • Importfilter för Encapsulated PostScript (EPSimp32.FLT)
 • Importfilter för Graphic Interchange Format (GIFimp32.FLT)
 • JPEG-grafikimportfilter (JPEGim32.FLT)
 • Importfilter för grafik för Macintosh PICT (PICTim32.FLT)
 • Importfilter för Portable Network Graphics (PNG32.FLT)
 • Importfilter för WordPerfect-grafik (WPGimp32.FLT)

Ytterligare installationsinformation

Installationsprogrammet för Office Converter Pack kopieras text-omvandlare filer och konverterare bildfiler till följande standardplatser:

Textkonverterare:
C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\TextConv\
Bildkonverterare:
C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Grphflt\
Microsoft Office Converter Pack registreras dess installerade text och bildkonverterare på följande platser i registret:

Textkonverterare:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\Text-konverterare
Bildkonverterare:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Shared Tools\Graphics Filters
Referenser
Mer information om Office File Converter Pack på följande Microsoft-webbplats:Mer information om Office 2003 Resource Kit Tools finns på följande Microsoft-webbplats
konvertera konvertering konverterad överföra överföra överför import export kompletterande kbOffice2000Search kbOffice97Search överföra kbWord2000Search kbWord2002Search kbWord97Search Excel Word PowerPoint 2002

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 212265 – senaste granskning 12/05/2015 11:55:51 – revision: 4.0

Microsoft Office Professional Edition 2003, Microsoft Office Small Business Edition 2003, Microsoft Office Basic Edition 2003, Microsoft Office XP Small Business Edition, Microsoft Office XP Standard Edition, Microsoft Office XP Developer Edition, Microsoft Office 2000 Premium Edition, Microsoft Office 2000 Professional Edition, Microsoft Office 2000 Standard Edition, Microsoft Office 2000 Small Business Edition, Microsoft Office 2000 Developer Edition, Microsoft Office 97 Professional Edition, Microsoft Office 97 Small Business Edition 2.0, Microsoft Office 97 Developer Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbpubtypekc kbconversion kbinfo kbmt KB212265 KbMtsv
Feedback