Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Kopiera text och grafik från Adobe PDF-filer

Supporten för Office 2003 har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Office 2003 den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

En version av den här artikeln för Microsoft Word 7.0 och tidigare versioner finns i 187700.
En version av den här artikeln för Microsoft Word 2001 för Mac finns i 187701.
Sammanfattning
I den här artikeln beskrivs steg för steg hur du kopierar text och grafik från Adobe PDF-filer (Portable Document Format).

Microsoft Word 2007 och 2010 har direkt stöd för möjligheten att spara i PDF-format (Adobe Portable Document Format).

Microsoft Word 2003 och tidigare stöder inte direkt konvertering från Adobe PDF (Portable Document Format). PDF är formatet som dokument sparas i för visning och utbyte i Adobe Acrobat Reader och Adobe Acrobat Exchange for Windows.

Du kommer åt Adobes supportdatabas från följande Adobe-webbplats: 
Mer information om hur du kontaktar maskin- och programleverantörer finns på följande Microsoft-webbplats: http://support.microsoft.com/gp/oemcontactKontaktinformationen för andra företag som lämnas i denna artikel kan hjälpa dig att hitta den tekniska support du behöver. Denna information kan ändras utan föregående meddelande. Microsoft garanterar inte på något sätt att kontaktinformationen är korrekt.  

Om du vill konvertera ett PDF-dokument från Adobe Acrobat Reader till Microsoft Word använder du en metod som lämpar sig för din version av Adobe Acrobat Reader:

Acrobat Reader version 9.x och X

Följ de här instruktionerna om du vill kopiera text från en PDF-fil till Word:  
  1. Öppna en PDF-fil i Adobe Reader.
  2. Som standard är markeringsverktyget valt så att du kan markera text i PDF-filen.
  3. Markera all text i PDF-filen du vill kopiera, eller klicka på Markera allt(Ctrl+A) Redigera-menyn, så att hela innehållet i filen markeras. Klicka sedan på Kopiera (Ctrl+C) Redigera-menyn. Om du vill markera allt i filen klickar du på Redigering-menyn och sedan på Kopiera fil till urklipp.
  4. Växla till Word, klicka på platsen där du vill klistra in texten och klicka sedan på Klistra in(Ctrl+V) på fliken Start i gruppen Urklipp.
Så här kopierar du ett grafikobjekt eller en bild från filen:  
  1. Öppna PDF-filen i Adobe Reader.
  2. Klicka på bilden som du vill kopiera för att markera den.
  3. Högerklicka på bilden och klicka på Kopiera bild (Ctrl+C).
  4. Växla till Word, klicka på platsen där du vill klistra in bilden och klicka sedan på Klistra in(Ctrl+V) på fliken Start i gruppen Urklipp.
Mer Information
Adobe erbjuder även en konverteringsfunktion för PDF till Word via webben. Det finns även ett gränssnitt för att göra detta i Adobe Acrobat Reader X.


Det finns flera produkter från tredje part som underlättar konverteringen av PDF-filer till Word-dokument. Mer information finns på följande externa webbplatser:

Kontaktinformationen för andra företag som lämnas i denna artikel kan hjälpa dig att hitta den tekniska support du behöver. Denna information kan ändras utan föregående meddelande. Microsoft garanterar inte på något sätt att kontaktinformationen är korrekt.

Anmärkningar om Adobe Acrobat Reader

Text som klistras in från Adobe Acrobat Reader behåller sin formatering på teckennivå (till exempel teckensnitt, fetstil, kursiv, understrykning, färg). Texten kan emellertid behöva formateras om något när den har klistrats in i Microsoft Word.

Om en PDF-fil har skyddats kan du kanske inte markera och kopiera innehållet till Word.

De produkter från andra tillverkare som diskuteras i denna artikel tillverkas oberoende av Microsoft. Produkternas funktion eller tillförlitlighet kan därför inte garanteras.
Obs! Acrobat Reader ges ut av Adobe Systems, Inc. Kontakta Adobe Systems Incorporated om du vill hämta programmet eller om du behöver information eller support.

Överst på sidan
Acrobat Reader X 9.x 9 10
Obs! Det här är en "FAST PUBLISH”-artikel som skapats direkt inom Microsofts supportorganisation. Informationen i artikeln tillhandahålls i befintligt skick för att besvara framtida frågor. På grund av den snabba framtagningen kan materialet innehålla typografiska fel och kan utan förvarning när som helst komma att omarbetas. Se användarvillkoren för andra hänsynstaganden.
Egenskaper

Artikel-id: 212318 – senaste granskning 10/03/2013 17:46:00 – revision: 1.0

Microsoft Word 97 Standard Edition, Microsoft Word 2000 Standard Edition, Microsoft Word 2002 Standard Edition, Microsoft Office Word 2003

  • kbhowtomaster kbhowto kb3rdparty KB212318
Feedback