Så här jämför du data i två kolumner för att söka efter dubbletter i Excel

Supporten för Office 2003 har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Office 2003 den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Sammanfattning
I artikeln beskrivs två metoder som du kan använda för att jämföra data i två Microsoft Excel-kalkylbladskolumner och hitta dubblettposter.
Mer Information

Metod 1: Använda en kalkylbladsformel

Gör så här om du vill använda en kalkylbladsformel för att jämföra data i två kolumner:
 1. Starta Excel.
 2. Ange följande data i ett nytt kalkylblad (låt kolumn B vara tom):
  A1: 1  B1:   C1: 3A2: 2  B2:   C2: 5A3: 3  B3:   C3: 8A4: 4  B4:   C4: 2A5: 5  B5:   C5: 0					
 3. Skriv följande formel i cell B1:
  =OM(ÄRFEL(MATCHA(A1,$C$1:$C$5,0)),"",A1)
 4. Markera cellerna B1:B5.
 5. I Microsoft Office Excel 2003 och tidigare versioner av Excel pekar du på FyllRedigera-menyn och sedan på Ned.

  I Microsoft Office Excel 2007 och Excel 2012 klickar du på Fyll i gruppen Redigering och sedan på Ned.

  Dubblettvärden visas i kolumn B, som i följande exempel:
    A1: 1  B1:   C1: 3  A2: 2  B2: 2  C2: 5  A3: 3  B3: 3  C3: 8  A4: 4  B4:   C4: 2  A5: 5  B5: 5  C5: 0					

Metod 2: Använd ett Visual Basic-makro

Microsoft tillhandahåller programmeringsexempel enbart i förklarande syfte och gör inga utfästelser, varken uttryckligen eller underförstått. Detta omfattar men begränsas inte till underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett visst syfte. I denna artikel förutsätts att du känner till det programmeringsspråk som demonstreras och de verktyg som används för att skapa och felsöka procedurer. Microsofts supporttekniker kan förklara hur en viss procedur fungerar, men de ändrar inte exemplen för att utöka funktionerna och konstruera procedurer som motsvarar dina behov. Följ instruktionerna i följande exempel om du vill använda ett Visual Basic-makro för att jämföra data i två kolumner:
 1. Starta Excel.
 2. Starta Visual Basic Editor genom att trycka på ALT+F11.
 3. Klicka på ModulInfoga-menyn.
 4. Ange följande kod i ett modulblad:
  Sub Find_Matches()  Dim CompareRange As Variant, x As Variant, y As Variant  ' Ange CompareRange till området som  ' markeringen ska jämföras med.  Set CompareRange = Range("C1:C5")  ' Obs! Om jämförelseområdet finns i ett annat kalkylblad  ' eller en annan arbetsbok ska du använda följande syntax.  ' Set CompareRange = Workbooks("Book2"). _  '  Worksheets("Sheet2").Range("C1:C5")  '  ' Gå igenom alla celler i området och jämför dem med  ' varje cell i CompareRange.  For Each x In Selection    For Each y In CompareRange      If x = y Then x.Offset(0, 1) = x    Next y  Next xEnd Sub					
 5. Återgå till Excel genom att trycka på ALT+F11.
 6. Ange följande data (låt kolumn B vara tom):
  A1: 1  B1:   C1: 3A2: 2  B2:   C2: 5A3: 3  B3:   C3: 8A4: 4  B4:   C4: 2A5: 5  B5:   C5: 0					
 7. Markera området A1:A5.
 8. I Excel 2003 och tidigare versioner av Excel pekar du på MakroVerktyg-menyn och sedan på Makron.

  I Excel 2007 och Excel 2010 klickar du på fliken Utvecklare och sedan på Makro i gruppen Kod.
 9. Klicka på Find_Matches och sedan på Kör.
Dubblettvärden visas i kolumn B. Matchande värden anges bredvid första kolumnen, enligt följande:
  A1: 1  B1:   C1: 3  A2: 2  B2: 2  C2: 5  A3: 3  B3: 3  C3: 8  A4: 4  B4:   C4: 2  A5: 5  B5: 5  C5: 0				
match data XL2003 XL2007 XL2010
Obs! Det här är en "FAST PUBLISH”-artikel som skapats direkt inom Microsofts supportorganisation. Informationen i artikeln tillhandahålls i befintligt skick för att besvara framtida frågor. På grund av den snabba framtagningen kan materialet innehålla typografiska fel och kan utan förvarning när som helst komma att omarbetas. Se användarvillkoren för andra hänsynstaganden.
Egenskaper

Artikel-id: 213367 – senaste granskning 07/30/2013 12:06:00 – revision: 1.0

Microsoft Excel 2010, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office Excel 2003

 • kbdtacode kbhowto kbprogramming KB213367
Feedback