Beskrivning av formler för att räkna antalet förekomster av text, tecken och ord i Excel

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 213889
Sammanfattning
Den här artikeln innehåller och beskrivs formler för beräknar av följande:
 • Antalet förekomster av en textsträng i ett cellområde.
 • Antalet förekomster av ett tecken i en cell.
 • Antalet förekomster av ett tecken i ett cellområde.
 • Antal ord (eller textsträngar) som skiljs åt av ett tecken i en cell.
Mer Information

Formel för att räkna antalet förekomster av en textsträng i ett intervall

= SUMMA (LÄNGD)intervall)-LÄNGD (BYT ()intervall, "text","")))/LEN("text")
där intervall är det aktuella cellområdet och "text" skall ersättas med den textsträng som du vill räkna.

Obs! Ovanstående formel måste anges som en matrisformel. Tryck på CTRL + SKIFT + RETUR om du vill skriva in en formel som en matris i Excel för Windows. Om du vill ange en formel som en matris i Excel för Macintosh, trycker du på kommando + RETUR.

Formeln måste delas med längden på textsträngen, eftersom summan av teckenlängden i området minskar med en flera ofeach förekomst av textsträngen. Denna formel kan ersätta alla senare formler i denna artikel utom formeln för att räkna antalet ord i en cell.

Exempel 1: Räkna antalet förekomster av en textsträng i ett intervall

 1. Starta Excel och öppna en ny arbetsbok.
 2. Skriv följande på Blad1:
  A1: FruitA2: apple,appleA3: orangeA4: apple,orangeA5: grapeA6: orange,grapeA7: grape, appleA8: =SUM(LEN(A2:A7)-LEN(SUBSTITUTE(A2:A7,"apple","")))/LEN("apple")					
Värdet för cell A8 är 4, eftersom "äpple" förekommer fyra gånger i området.

Formel för att räkna antalet förekomster av ett tecken i en Cell

= () LÄNGDcellref)-LÄNGD (BYT ()cellref,"a",""))
där cellref är en referens och "a" ersätts med det tecken som du vill räkna.

Obs! Denna formel behöver inte anges som en matrisformel.

Exempel 2: Räkna antalet förekomster av ett tecken i en Cell

Använd samma data som i föregående exempel. Anta att du vill räkna thenumber förekomster av tecknet "p" i A7. Skriv in följande formel i cell A9:
A9: =LEN(A7)-LEN(SUBSTITUTE(A7,"p",""))
Värdet för cell A9 är 3 eftersom tecknet "p" visas tre gånger i A7.

Formel för att räkna antalet förekomster av ett enstaka tecken i ett område

= SUMMA (LÄNGD)intervall)-LÄNGD (BYT ()intervall,"a","")))
där intervall är det aktuella cellområdet och "a" ersätts med det tecken som du vill räkna.

Obs! Ovanstående formel måste anges som en matrisformel. Om du vill skriva in en formel som en matrisformel i Excel trycker du på CTRL + SKIFT + RETUR.

Exempel 3: Räkna antalet förekomster av ett tecken i ett område

Använd samma data som i föregående exempel. Anta att du vill räkna thenumber förekomster eller tecknet "p" i a2: a7. Skriv in följande formel i cell A10:
A10: = SUMMA (LEN(A2:A7)-LEN(SUBSTITUTE(A2:A7,"p","")))
Obs! Ovanstående formel måste anges som en matrisformel. Om du vill skriva in en formel som en matrisformel i Excel trycker du på CTRL + SKIFT + RETUR.

Värdet i cell A10 är 11 eftersom tecknet "p" förekommer 11 gånger i a2: a7.

Formel för att räkna antalet ord som skiljs åt av ett tecken i en Cell

= OM (LÄNGD (RENSA ()cellref)) = 0, 0, LÄNGD ()cellref)-LÄNGD (BYT ()cellref,(tecken),""))+1)
där cellref är en cellreferens, och (tecken) är tecknet som skiljer orden åt.

Obs! Det finns inga blanksteg i ovanstående formel. flera rader används bara för att passa formeln i dokumentet. Inte innehålla blanksteg när du skriver in i cellen. Denna formel behöver inte anges som en matrisformel.

Exempel 4: Räkna antalet ord som skiljs åt av ett blanksteg i en Cell

Gör så här om du vill räkna antalet ord i en cell där orden skiljs åt av ett blankstegstecken:
 1. Starta Excel och öppna en ny arbetsbok.
 2. Skriv följande på Blad1:
  A1: Bilen körde mycket snabbt
  A2: =IF(LEN(TRIM(A1))=0,0,LEN(TRIM(A1))-LÄNGD (ERSÄTTNING (A1,"","")) + 1)
Formeln i cell A2 returnerar värdet 4 för att återspegla att stringcontains fyra ord separerade med blanksteg. Om orden är åtskilda bymultiple blanksteg eller om orden börjar eller slutar med ett blanksteg, spelar det ingen roll. Rensa-funktionen tar bort extra blankstegstecken samt inledande och avslutande blanksteg i texten i cellen.

Du kan också använda ett makro att räkna antalet förekomster av ett visst tecken i en cell eller ett cellintervall i Excel.
Referenser
Mer information om räknar förekomster av texten klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
89794 Hur du använder Visual Basic for Applications för att räkna antalet förekomster av ett tecken i en markering i Excel
XL2000 XL97 XL2002 XL2003 XL98 XL2001 XLX XL2004

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 213889 – senaste granskning 09/23/2015 17:22:00 – revision: 1.0

Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 2000 Standard Edition, Microsoft Excel 97 Standard Edition, Microsoft Excel 2004 for Mac, Microsoft Excel X för Macintosh, Microsoft Excel 2001 för Macintosh, Microsoft Excel 98 för Macintosh, Excel 2016, Microsoft Excel 2013

 • kbformula kbhowto kbinfo kbmt KB213889 KbMtsv
Feedback