Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

XL: Skapa ett diagram med en klockformad kurva

Sammanfattning
En klockformad kurva är en återgivning av en normalfördelning av en given datamängd. I den här artikeln beskrivs hur du skapar ett diagram med en klockformad kurva i Microsoft Excel.
Mer Information
I följande exempel kan du skapa en klockformad kurva för data som genereras av Excel med hjälp av Slumptalsgenerering i Analysis ToolPak. När en uppsättning slumptal har genererats i Microsoft Excel kan du skapa ett histogram med hjälp av dessa slumptal och Histogram-verktyget från Analysis ToolPak. Från histogrammet kan du skapa ett diagram som återger en klockformad kurva.

Så här skapar du ett exempel på en klockformad kurva:
 1. Starta Excel.
 2. Ange följande kolumnrubriker i ett nytt kalkylblad:
    A1:Ursprunglig B1:Medel C1:Fack D1:Slumptal E1:Histogram G1:Histogram					
 3. Skriv in följande data i samma kalkylblad:
    A2: 23   B2:  A3: 25   B3: STDAV  A4: 12   B4:  A5: 24  A6: 27  A7: 57  A8: 45  A9: 19					
 4. Skriv in följande formler i samma kalkylblad:
    B2: =MEDEL(A2:A9)  B3:  B4: =STDAV(A2:A9)						
  Dessa formler ger medelvärdet respektive standardavvikelsen för dina ursprungliga data.
 5. Ange följande formler för att generera histogrammets fackområde:
    C2: =$B$2-3*$B4						
  Detta ger den nedre gränsen för fackområdet. Talet är tre standardavvikelser mindre än medelvärdet.
    C3: =C2+$B$4						
  Denna formel lägger till en standardavvikelse till det tal som beräknats i cellen ovan.
 6. Markera cell C3, fatta fyllningshandtaget och fyll sedan i formeln nedåt från cell C3 till cell C8.
 7. Så här genererar du de slumpdata som ligger till grund för den klockformade kurvan:
  1. Klicka på DataanalysVerktyg-menyn.
  2. Klicka på Slumptalsgenerering i rutan Analysverktyg och klicka sedan på OK.
  3. Skriv 1 i rutan Antal variabler.
  4. Skriv 2000 i rutan Antal slumptal.

   Obs! Genom att ändra detta tal kan du öka eller minska den klockformade kurvans precision.
  5. Markera Normal i rutan Fördelning.
  6. I området Parametrar anger du det tal som beräknas i cell B2 (29 i exemplet) i rutan Medelvärde.
  7. I rutan Standardavvikelse anger du det tal som beräknas i cell B4 (14,68722).
  8. Låt rutan Slumptalsfrö vara tom.
  9. Under Utdataalternativ klickar du på Utdataområde.
  10. Skriv D2 i rutan Utdataområde.

   Detta ger 2 000 slumptal som passar in i en normalfördelning.
  11. Klicka på OK.
 8. Så här skapar du ett histogram för dessa slumpdata:
  1. Klicka på DataanalysVerktyg-menyn.
  2. Markera Histogram i rutan Analysverktyg och klicka sedan på OK.
  3. Skriv D2:D2001 i rutan Indataområde.
  4. Skriv C2:C8 i rutan Fackområde.
  5. Under Utdataalternativ klickar du på Utdataområde.
  6. Skriv E2 i rutan Utdataområde.
  7. Klicka på OK.
 9. Så här skapar du ett histogram för dina ursprungliga data:
  1. Klicka på DataanalysVerktyg-menyn.
  2. Klicka på Histogram och sedan på OK.
  3. Skriv A2:A9 i rutan Indataområde.
  4. Skriv C2:C8 i rutan Fackområde.
  5. Under Utdataalternativ klickar du på Utdataområde.
  6. Skriv G2 i rutan Utdataområde.
  7. Klicka på OK.
 10. Skapa etiketter för förklaringen i diagrammet genom att ange följande:
    E14: =G1&"-"&G2  E15: =E1&"-"&F2  E16: =G1&"-"&H2					
 11. Markera cellområdet, E2:H10, i kalkylbladet.
 12. Klicka på DiagramInfoga-menyn.
 13. Klicka på Punkt under Diagramtyp.
 14. Under Undertyp klickar du på det högra diagrammet i den mellersta raden.

  Obs! Strax under dessa fem undertyper står det "Punkt med datapunkter sammankopplade med jämna linjer utan brytpunkter".
 15. Klicka på Nästa.
 16. Klicka på fliken Serie.
 17. I rutan Namn tar du bort cellreferensen och markerar sedan cell E15.
 18. I rutan X-värden tar du bort områdesreferensen och markerar sedan området E3:E10.
 19. I rutan Y-värden tar du bort områdesreferensen och markerar sedan området F3:F10.
 20. Klicka på Lägg till för att lägga till ytterligare en serie.
 21. Klicka i rutan Namn och markera sedan cell E14.
 22. Klicka i rutan X-värden och markera sedan området E3:E10.
 23. I rutan Y-värden tar du bort värdet som redan finns där och markerar sedan området G3:G10.
 24. Klicka på Lägg till för att lägga till ytterligare en serie.
 25. Klicka i rutan Namn och markera sedan cell E16.
 26. Klicka i rutan X-värden och markera sedan området E3:E10.
 27. Klicka i rutan Y-värden, ta bort värdet som redan finns där och markera sedan området H3:H10.
 28. Klicka på Slutför.

  Diagrammet kommer att innehålla två böjda serier och en rak serie längs x-axeln.
 29. Dubbelklicka på den andra serien. Det ska stå "- Fack" i förklaringen.
 30. Klicka på fliken Axel i dialogrutan Formatera dataserie.
 31. Klicka på Sekundäraxel och sedan på OK.
Du har nu ett diagram där en given datamängd jämförs med en klockformad kurva.
Referenser
Gör så här om du vill veta mer om hur du skapar diagram: klicka på Hjälp om Microsoft ExcelHjälp-menyn, skriv skapa ett diagram i Office-assistenten eller Svarsguiden och klicka på Sök.
XL2000 XL97
Egenskaper

Artikel-id: 213930 – senaste granskning 06/03/2008 12:52:29 – revision: 2.1

Microsoft Excel 2000 Standard Edition, Microsoft Excel 97 Standard Edition

 • kbhowto KB213930
Feedback