Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Felmeddelande visas vid försök att spara en fil i Excel

Supporten för Office 2003 har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Office 2003 den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

En version av den här artikeln för Microsoft Excel 97 finns i103329.
Symptom
Vid försök att spara ett dokument i Microsoft Excel visas något av följande felmeddelanden:
Kommer inte åt skrivskyddat dokumentfilnamn
eller
Disken är full.
eller
Dokumentet sparades inte.
eller
Dokumentet sparades inte fullständigt.
eller
Dokumentet sparades inte. Tidigare sparad kopia har tagits bort.

Dokumentet sparades inte.
eller
Filnamn.xls är låst för redigering av "användarnamn". Klicka på "Meddela" om du vill öppna en skrivskyddad kopia av dokumentet och få ett meddelande när dokumentet inte längre används.
Orsak
Det här problemet uppstår när processen för att spara en fil i Excel avbryts. Om du till exempel sparar på en extern enhet, till exempel en nätverksenhet, har anslutningen brutits. Om du sparar på en flyttbar disk, till exempel en diskett, har disken tagits bort.
Lösning
Om du vill fortsätta att arbeta med filen måste du spara arbetsboken på en annan diskenhet. Du måste återställa anslutningen eller rätta till problemet med den ursprungliga målenheten innan du kan spara på denna enhet igen.
Mer Information
När du arbetar i en fil sparas filen i Microsoft Excel med ett temporärt filnamn, och filen placeras i samma mapp som den ursprungliga filen. När filen sparas tas den ursprungliga filen bort, och den temporära filen får det ursprungliga filnamnet.

Om processen avbryts sparas filen kanske inte på rätt sätt, eller så finns det en eller flera temporära filer i mappen där du försökte spara din fil. Dessutom kan en varning eller ett felmeddelande visas.

Här är några meddelanden som kan visas och förklaringar av dem:

"Kommer inte åt skrivskyddat dokument <filnamn>"

Enheten du sparar på är en nätverksenhet, och du har inte tillräcklig behörighet för att spara på den. Spara på den lokala hårddisken eller en diskett.

"Disken är full"

Det finns inte tillräckligt mycket utrymme på disken du sparar på för den temporära filen. Ta bort några filer från den aktuella enheten och spara på en annan enhet eller på en diskettenhet.

"Dokumentet sparades inte" eller "Dokumentet sparades inte fullständigt"

Processen avbröts medan den temporära filen skapades, eftersom du har tryckt på ESC, det har uppstått ett maskin- eller programvarufel eller det har uppstått något annat medieproblem. Originalfilen är fortfarande intakt, och om det inte har uppstått ett fel i datorn eller arbetsstationen är versionen av filen med dina aktuella ändringar fortfarande öppen i minnet. Spara filen på en annan enhet. Om det har uppstått ett fel på datorn eller arbetsstationen kan du använda den ursprungliga filen. (Observera att alla ändringar i den sista revisionen går förlorade.)

"Dokumentet sparades inte. Tidigare sparad kopia har tagits bort"

Processen avbröts medan den ursprungliga filen togs bort eller den temporära filen fick ett nytt namn. Det här problemet har samma orsaker som meddelandena "'Dokumentet sparades inte' eller 'Dokumentet sparades inte fullständigt'". I det här fallet är den ursprungliga filen borta (fastän den temporära filen kan vara läsbar). Om det har uppstått ett fel på datorn eller arbetsstationen använder du den temporära filen. Om avbrottet har någon annan orsak är filversionen med de aktuella ändringarna fortfarande öppen i minnet. Spara filen på en annan enhet.
Referenser
Om du vill veta mer klickar du på artikelnumren nedan och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:
223816 XL2000: Felmeddelande: Disken är full
223812 XL2000: Felmeddelande: Dokumentet sparades inte
XL2000 temp
Egenskaper

Artikel-id: 214073 – senaste granskning 12/14/2004 18:05:32 – revision: 3.2

Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Excel 2000 Standard Edition, Microsoft Excel 2002 Standard Edition

  • kbsavefile kberrmsg kbprb KB214073
Feedback
>