Metod för att beräkna värdet för interpolation steg i Excel

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 214096
Sammanfattning
Följande Microsoft Excel-formel utför linjär interpolation bycalculating stegvärdet interpolation
=(Slut-Start)/(Rad(Slut)-Rad(Start))
där slutet är celladressen för fler, och Start är celladressen för det mindre antalet.

Interpolation är en metod för att bestämma en faktor i befintliga eller framtida värde när den exakta faktorn inte visas i antingen en tabell med befintliga eller framtida värde. Interpolation förutsätter att förändringen mellan två värden är linjär och att felmarginal är obetydlig.
Mer Information
Så här skapar du en linjär interpolation Exempelformel:
 1. Skriv följande värden i ett kalkylblad:
    A1: 9     B1: =(A7-A1)/(ROW(A7)-ROW(A1))  A2: =A1+$B$1  A3:  A4:  A5:  A6:  A7: 11					
 2. Markera cellerna a2: a6. Peka på FyllRedigera -menyn och klicka sedan på ned. Formeln är fyllt ned och följande värden visas i cellerna a2: a6:
    A2: 9.33333  A3: 9.66667  A4: 10.  A5: 10.33333  A6: 10.66667					
Anmärkning: du måste ange referensen till stegvärde i cell B1 som en absolut referens (med dollartecken).
interpolera xl20 xl2000 xl2k XL2003 XL2002 XL2007

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 214096 – senaste granskning 06/12/2016 07:03:00 – revision: 3.0

Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 2000 Standard Edition, Microsoft Excel 2010, Excel 2016, Microsoft Excel 2013

 • kbhowto kbinfo kbmt KB214096 KbMtsv
Feedback