Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Söka och ersätta tilde- och jokertecken i Excel

Supporten för Office 2003 har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Office 2003 den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

En version av den här artikeln för Microsoft Excel för Macintosh finns i321819 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska).
Sammanfattning
I Microsoft Excel används tildetecknet (~) för att markera att nästa tecken är en litteral. När du använder dialogrutan Sök och ersätt för att söka efter eller ersätta tecken som tilde (~), asterisk (*) eller frågetecken (?), måste du lägga till ett tildetecken (~) före tecknet i rutan Sök efter.

Obs! Om du vill söka efter eller ersätta ett tildetecken i ett kalkylblad måste du skriva ett dubbelt tildetecken (~~) i rutan Sök efter.
Mer Information

Exempel 1: Så här söker och ersätter du tal

Så här ersätter du jokertecken (*) i ett numeriskt värde i en kalkylbladscell:
 1. Skriv 494** i cell A1.
 2. Markera cell A1.
 3. Klicka på ErsättRedigera-menyn.

  Obs! I Microsoft Office Excel 2007 klickar du på Sök och markera i gruppen RedigeringStart-fliken och klickar sedan på Ersätt.
 4. Skriv ~* i rutan Sök efter. Gör detta genom att trycka på TILDE och sedan på ASTERISK.
 5. Skriv 2 i rutan Ersätt med.
 6. Klicka på Ersätt.
Cell A1 innehåller nu 49422.

Obs!
 • När du klickar på Ersätt alla görs ändringen i hela kalkylbladet. När du klickar på Ersätt ändras bara den cell som är aktiv för tillfället, och dialogrutan Ersätt lämnas öppen.
 • När du skriver en asterisk utan tildetecken i rutan Sök efter ersätts alla poster med 2. I Excel behandlas asterisken som ett jokertecken, och därför ändras 494** till 2.

Exempel 2: Så här söker och ersätter du ett tildetecken

Så här ersätter du ett tildetecken i en cell i ett Excel-kalkylblad:
 1. Skriv Micros~1.xls i cell A1.
 2. Markera cell A1.
 3. Klicka på ErsättRedigera-menyn.

  Obs! I Excel 2007 klickar du på Sök och markera i gruppen RedigeringStart-fliken och sedan på Ersätt.
 4. Skriv ~~ i rutan Sök efter.
 5. Skriv oft i rutan Ersätt med.
 6. Klicka på Ersätt alla.
Cell A1 innehåller nu Microsoft1.xls.
XL2007 XL2003 XL2002 XL2000 XL97
Egenskaper

Artikel-id: 214138 – senaste granskning 06/03/2008 12:52:29 – revision: 4.2

Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 2000 Standard Edition, Microsoft Excel 97 Standard Edition

 • kbexpertisebeginner kbhowto kbui KB214138
Feedback