Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Så här använder du tillägget Histogram i Excel

Supporten för Office 2003 har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Office 2003 den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

En version av den här artikeln för Microsoft Excel 98 finns i189519.

I DENNA ARTIKEL

Sammanfattning
I denna artikel finns stegvisa instruktioner för hur du skapar ett histogram med ett diagram från exempeldata. Det ingår ett histogramverktyg i Analysis ToolPak som följer med Microsoft Excel.

Överst på sidan

Kontrollera installationen av Analysis ToolPak

Innan du kan använda histogramverktyget måste du kontrollera att tillägget Analysis ToolPak är installerat. Så här kontrollerar du om Analysis ToolPak är installerat:
 1. Klicka på TilläggVerktyg-menyn.
 2. Kontrollera att kryssrutan Analysis ToolPak är markerad under Tillgängliga tillägg i dialogrutan Tillägg. Klicka på OK.
Obs! Analysis ToolPak visas endast i dialogrutan Tillägg om det är installerat på datorn. Om Analysis ToolPak inte visas i dialogrutan Tillägg ska du köra installationsprogrammet för Microsoft Excel och lägga till komponenten.

Överst på sidan

Skapa ett histogram

 1. Skriv följande i ett nytt kalkylblad:
    A1: 87   B1: 20  A2: 27   B2: 40  A3: 45   B3: 60  A4: 62   B4: 80  A5:  3   B5:  A6: 52   B6:  A7: 20   B7:  A8: 43   B8:  A9: 74   B9:  A10: 61   B10:					
 2. Klicka på DataanalysVerktyg-menyn. Klicka på Histogram i dialogrutan Dataanalys och klicka sedan på OK.
 3. Skriv A1:A10 i rutan Indataområde.
 4. Skriv B1:B4 i rutan Fackområde.
 5. Klicka på Ny arbetsbok under Utdataalternativ, markera kryssrutan Diagramutdata och klicka sedan på OK.
Det skapas en ny arbetsbok med en histogramtabell och ett inbäddat diagram.

Histogramtabellen ser ut som följande, baserat på exempeldata från steg 1:
  A1: Bin   B1: Frekvens  A2: 20   B2:    2  A3: 40   B3:    1  A4: 60   B4:    3  A5: 80   B5:    3  A6: Mer  B6:    1				
och diagrammet är ett stapeldiagram med data från histogramtabellen.

I Excel räknas antalet datapunkter i varje databehållare. En datapunkt infogas i en viss databehållare om antalet är större än den undre gränsen och lika med eller lägre än den övre gränsen för behållaren. I det aktuella exemplet innehåller behållaren som motsvarar värden från 0 till 20, två datapunkter, 3 och 20.

Om du utesluter behållarområdet, skapas en uppsättning jämnt fördelade behållare mellan informationens lägsta och högsta värde.

Obs! Det går inte att skapa histogramdiagrammet om du anger alternativen (Utdataområde eller Nytt kalkylblad) för att skapa histogramtabellen i samma arbetsbok som innehåller data.

Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
214029 Använda verktyg för dataanalys i grupperade kalkylblad (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Överst på sidan
Referenser
Gör så här om du vill veta mer om histogramverktyget: klicka på Hjälp om Microsoft ExcelHjälp-menyn, skriv verktyg för histogramanalys i Office-assistenten eller Svarsguiden och klicka på Sök.
Överst på sidan
ATP Tool Pack Toolpack histo
Egenskaper

Artikel-id: 214269 – senaste granskning 12/07/2005 17:00:03 – revision: 4.0

Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 97 Standard Edition, Microsoft Excel 2000 Standard Edition

 • kbfunctions kbfuncstat kbaddin kbhowtomaster KB214269
Feedback