Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

KORRIGERA: Tjänsten Remote Registry kraschar när ett försök görs att hämta data för prestandaräknare från en instans av SQL Server på en annan dator

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2159286
Symptom
Föreställ dig följande:
  • En instans av Microsoft SQL Server installeras på en dator som kör Windows Server 2003 eller Windows Server 2008, Windows Vista eller en senare version av Windows.
  • Du kör ett program på en annan dator. Programmet försöker hämta data för prestandaräknare från en fjärrdator för instansen av SQL Server.
I det här fallet kraschar tjänsten Remote Registry på datorn där SQL Server installeras. Dessutom kan loggas felmeddelanden av följande slag i programloggen på den dator där instansen av SQL Server installerad:
Arbetsbördan programnamn: svchost.exe_RemoteRegistry, version: 6..7600. 6385, tidsstämpel: 0x4a5bc3c
Arbetsbördan Modulnamn: perf MSSQLSERVER sqlctr 0. .275_unloaded, version: 0.0.0.0, tidsstämpel: 09 0x4b48 Undantagskod: 0xc0000005
Fel offset: 0x00000000626bfe57
Arbetsbördan process-id: 0 x d 8
Felaktigt program starttid: 0x0 cad723f5bfd536
Felaktig sökväg: Enhet: \Windows\system32\svchost.exe
Arbetsbördan modul sökväg: perf MSSQLSERVER sqlctr 0. .275
Rapport-Id: da45823c-4327-df-ad 9 00 7a477845a

Arbetsbördan programnamn: svchost.exe_RemoteRegistry, version: 6.1.7600.16385, tidsstämpel: 0x4a5bc3c1
Arbetsbördan Modulnamn: sqlctr90.dll_unloaded, version: 0.0.0.0, tidsstämpel: 0x492b1b55
Undantagskod: 0xc0000005
Fel offset: 0x000000003353c171
Arbetsbördan process-id: 0x2eec
Felaktigt program starttid: 0x01cad5a366dde911
Felaktig sökväg: Enhet: \Windows\system32\svchost.exe
Arbetsbördan modul sökväg: sqlctr90.dll
Rapport-Id: d0a6f0d5-41b3-11df-ae47-0017a4778006

Dessutom kan loggas ett felmeddelande av följande slag i Windows systemlogg på den dator där instansen av SQL Server är installerat:
Datum,Tid PM, fel, servernamn, 7034, Service Control Manager, saknas, saknas, "The Remote Registry service avslutades oväntat. Det har gjort det nummer gång(er)."

Orsak
Det här problemet uppstår eftersom prestandaräknaren för SQL Server använder fel sätt för att anropa RegQueryValueEx API för åtkomst till en registernyckel. Detta medför att tjänsten Remote Registry som laddar prestandaräknaren för SQL Server kraschar.

Lösning
Obs! Om du vill lösa detta problem i SQL Server 2005 Service Pack 3 (SP3) att gälla kumulativ uppdatering 13 för SQL Server 2005 SP3 på datorn där du har SQL Server 2005-instans som installeras. Denna lösning gäller för närvarande bara för SQL Server 2005 SP3.

Information om samlade uppdateringar

Problemet korrigerades först i följande kumulativ uppdatering av SQL Server.

Kumulativ uppdatering 17 för SQL Server 2008 SP3

Kumulativ uppdatering 4 för SQL Server 2008 R2 SP1

Kumulativ uppdatering 9 för SQL Server 2008 R2

Kumulativ uppdatering 4 för SQL Server 2008 SP2

Kumulativ uppdatering 13 för SQL Server 2005 SP3

Kumulativ uppdatering 2 för SQL Server 2005 SP4

Kumulativ uppdatering 13 för SQL Server 2008 SP1

Om samlade uppdateringar för SQL Server

Information om snabbkorrigeringen för Windows Internal Database (Microsoft SQL Server Embedded Edition)

Obs! Den här korrigeringen gäller endast 2005-versionen av Windows Internal Database.
En snabbkorrigering är tillgänglig från Microsoft. Den här snabbkorrigeringen är emellertid avsedd att åtgärda det problem som beskrivs i denna artikel. Den här snabbkorrigeringen bara för system där just detta problem.

Om snabbkorrigeringen är tillgänglig för hämtning finns "Snabbkorrigeringen tillgänglig hämtning" överst i den här Knowledge Base-artikeln. Om inte visas i det här avsnittet kan du skicka en begäran till Microsofts kundtjänst och Support för att få snabbkorrigeringen.

Obs! Om det uppstår ytterligare problem eller krävs felsökning, kan du behöva skapa en serviceförfrågan. De vanliga supportkostnaderna gäller för övriga supportfrågor och problem som inte uppfyller kraven för den här snabbkorrigeringen. En fullständig lista över telefonnummer för Microsofts kundtjänst och Support eller skapa en serviceförfrågan finns på följande Microsoft-webbplats: Obs! "Snabbkorrigeringen tillgänglig hämtning" formuläret visar de språk som snabbkorrigeringen är tillgänglig. Om ditt språk inte visas beror det på att ingen snabbkorrigering är tillgänglig för språket.

Förutsättningar

Om du vill installera den här snabbkorrigeringen måste du ha Windows Internal Database installerad på datorn.

Krav på omstart

Du behöver inte starta om datorn när du har installerat den här snabbkorrigeringen.

Filinformation

Globala snabbkorrigeringsversionen av detta har de filattribut (eller senare) som visas i följande tabell. Datum och tider för dessa filer anges i UTC-tid (UTC). När du visar filinformationen konverteras den till lokal tid. Använd fliken tidszon i datum och tid på Kontrollpanelen om du vill se skillnaden mellan UTC-tid och lokal tid.
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Sqlctr90.dll2005.90.5324.088,68025-Aug-201204:43x 64
Sqlctr90.dll2005.90.5324.065,64025-Aug-201205:13x 86
Sqlctr90.dll2005.90.5324.0129,64025-Aug-201204:32IA-64
Workaround
Vi har fastställt att problemet uppstår när du startar verktyg för prestandaövervakning (till exempel Windows Systemövervakaren eller Logman) från en annan dator och försök att ansluta till en server med Windows 2008 R2 som du har installerat SQL Server-instanser. Vi rekommenderar därför att du inte använder Verktyg för prestandaövervakning som är installerad på en Windows 2003-baserad server att övervaka prestandaräknare som är installerade på en server med Windows 2008 R2. Men om du måste använda denna övervakning miljö, kontrollera att den första anslutningen görs från en annan Windows 2008 R2-baserad server. Om du gör det kommer alla efterföljande anslutningar från klientdatorer med Windows Server 2003 kommer att lyckas.
Status
Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet "Gäller".

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2159286 – senaste granskning 05/19/2014 17:09:00 – revision: 5.0

Microsoft SQL Server 2008 Service Pack 1, Microsoft SQL Server 2005 Service Pack 4, Microsoft SQL Server 2005 Service Pack 3, Microsoft SQL Server 2008 Service Pack 2, Microsoft SQL Server 2008 R2 Developer, Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise, Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard, Microsoft SQL Server 2008 Service Pack 3

  • kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2159286 KbMtsv
Feedback