Justera fördröjningen på menyer i Windows NT

Denna artikel har tidigare publicerats under SV216445
Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Symptom
Jag måste klicka på Program på Start-menyn om jag vill se Program-menyn. Hur gör jag för att få menyn att visas automatiskt?


Obs! Denna artikel innehåller information om hur du redigerar Windows-registret. Innan du gör några ändringar är det mycket viktigt att du vet hur du kan återställa registret om ett fel skulle uppstå. Mer information om detta hittar du i avsnittet "Återställa registret" eller "Återställa registernyklar" i hjälpen för programmet regedt32.exe.

Varning! Felaktig användning av Registereditorn kan orsaka allvarliga problem som kräver att operativsystemet installeras om. Microsoft kan inte garantera att problem som uppstår på grund av felaktig användning av Registereditorn kan lösas. Använd Registereditorn på egen risk.
Mer information om hur du ändrar i registret hittar du i "Ändra nycklar/värden" i hjälpen för regedit.exe eller avsnittet "Lägga till och ta bort information i registret" och "Redigera registerinformation" i hjälpen för regedt32.exe. Du rekommenderas att göra en säkerhetskopia av registret innan du gör några ändringar. Om operativsystemet är Windows NT rekommenderas du också att uppdatera reparationsdisketterna.

Lösning
Menyerna kan visas efter en viss tid eller efter det att användaren klickar på menyn.

Följ dessa steg för att justera fördröjningen på menyerna.
1. Klicka på Kör... på Start-menyn.
2. Skriv in regedit och klicka på OK.
3. Klicka på "HKEY_CURRENT_USER" under Den här dataorn.
4. Öppna mappen \Control Panel\Desktop i det nu aktiva fönstret.
5. Dubbelklicka på MenuShowDelay och skriv in ett värde, i sekunder, som motsvarar hur lång fördröjning du vill ha. Detta värde kan ligga mellan 0 och 4 000. Om värdet är 0 visas menyn omedelbart.
6. Klicka på OK.
7. Stäng Registereditorn och starta om datorn.


Övrig information:
Denna artikel är baserad på artikeln Q216445 i Microsoft Knowledge Base som finns på adressen: (Obs! Texten är på engelska).


Egenskaper

Artikel-id: 216445 – senaste granskning 12/05/2015 12:47:42 – revision: 2.0

Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows NT Server 4.0 Enterprise Edition, Microsoft Windows NT 4.0 Service Pack 4, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition

  • kbnosurvey kbarchive KB216445
Feedback