Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Konfigurera en auktoritativ tidsserver i Windows 2000

Viktigt! Denna artikel innehåller information om hur du redigerar registret. Säkerhetskopiera registret innan du gör några ändringar i det. Se till att du vet hur du återställer registret om det uppstår ett problem. Om du vill ha mer information om hur du säkerhetskopierar, återställer och förändrar registret klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
256986 Beskrivning av registret i Microsoft Windows
En version av den här artikeln för Microsoft Windows XP finns i 314054.
Sammanfattning
Denna artikel beskriver hur du konfigurerar tjänsten Windows Time i Microsoft Windows Server 2000. Tjänsten Windows Time kan konfigureras för att använda en intern maskinvarubaserad klocka eller en extern tidskälla. Vi rekommenderar att du använder en intern maskinvaruklocka.
Inledning
I Windows ingår W32Time, tidstjänstverktyget som krävs av autentiseringsprotokollet Kerberos. Syftet med tidstjänsten är att säkerställa att samma tid används på alla datorer med Microsoft Windows 2000 eller senare i en organisation. För att garantera lämplig gemensam tidsanvändning används en hierarkisk struktur som styr auktoriteten, och tidstjänsten tillåter inte några slingor.

Normalt används följande hierarki på Windows-datorer:
 • På alla stationära klientdatorer nomineras den autentiserande domänkontrollanten som partner för inkommande tid.
 • På alla medlemsservrar sker samma sak som på de stationära klientdatorerna.
 • På alla domänkontrollanter kan PCD-verksamhetshanteraren nomineras som partner för inkommande tid, men en överordnad domänkontrollant kan användas baserat på stratumnivå.
 • Alla PDC-verksamhetshanterare följer domänhierarkin i valet av partner för inkommande tid.
Enligt denna hierarki blir skogsrotens PDC-verksamhetshanterare auktoritativ för organisationen. Vi rekommenderar starkt att den auktoritativa tidsservern konfigureras för hämtning av tid från en maskinvarukälla. När den auktoritativa tidsservern konfigureras för synkronisering med en Internet-tidskälla förekommer ingen autentisering. Vi rekommenderar också att du reducerar tidskorrigeringsinställningarna för servrar och fristående klienter. På så vis blir domänen mer exakt och säker.
Mer Information

Konfigurera Windows tidstjänst för en intern maskinvaruklocka

Varning! Det kan uppstå allvarliga problem vid felaktiga ändringar av registret med hjälp av Registereditorn eller någon annan metod. Dessa problem kan medföra att du måste installera om operativsystemet. Microsoft kan inte garantera att problemen kan lösas. Ändra registret på egen risk.

Vi rekommenderar starkt att den auktoritära tidsservern konfigureras för hämtning av tid från en maskinvarukälla. När den auktoritativa tidsservern konfigureras för synkronisering med en Internet-tidskälla förekommer ingen autentisering. Så här konfigurerar du tidstjänsten för en intern maskinvaruklocka:
 1. Klicka på Start, Kör, skriv regedit och klicka på OK.
 2. Sök upp och klicka på följande registerundernyckel:
  HKEY LOCAL MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters
 3. Högerklicka på ReliableTimeSource i den högra rutan, och klicka sedan på Ändra.
 4. Skriv 1 i rutan Data i Redigera DWORD-värde och klicka på OK.
 5. Sök upp och klicka på följande registerundernyckel:
  HKEY LOCAL MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters
 6. Högerklicka på LocalNTP i den högra rutan, och klicka sedan på Ändra.
 7. Skriv 1 i rutan Data i Redigera DWORD-värde och klicka på OK.
 8. Avsluta Registereditorn.
 9. Skriv följande kommando för omstart av Windows tidstjänst vid kommandotolken och tryck på RETUR:
  net stop w32time && net start w32time
 10. Kör följande kommando på alla datorer förutom tidsservern, så att datorernas lokala tid återställs enligt tidsservern:
  w32tm -s
Obs! Tidsservern får inte vara konfigurerad för synkronisering med sig själv. I så fall loggas följande händelser i programloggen:

Tidsprovidern NtpClient kan inte nå eller erhåller felaktiga data från 192.168.1.1 (ntp.m|0x0|192.168.1.1:123->192.168.1.1:123).Inget svar har erhållits från manuell peer 192.168.1.1 efter 8 försök att kontakta den. Den här peer-datorn kommer inte att användas som tidskälla och ett nytt försök kommer att göras att hitta en ny domänkontrollant som tid kan synkroniseras från.Tidsprovidern NtpClient har konfigurerats för att läsa tid från minst en tidskälla, men ingen källa är tillgänglig. Inget försök att kontakta någon källa kommer att göras förrän om 960 minuter. NtpClient har ingen källa för korrekt tid.Om du vill veta mer om kommandot w32tm skriver du följande kommando vid en kommandotolk:
w32tm /?

Konfigurera Windows tidstjänst för en extern tidskälla

Administratörer kan konfigurera Windows tidstjänst på PDC-verksamhetshanteraren vid skogsroten så att en extern SNTP-tidsserver (Simple Network Time Protocol) identifieras som auktoritär. Microsofts tidsserver (time.windows.com) kan till exempel användas för den här funktionen. Så här konfigurerar du tidstjänsten för en extern SNTP-tidsserver:
 1. Klicka på Start, Kör, skriv regedit och klicka på OK.
 2. Så här ändrar du servertypen till NTP:
  1. Sök upp och klicka på följande registerundernyckel:
   HKEY LOCAL MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters
  2. Högerklicka på Typ i den högra rutan, och klicka sedan på Ändra.
  3. Skriv NTP i rutan Data i Redigera värde och klicka på OK.
 3. Så här konfigurerar du servern som en tillförlitlig tidskälla:
  1. Högerklicka på ReliableTimeSource i den högra rutan, och klicka sedan på Ändra.
  2. Skriv 1 i rutan Data i Redigera DWORD-värde och klicka på OK.
 4. Så här anger du serverns LocalNTP till 0:
  1. Högerklicka på LocalNTP i den högra rutan, och klicka sedan på Ändra.
  2. Skriv 0 i rutan Data i Redigera DWORD-värde och klicka på OK.
 5. Så här anger du tidskällorna:
  1. Högerklicka på NtpServer i den högra rutan, och klicka sedan på Ändra.
  2. Skriv peer-datorer i rutan Data i Redigera värde och klicka på OK.

   Obs! peer-datorer är en platshållare för en blankstegsavgränsad lista över peer-datorer som datorn erhåller tidsstämplar från. Varje DNS-namn i listan måste vara unikt.
 6. Gör tidsanslutningsinställningen (endast för Windows 2000 Service Pack 4). så här:
  1. Leta upp och klicka på följande registerundernyckel:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters
  2. Högerklicka på MaxAllowedClockErrInSecs i den högra rutan, och klicka sedan på Ändra.
  3. Skriv tid_i_sekunder i rutan Data i Redigera DWORD-värde och klicka på OK.

   Obs! tid_i_sekunder är en platshållare för den maximala skillnaden i sekunder mellan den lokala klockan och tiden som tas emot från NTP-servern som tillåts för att den nya tiden ska godkännas som giltig.
 7. Så här anger du avsökningsintervallet:
  1. Sök upp och klicka på följande registerundernyckel:
   HKEY LOCAL MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters
  2. Högerklicka på Period i den högra rutan, och klicka sedan på Ändra.
  3. Skriv 24 i rutan Data i Redigera DWORD-värde och klicka på OK.
 8. Avsluta Registereditorn genom att klicka på AvslutaArkiv-menyn.
 9. Starta om Windows tidstjänst genom att skriva följande kommando vid kommandotolken och trycka på RETUR:
  net stop w32time && net start w32time
 10. Kör följande kommando på alla datorer förutom tidsservern, så att datorernas lokala tid återställs enligt tidsservern:
  w32tm -s

I SNTP används standardmässigt UDP-porten (User Datagram Protocol) 123. Om denna inte är öppen mot Internet går det inte att synkronisera servern med Internet-SNTP-servrar. En dator som är konfigurerad som tillförlitlig tidskälla identifieras som roten till Windows tidstjänst. Roten till tidstjänsten är den auktoritativa servern för domänen och konfigureras normalt för att hämta tiden från en extern NTP-server eller maskinvaruenhet. En tidsserver kan konfigureras som en tillförlitlig tidskälla för optimering av tidsöverföring genom domänhierarkin. Om en domänkontrollant konfigureras som pålitlig tidskälla anges den som sådan av tjänsten Net Logon vid inloggning i nätverket. I andra domänkontrollanter väljs i första hand en tillförlitlig tidskälla för synkronisering, om det finns en sådan.

Registernyckeln
HKEY LOCAL MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters\Period
styr hur ofta Windows tidstjänst synkroniseras. Om ett värde anges, måste det vara ett av följande specialvärden:
 • 65531, "DailySpecialSkew" - Anger synkronisering en gång var 45:e minut tills denna lyckats en gång, därefter en gång per dag.
 • 65532, "SpecialSkew" - Anger synkronisering en gång var 45:e minut tills denna lyckats tre gånger, därefter en gång var åttonde timme. Detta är standardinställningen.
 • 65533, "Weekly" - Anger synkronisering en gång var sjunde dag.
 • 65534, "Tridaily" - Anger synkronisering en gång var tredje dag.
 • 65535, "BiDaily" - Anger synkronisering en gång varannan dag.
 • 0 - För NT5DS anges synkroniseringen till en gång var 45:e minut tills denna lyckats tre gånger, därefter en gång var åttonde timme. För NTP görs synkroniseringen en gång var åttonde timme.
 • frekvens - frekvens står för det antal gånger per dag du vill att Windows tidstjänst ska synkroniseras. Om du vill använda något annat värde än ett av de tidigare angivna, måste du använda detta alternativ.

Referenser
Om du vill veta mer om Windows tidstjänst klickar du på artikelnumren nedan och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:
884776 Konfigurera Windows tidstjänst så att en stor tidsförskjutning förhindras
816042 Konfigurera en auktoritär tidsserver i Windows Server 2003
314054 Konfigurera en auktoritativ tidsserver i Windows XP


Mer information om Windows tidstjänst i en skog med Windows Server 2003 finns på följande webbplats:
fsmo kbfaqw2kds
Egenskaper

Artikel-id: 216734 – senaste granskning 03/19/2008 22:57:54 – revision: 12.0

 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
 • kbproductlink kbsecurity kbenv kbfsmo kbhowto KB216734
Feedback