Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Använda flerstart (multiboot) med Windows 2000

Denna artikel har tidigare publicerats under SV217210
Symptom
Kan jag använda flerstart (multiboot) med Windows 2000 och andra operativsystem?

Lösning
Du kan konfigurera en Intel x86-baserad dator så att den kan startas med två eller flera av operativsystemen MS-DOS, Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98, Microsoft Windows NT och Windows 2000. Du bör installera operativsystemen i följande ordning:

1. MS-DOS
2. Windows 95 eller Windows 98
3. Windows NT
4. Windows 2000

Installera varje operativsystem som vanligt. Du kommer att kunna starta Windows 95, Windows 98, Windows NT eller Windows 2000 från en meny som visas när du startar datorn.

Obs! Varje operativsystem bör installeras på en egen logisk enhet. Om du installerar flera operativsystem på samma logiska enhet kan problem uppstå.

Mer information:
Du kan konfigurera datorn så att du kan starta Windows 2000, Windows NT och antingen Windows 95 eller Windows 98. Du kan dock inte konfigurera datorn för att starta både Windows 95 och Windows 98 eftersom dessa två operativsystem använder samma fil för att starta.

Installationen brukar gå lättare om du installerar Windows 95 eller Windows 98 innan du installerar Windows NT och Windows 2000. Denna ordning rekommenderas eftersom Windows 95 eller Windows 98 kanske skriver över startsektorn för Windows 2000 eller Windows NT. Eftersom startsektorn för Windows 95 och Windows 98 inte känner igen NTFS-partitioner kan det bli problem att starta Windows NT eller Widows 2000. Om du vill installera Windows 95 eller Windows 98 först följer du instruktionerna som finns på installations-CD-skivan för Windows 95 eller Windows 98. Om du vill använda flerstart (multiboot) med Windows 2000, Windows NT, Windows 95 eller Windows 98 samt MS-DOS bör du installera MS-DOS först.

Så här startar du MS-DOS från startmenyn i Windows 95 eller Windows 98:
1. Välj Windows 95 eller Windows 98 på startmenyn.
2. Tryck på RETUR.
3. Tryck på F8 för att visa startmenyn för Windows 95 eller Windows 98.
4. Starta MS-DOS genom att välja Föregående version av MS-DOS.

Så här startar du MS-DOS direkt:
1. Välj Windows 95 eller Windows 98 på startmenyn.
2. Tryck på RETUR.
3. Tryck på F4 för att starta MS-DOS.

Ett annat sätt att starta de tre operativsystemen är att konfigurera datorn för att starta med Windows 2000, Windows NT och Windows 95 eller Windows 98 och sedan starta MS-DOS från en MS-DOS-diskett.

Så här installerar du Windows 95 eller Windows 98 på en dator som har flerstart (multiboot) med Windows 2000, Windows NT och MS-DOS:
1. Avsluta Windows 2000 (eller Windows NT) och välj Starta om datorn i dialogrutan Avsluta Windows.
2. Välj MS-DOS på startmenyn.
3. Installera Windows 95 eller Windows 98 i en annan katalog än rotkatalogen för Windows 2000 eller Windows NT.

När installationen är klar innehåller startmenyn Windows 2000, Windows NT och MS-DOS. Om du väljer MS-DOS så startar Windows 95 eller Windows 98.

Så här startar du MS-DOS från Windows 95 eller Windows 98:
1. Öppna Utforskaren.
2. Klicka på Visa-menyn.
3. Välj Alternativ (eller Mappalternativ).
4. Klicka på fliken Alternativ.
5. Markera kryssrutan Visa alla filer och klicka på OK.
6. Högerklicka på msdos.sys i listan över filer.
7. Välj Egenskaper och avmarkera kryssrutorna Skrivskydd och Dold. Klicka på OK.
8. Öppna filen msdos.sys i en textredigerare, t ex Anteckningar, och lägg till följande rad i avsnittet [OPTIONS]:
BootMulti=1
9. Spara och stäng filen Msdos.sys.

Uppgradera Windows 95 eller Windows 98
Om du uppgraderar eller installerar om Windows 95 eller Windows 98 tas vissa filer i MS-DOS-katalogen bort. De ersätts med Windows 95- eller Windows 98-versioner av samma filer.
Följande filer byts ut:
Ansi.sys
Attrib.sys
Chkdsk.exe
Choice.com
Country.sys
Dblspace.bin
Dblspace.exe
Dblspace.sys
Debug.exe
Defrag.exe
Deltree.exe
Diskcopy.exe
Display.sys
Doskey.com
Drvspace.bin
Drvspace.exe
Edit.com
Edit.hlp
Ega.cpi
Emm386.exe
Fc.exe
Fdisk.exe
Find.exe
Format.com
Help.com
Keyb.com
Keyboard.sys
Label.exe
Mem.exe
Mode.com
More.com
Move.exe
Mscdex.exe
Msd.exe
Networks.txt
Nlsfunc.exe
Os2.txt
Ramdrive.sys
Readme.txt
Scandisk.exe
Scandisk.ini
Server.exe
Share.exe
Smartdrv.exe
Sort.exe
Start.exe
Subst.exe
Subst.exe
Sys.com
Xcopy.exeÖvrigt:
Denna artikel är baserad på följande artikel i Microsoft
Knowledge Base:
(Obs! Texten är på engelska.)
Egenskaper

Artikel-id: 217210 – senaste granskning 06/25/2004 16:43:00 – revision: 1.0

  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • kbhowto KB217210
Feedback