Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

OFF2000: Fel 1327: Ogiltig enhet vid installation av Office 2000

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Symptom
När du kör installationsprogrammet för Microsoft Office visas följande felmeddelande:
Fel 1327. Ogiltig enhet: C:\

Installationen avslutades för tidigt på grund av ett fel.
När du klickar på OK avslutas installationsprogrammet.
Orsak
Detta problem kan uppstå om du har använt verktyget Diskhantering, som ingår i Microsoft Windows NT 4.0, för att byta enhetsbeteckning på den hårddisk där operativsystemet är installerat, till exempel enhet C.

Problemet beror på att registernycklar används i installationsprogrammet för Office för att fastställa var vissa mappar som krävs för installationen finns. Om enhetsbeteckningen på den hårddisk som innehåller operativsystemet har ändrats refererar registernycklarna till obefintliga mappar, och installationen misslyckas.
Lösning
Lös problemet genom att använda programmet Diskhantering i Windows NT för att återställa hårddiskens enhetsbeteckning till dess ursprungliga värde:

  1. Klicka på Start, peka på Program, peka på Administrationsverktyg och klicka på Diskhantering.
  2. Högerklicka på den enhet som du vill ändra beteckning på. Klicka på Tilldela enhetsbeteckning på snabbmenyn.
  3. Välj önskad enhetsbeteckning i listan och klicka på OK.
Om du uppmanas att avsluta Diskhantering eller att starta om datorn gör du det. När datorn har startat om försöker du installera Office igen.
Mer Information
Om du använder Diskhantering i Windows NT för att ändra enhetsbeteckningen på den hårddisk där operativsystemet är installerat, visas följande varningsmeddelande:

///Changing the drive letter for the windows directory may produce unexpected results//Om du ändrar enhetsbeteckningen för Windows-katalogen kan det leda till oväntade resultat///. ///Are you sure you want to continue//Vill du fortsätta///?
Referenser
Här hittar du fler artiklar om felsökning av vissa fel vid installation av Office: Fler artiklar med allmän information om felsökning av Office-fel:
OFF2000
Egenskaper

Artikel-id: 217666 – senaste granskning 12/05/2015 12:59:19 – revision: 3.1

Microsoft Office 2000 Premium Edition, Microsoft Office 2000 Professional Edition, Microsoft Office 2000 Standard Edition, Microsoft Office 2000 Small Business Edition, Microsoft Office 2000 Developer Edition, Microsoft Access 2000 Standard Edition, Microsoft Excel 2000 Standard Edition, Microsoft FrontPage 2000 Standard Edition, Microsoft Outlook 2000 Standard Edition, Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition, Microsoft Word 2000 Standard Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbbug kberrmsg kbnofix kbsetup KB217666
Feedback