Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Installera och använda FTP-mappar

Supporten för Windows XP har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Windows XP den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Sammanfattning
Den här artikeln handlar om installation och användning av FTP-mappar.
Mer Information
FTP-mappar är ett nytt shell-tillägg i Internet Explorer 5.x, Windows 98, andra utgåvan, Windows Millennium Edition och Windows 2000 som gör det möjligt att bläddra på FTP-platser i Utforskaren eller Internet Explorer med ett mappbaserat gränssnitt av samma typ som Utforskaren.

FTP-mappar ingår i tilläggsprogrammen för Internet Explorer i Internet Explorer 5.x, som endast installeras om du väljer en fullständig installation eller en standardinstallation. FTP-mappar installeras som standard med Windows 98, andra utgåvan, Windows Millennium Edition och Windows 2000.

Så här inaktiverar du FTP-mappar:
 1. Klicka på Start, peka på Inställningar, klicka på Kontrollpanelen och dubbelklicka sedan på Internet-alternativ.
 2. Klicka på fliken Avancerat.
 3. Under Webbsökning markerar du kryssrutan Använd webbaserad FTP eller Aktivera mappvy för FTP-platser.
Obs! När du markerar kryssrutan Använd webbaserad FTP eller Aktivera mappvy för FTP-platser inaktiverar du FTP-mappfunktionen i Internet Explorer 5 och aktiverar FTP-funktionen i Internet Explorer 4.

FTP-mappar stöder inte följande:
 • Anslutning till Internet med hjälp av en CERN- eller webbproxyserver.
 • Anslutning till en VAX- (Virtual Address Extension) eller VMS- (Virtual Memory System) FTP-server.
 • Användning av Internet Explorer inifrån ett separat program eller en separat tjänst.
 • Kopiering av filer mellan två servrar.
 • Dra och släpp-funktion från en FTP-server.
 • Kommandot Kopiera på Redigera-menyn och på snabbmenyer fungerar inte på filer på en FTP-server, men du kan kopiera filer lokalt och klistra in dem på en FTP-server.

Felsökning

Om du inte kan se FTP-användargränssnittet kan det bero på att du hindras av en CERN-proxyserver. Du kan kontrollera detta genom att ansluta till servern med hjälp av verktyget Ftp.exe. Undvik problemet genom att använda en icke-CERN-proxyserver som Microsoft Remote Winsock.
Egenskaper

Artikel-id: 217888 – senaste granskning 02/15/2008 17:24:00 – revision: 4.0

 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 1
 • Microsoft Internet Explorer 5.01
 • Microsoft Internet Explorer 5.01
 • Microsoft Internet Explorer 5.0
 • Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 1
 • Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 1
 • Microsoft Internet Explorer 5.01
 • Microsoft Internet Explorer 5.01
 • Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 1
 • Microsoft Internet Explorer 5.01
 • Microsoft Internet Explorer 5.01
 • Microsoft Internet Explorer 5.0
 • Microsoft Internet Explorer 5.5
 • Microsoft Internet Explorer 5.01
 • Microsoft Internet Explorer 5.0
 • Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 1
 • Microsoft Internet Explorer 5.01
 • Microsoft Internet Explorer 5.01
 • Microsoft Windows 98 Second Edition
 • Microsoft Windows Millennium Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Internet Explorer 6.0
 • kbhowto KB217888
Feedback