Det går inte att använda flervalsstart på en delad partition

Denna artikel har tidigare publicerats under SV221061
Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Symptom
När du har installerat Windows kritiska och icke-kritiska felmeddelanden visas. Det kan visas felmeddelanden i både Windows 2000 och den tidigare versionen av Microsoft Windows NT 4.0, Microsoft Windows 98 eller Microsoft Windows 95 (alla Windows-versioner där mappen Program används).

Versioner av Windows som inte påverkas är Microsoft Windows 3.x, Microsoft Windows for Workgroups 3.1x och Microsoft Windows NT 3.x.
Orsak
Detta problem kan inträffa om Windows 2000 och tidigare versioner av Windows är installerade på samma partition. Detta gör att vissa mappar delas av olika operativsystem eller av program som installeras på dessa operativsystem.
Lösning
Du bör installera Windows 2000 på en partition som inte innehåller Windows NT 4.0, Windows 98 eller Windows 95. Det går inte att ha Windows 2000 och Windows NT 4.0, Windows 98 eller Windows 95 på samma partition. Denna konfiguration stöds inte.
Mer Information
Versionskonflikter kan uppstå när delade filer används av flera operativsystem. En del gemensamma komponenter som orsakar dessa problem finns i mappen Delade filer, mappen Microsoft Internet Explorer, mappen Microsoft Outlook Express, specifika programmappar, andra Internet-relaterade komponenter och mappen Tillbehör. För varje operativsystem kan särskilda versioner av samma fil installeras i en delad mapp. Den filen kanske inte fungerar i ett annat operativsystem. För program kan operativsystemsspecifika filer installeras som inte fungerar korrekt i andra operativsystem.
partition för flervalsstart
Egenskaper

Artikel-id: 221061 – senaste granskning 02/04/2014 14:02:33 – revision: 3.1

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows Millennium Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbenv kbprb KB221061
Feedback
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)