Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Söka på Internet från adressfältet i Internet Explorer

Sammanfattning
I den här artikeln beskrivs hur du söker på Internet från adressfältet i Internet Explorer eller från verktygsfältet Adress på skrivbordet eller i Aktivitetsfältet.

Om du skriver in vanliga namn eller ord i adressfältet i Internet Explorer och sedan klickar på Gå till eller trycker på RETUR, visas en lista över webbplatser som passar in på sökvillkoren.
Mer Information
När du skriver in ett namn på en webbplats utan domäntyp (till exempel .com eller .org) i adressfältet, görs en sökning efter följande webbplatser med hjälp av en Internet-klientfunktion som kallas ///AutoScan///: www.webbplats.com, www.webbplats.edu, www.webbplats.org, webbplats.com, webbplats.edu och webbplats.org.

Internet Explorer 4

///AutoScan/// används alltid före Automatisk sökning för frågor som består av ett enda ord. För frågor med flera ord används Automatisk sökning.

Om du vill använda Automatisk sökning för frågor med ett enda ord skriver du ///go, find//sök/// eller ?, följt av önskat ord.

Vid Automatisk sökning används en slumpmässig sökmotor för sökningen med Internet Explorer 4. Mer information om anpassning av sökmotorn för Automatisk sökning finns i följande artikel i Microsoft Knowledge Base:
198279 Ändra standardsöksidan för Automatisk sökning
Följande alternativ är tillgängliga när den angivna webbadressen inte hittas:
 • Sök aldrig
 • Fråga alltid
 • Sök alltid
Alternativet Sök automatiskt i allmänna rotdomäner är normalt inställt på Fråga alltid.

Internet Explorer 5

Integrationen av funktionerna Automatisk sökning och ///AutoScan/// i Internet Explorer 5 har ett huvudsyfte. För frågor med ett enda ord används MSN-funktionen (Microsoft Network) Automatisk sökning före ///AutoScan///.

Så här anpassar eller inaktiverar du sökning från adressfältet:
 1. Klicka på Start, peka på Inställningar, klicka på Kontrollpanelen och dubbelklicka sedan på Internet-alternativ.
 2. Klicka på önskat sökalternativ på fliken Avancerat, under Sökning från Adressfältet, och klicka på OK.
I Internet Explorer 5 finns följande alternativ för Automatisk sökning och ///AutoScan///:
 • Visa resultat och gå till den plats som matchar bäst
 • Sök inte från Adressfältet
 • Visa endast resultaten i huvudfönstret
 • Gå till den plats som bäst matchar
Standardalternativet är Visa resultat och gå till den plats som matchar bäst. Funktionerna ///AutoScan/// och Automatisk sökning är beroende av varandra i Internet Explorer 5. Du kan inte inaktivera enbart ///AutoScan/// (och bara använda Automatisk sökning) eller inaktivera enbart Automatisk sökning (och bara använda ///AutoScan///). Därför stöds följande sökalternativ inte i Internet Explorer 5:
 • ///AutoScan///, ingen Automatisk sökning alls
 • Automatisk sökning, ingen ///AutoScan/// alls
Obs! Om du är företagsanvändare och organisationen saknar Internet-åtkomst vill du kanske inaktivera automatisk sökning.Observera att det inte sker någon automatisk sökning i Internet Explorer 4 eller 5 efter frågor med enstaka ord som skrivs in i adressfältet i skrivbordet eller Aktivitetsfältet. Om du vill använda Automatisk sökning från adressfältet i skrivbordet eller Aktivitetsfältet skriver du ? före sökordet eller sökorden.
Egenskaper

Artikel-id: 221754 – senaste granskning 12/14/2004 18:06:00 – revision: 3.0

 • Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 1
 • Microsoft Internet Explorer 5.01
 • Microsoft Internet Explorer 5.0
 • Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 1
 • Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 2
 • Microsoft Internet Explorer 4.0 128-bitarsversion
 • Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 1
 • Microsoft Internet Explorer 5.01
 • Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 1
 • Microsoft Internet Explorer 5.01
 • Microsoft Internet Explorer 5.0
 • Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 2
 • Microsoft Internet Explorer 5.5
 • Microsoft Internet Explorer 5.01
 • Microsoft Internet Explorer 5.0
 • Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 1
 • Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 2
 • Microsoft Internet Explorer 4.0 128-bitarsversion
 • Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 1
 • Microsoft Internet Explorer 5.01
 • Microsoft Windows 98 Standard Edition
 • Microsoft Windows 98 Second Edition
 • Microsoft Windows 2000 Standard Edition
 • KB221754
Feedback