Felet "Storleken på den bifogade filen överstiger den tillåtna gränsen" visas när du lägger till en stor bifogad fil i ett e-postmeddelande i Outlook 2010

Symptom


När du lägger till en bifogad fil i ett e-postmeddelande i Microsoft Office Outlook 2010 visas följande felmeddelande:

Storleken på den bifogade filen överstiger den tillåtna gränsen.

Skärmbilden för detta fel.
Orsak
Problemet uppstår av någon av följande orsaker, beroende på vilken typ av e-postkonto du använder.

Internet-e-postkonton (POP3, IMAP eller HTTP)

Felmeddelandet visas eftersom Outlook 2010 har en ny standardgräns för bifogade filer på 20 megabyte (20480 kB) för Internet-e-postkonton. Gränsen är till för att förhindra datorn från att kontinuerligt försöka överföra mycket stora bifogade filer som överskrider de flesta Internettjänstleverantörers gräns. Gränsen gäller oavsett om du lägger till en enda bifogad fil på över 20 megabyte (MB) eller flera bifogade filer som tillsammans överskrider 20 MB.

Microsoft Exchange Server-e-postkonto

Om du använder en Exchange Server-postlåda visas felmeddelandet (som standard) om du bifogar ett eller flera objekt i ett meddelande och om de bifogade objekten tillsammans överstiger 10 MB (10240 kB). Den här gränsen för bifogade filer har inget att göra med den nya gränsen som infördes i Outlook 2010 för Internet-e-postkonton. Gränsen för en Exchange-postlåda baseras på inställningen Maximum send size (Maximal sändningsstorlek) som anges i dialogrutan Transport Settings Properties (Transportinställningsegenskaper) av Exchange-administratören.

Skärmbilden för dialogrutan Egenskaper för transportinställningar.

Lösning
Anvisningarna för hur du ändrar storleksgränsen för bifogade filer beror på vilken typ av e-postkonto du använder med Outlook 2010.

Viktigt! Den här artikeln innehåller information om hur du redigerar registret. Säkerhetskopiera registret innan du gör några ändringar i det. Se till att du vet hur du återställer registret om det uppstår ett problem. Om du vill ha mer information om hur du säkerhetskopierar, återställer och förändrar registret klickar du på följande artikelnummer för att läsa artikeln i Microsoft Knowledge Base:

322756 Säkerhetskopiera och återställa registret i Windows XP och Windows Vista

Internet-epostkonto (POP3, IMAP, HTTP)

Om du vill att vi ska lösa problemet åt dig går du till avsnittet Lös det åt mig. Om du vill åtgärda problemet själv går du till avsnittet Jag löser det själv.

Lös det åt mig

Om du vill att problemet ska åtgärdas automatiskt klickar du på knappen eller länken Lös det här problemet. Klicka på Kör i dialogrutan Filhämtning och följ anvisningarna i guiden.


Obs! Den här guiden finns bara på engelska men den automatiska korrigeringsfilen fungerar även för andra språkversioner av Windows.

Obs! Om du inte sitter vid datorn där problemet finns kan du spara lösningen på ett flashminne eller en cd och sedan köra den på rätt dator.

Jag löser det själv

To Så här ändrar du standardstorleksgränsen för bifogade filer i Outlook 2010 för ett Internet-e-postkonto:
 1. Avsluta Outlook.
 2. Starta Registereditorn.
 3. Leta upp och markera någon av följande registerundernycklar:

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Outlook\Preferences
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\14.0\Outlook\Preferences
  Obs! Om sökvägen i registret inte finns måste du skapa den manuellt.
 4. Lägg till följande registerdata under den här undernyckeln:

  Värdetyp: DWORD
  Värdenamn: MaximumAttachmentSize
  Värdedata: Ett heltal anger den sammanlagda tillåtna storleken. Skriv exempelvis 30720 (Decimal) om du vill ange en gräns på 30 MB.
  Obs!
  • Ange värdet noll (0) om du inte vill ange någon gräns för bifogade filer.
  • Skriv ett värde på mindre än 20 MB om du vill ange en gräns under standardvärdet 20 MB.
 5. Avsluta Registereditorn
 6. Starta Outlook.

Microsoft Exchange Server-e-postkonto

Om du använder ett Exchange Server-konto använder inte Outlook 2010 den nya gränsen på 20 MB för Internet-e-postkonton. I stället används gränsen som är angiven på Exchange-servern. Så här ändrar du inställningen som används för att styra storleken på meddelanden som skickas via ett Exchange Server-konto.

Obs!
 • Anvisningarna gäller Exchange Server 2007. Liknande anvisningar gäller för andra versioner av Exchange.
 • Den här Exchange Server-inställningen avser alla versioner av Outlook, inte bara Outlook 2010.
 • Du måste vara Exchange-administratör för att utföra de här ändringarna. Vanliga användare har inte åtkomst till Exchange Management Console.
 1. Starta Exchange Management Console.
 2. Under Organization Configuration (Organisationskonfiguration) klickar du på Hub Transport (Navtransport).
 3. Klicka på Transport Settings (Transportinställningar) på fliken Global Settings (Globala inställningar). (Skärmbilden för detta steg finns nedan.)

  Skärmbilden för detta steg.
 4. I avsnittet Transport Settings (Transportinställningar) i åtgärdsfönstret klickar du på Properties (Egenskaper).
 5. På fliken General (Allmänt) i dialogrutan Transport Settings Properties (Transportinställningsegenskaper) anger du ett värde för Maximum send size (KB) (Maximal sändningsstorlek, kB).
 6. Klicka på OK.
Obs! Eftersom Exchange-servern har ett cacheminne för olika inställningar börjar inte den här ändringen gälla direkt Det kan ta flera timmar innan ändringen identifieras av Outlook.

Obs! Det här är en "FAST PUBLISH”-artikel som skapats direkt inom Microsofts supportorganisation. Informationen i artikeln tillhandahålls i befintligt skick för att besvara framtida frågor. På grund av den snabba framtagningen kan materialet innehålla typografiska fel och kan utan förvarning när som helst komma att omarbetas. Se användarvillkoren för andra hänsynstaganden.
Egenskaper

Artikel-id: 2222370 – senaste granskning 06/11/2014 11:13:00 – revision: 3.0

Microsoft Outlook 2010

 • kbmsifixme kbfixme KB2222370
Feedback