Registerinställningar för Windows Filskydd

Denna artikel har tidigare publicerats under SV222473
Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Sammanfattning
Följande registernyckel är den primära inställningsbehållaren för Windows Filskydd/Systemfilsgranskaren:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
Dessutom kan inställningar för Windows Filskydd/Systemfilsgranskaren finnas under följande registernyckel:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\Windows File Protection
Mer Information
När Windows startas synkroniserar (kopierar) tjänsten Windows Filskydd inställningarna från följande registernyckel
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\Windows File Protection
till denna registernyckel:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
Därför har de värden som eventuellt finns i nyckeln
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\Windows File Protection
företräde framför samma värden i nyckeln
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
.

Som standard kan endast användare med administratörs- eller systemrättigheter ändra dessa inställningar.

Registervärden

SFCDisable (REG_DWORD)

0 = aktiverad (standard)
1 = inaktiverad, fråga om återaktivering vid systemstart
2 = inaktiverad endast vid följande systemstart, ingen fråga för återaktivering
4 = aktiverad, med inaktiverade popup-meddelanden

Obs! För alternativ 1 och 2: För att dessa alternativ ska kunna användas krävs att en kernel-felsökare är ansluten. Om ingen kernel-felsökare är ansluten inaktiveras inte Windows Filskydd.

SFCScan (REG_DWORD)

0 = sök inte igenom skyddade filer vid start (standard)
1 = sök igenom skyddade filer vid varje start
2 = sök igenom skyddade filer en gång

SFCQuota (REG_DWORD)

n = storlek (i megabyte) för dllcache-kvot (standard är 0xffffffff eller ca 300 MB)
FFFFFFFF = cachelagra alla skyddade systemfiler på den lokala hårddisken

SFCDllCacheDir (REG_EXPAND_SZ)

Sökväg = lokal eller nätverksplats för mappen dllcache (standard är %SystemRoot%\System32)

Obs! Nätverksresurser för dllcache-katalogen stöds inte längre.

SFCShowProgress (REG_DWORD)

0 = Systemfilsgranskarens förloppsindikator visas inte (standard)
1 = Systemfilsgranskarens förloppsindikator visas

Obs! Information om placeringen av källfilerna för Windows 2000 lagras på följande plats i registret och kan ändras så att den pekar på enhetsbokstav för en volym med en platt I386-mapp för installationsfilerna, eller ändra värdet för SourcePath i registret så att det pekar på en UNC-sökväg (Universal Naming Convention) i stället för en mappad nätverksenhet.

SourcePath-värdet finns i följande registernyckel:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Setup
Ett exempel:

Om katalogen I386 finns i C:\I386 blir värdet för SourcePath C:\.

Om katalogen I386 finns i \\Servera\w2kflat\I386 blir värdet för SourcePath \\Servera\W2kFlat.

Efter omstart används den nya källsökvägen av WFP och SFC /SCANNOW, och installations-CD:n för Windows 2000 efterfrågas inte.
sfc sfp wfp compatguidechange
Egenskaper

Artikel-id: 222473 – senaste granskning 12/05/2015 13:25:42 – revision: 5.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server

  • kbnosurvey kbarchive kbenv kbinfo KB222473
Feedback