Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Återställa system-/startenhetsbeteckningen i Windows

Supporten för Windows XP har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Windows XP den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Supporten för Windows Server 2003 upphörde 14 juli 2015

Microsoft upphörde med supporten för Windows Server 2003 den 14 juli 2015. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.


I DENNA ARTIKEL


Viktigt! Den här artikeln innehåller information om hur du redigerar registret. Säkerhetskopiera registret innan du gör några ändringar i det. Se till att du vet hur du återställer registret om det uppstår ett problem. Om du vill ha mer information om hur du säkerhetskopierar, återställer och förändrar registret klickar du på följande artikelnummer för att läsa artikeln i Microsoft Knowledge Base:
256986 Beskrivning av registret i Microsoft Windows
Sammanfattning
Varning! Följ inte anvisningarna i den här artikeln om du ska ändra enheten på en dator där enhetsbeteckningen inte har ändrats. Om du gör det kan du kanske inte starta operativsystemet. Använd åtgärderna i den här artikeln endast för att återställa datorn från en ändring av enhetsbeteckning, inte för att ändra en befintlig datorenhet till något annat. Säkerhetskopiera registernycklarna innan du gör ändringen.

Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
249321 Det går inte att logga in om startpartitionens enhetsbeteckning har ändrats (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
I den här artikeln beskrivs hur du ändrar system- eller startenhetens beteckning i Windows. Detta rekommenderas oftast inte, i synnerhet inte om enhetsbeteckningen är densamma som när Windows installerades. Enda gången det kan vara lämpligt att göra detta är när enhetsbeteckningarna ändras utan någon åtgärd från användaren, vilket kan inträffa vid uppdelning av en spegelvolym eller en ändring av en enhetskonfiguration. Dessa händelser inträffar sällan, och enhetsbeteckningarna bör ändras tillbaka så att de motsvarar den ursprungliga installationen.

Om du vill ändra eller byta enhetsbeteckningar på volymer som inte på annat sätt kan ändras med hjälp av snapin-modulen Diskhantering följer du instruktionerna här nedan.

Obs! I de här instruktionerna syftar enhet D på (den felaktiga) enhetsbeteckningen som har tilldelats en volym, och enhet C syftar på (den nya) enhetsbeteckningen du vill byta till, eller tilldela volymen.

Genom de här åtgärderna byter enheterna C och D enhetsbeteckning med varandra. Om du inte vill byta enhetsbeteckningarna ger du bara värdet \DosDevice\bokstav: till nya enhetsbeteckningar som inte används.

Överst på sidan

Ändra system-/startenhetsbeteckningen

Varning! Det kan uppstå allvarliga problem vid felaktiga ändringar av registret med hjälp av Registereditorn eller någon annan metod. Dessa problem kan medföra att du måste installera om operativsystemet. Microsoft kan inte garantera att problemen kan lösas. Ändra registret på egen risk.
 1. Gör en fullständig säkerhetskopia av dator- och systemtillståndet.
 2. Logga in som administratör.
 3. Starta Regedt32.exe.
 4. Gå till följande registernyckel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\MountedDevices
 5. Klicka på MountedDevices.
 6. Klicka på BehörigheterSäkerhet-menyn.
 7. Kontrollera att administratörer har fullständig behörighet. Ändra tillbaka detta när du har utfört alla åtgärder.
 8. Avsluta Regedt32.exe och starta Regedit.exe.
 9. Leta upp följande registernyckel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\MountedDevices
 10. Leta upp enhetsbeteckningen du vill ändra till (ny). Leta upp "\DosDevices\C:".
 11. Högerklicka på \DosDevices\C: och klicka på Byt namn.

  Obs! Du måste använda Regedit i stället för Regedt32 för att byta namn på den här registernyckeln.
 12. Byt namnet till en enhetsbeteckning som inte används: "\DosDevices\Z:".

  Därmed blir enhetsbeteckningen C ledig.
 13. Leta upp enhetsbeteckningen du vill ändra. Sök efter "\DosDevices\D:".
 14. Högerklicka på \DosDevices\D: och klicka på Byt namn.
 15. Byt namnet till den korrekta (nya) enhetsbeteckningen "\DosDevices\C:".
 16. Klicka på värdet för \DosDevices\Z:, klicka på Byt namn och ändra tillbaka namnet till "\DosDevices\D:".
 17. Avsluta Regedit och starta Regedt32.
 18. Ändra tillbaka behörigheterna till den tidigare inställningen för administratörer (sannolikt Skrivskydd).
 19. Starta om datorn.
Överst på sidan
Mounted Devices partition
Egenskaper

Artikel-id: 223188 – senaste granskning 12/04/2006 17:31:10 – revision: 5.4

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server, Microsoft Windows Server 2003, 64-Bit Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Server 2003 Web Edition

 • kbenv kbhowtomaster KB223188
Feedback