ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

Lista över attribut som är synkroniserade med verktyget Azure Active Directory-synkronisering

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2256198
SAMMANFATTNING
En lista med attribut som ska synkroniseras genom verktyget Azure synkronisering av Active Directory finns i följande artikel i wikin:
MER INFORMATION
Behöver du hjälp? Gå till den Office 365-Community eller Azure Active Directory-forum webbplats.

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2256198 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 01/14/2015 04:09:00 - ฉบับแก้ไข: 21.0

Microsoft Azure Active Directory, Microsoft Office 365, Microsoft Exchange Online, Microsoft Intune, CRM Online via Office 365 E Plans, Microsoft Azure Recovery Services, Office 365 Identity Management

  • o365 o365a o365e o365062013 hybrid o365m kbmt KB2256198 KbMtsv
คำติชม