ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

Microsoft Security Essentials erbjuds som valfri uppdatering

Sammanfattning
Microsoft erbjuder Microsoft Security Essentials som en valfri uppdatering till Windows XP-, Windows Vista- och Windows 7-användare som prenumererar på Microsoft Windows Update. Om inget skyddsprogram mot skadlig kod körs på din dator just nu, kan du vara utsatt för spionprogram, virus och andra skadliga program. Microsoft Security Essentials är ett kostnadsfritt skyddsprogram mot skadlig kod som du absolut bör hämta och installera. Microsoft Security Essentials är licensierat för användning på hemdatorer och av små företag med högst 10 datorer.
Mer Information
Mer information om Microsoft Security Essentials hittar du på:
http://www.microsoft.com/security_essentials/default.aspx?mkt=sv-se

Mer information om support för Microsoft Security Essentials hittar du på:
http://www.microsoft.com/security_essentials/support.aspx?mkt=sv-se


Microsoft Security Essentials, Windows Live OneCare, Microsoft, Security Essentials,
Obs! Det här är en "FAST PUBLISH”-artikel som skapats direkt inom Microsofts supportorganisation. Informationen i artikeln tillhandahålls i befintligt skick för att besvara framtida frågor. På grund av den snabba framtagningen kan materialet innehålla typografiska fel och kan utan förvarning när som helst komma att omarbetas. Se användarvillkoren för andra hänsynstaganden.
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2267621 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 11/17/2010 17:48:00 - ฉบับแก้ไข: 1.0

  • KB2267621
คำติชม