Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Begränsningar hos Diskdefragmenteraren i Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003

Supporten för Windows XP har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Windows XP den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Supporten för Windows Server 2003 upphörde 14 juli 2015

Microsoft upphörde med supporten för Windows Server 2003 den 14 juli 2015. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Denna artikel har tidigare publicerats under SV227463
Sammanfattning
Diskdefragmenteraren baseras på den fullständiga återförsäljningsversionen av Diskeeper från Executive Software International, Inc. Versionen som ingår i Microsoft Windows 2000 och senare ger begränsade funktioner för att bibehålla diskprestanda genom defragmentering av volymer där filsystemet FAT, FAT32 eller NTFS används.
Mer Information
Denna version har följande begränsningar:
  • Den kan bara defragmentera lokala volymer.
  • Den kan bara defragmentera en volym i taget.
  • Den kan inte defragmentera en volym medan den söker igenom en annan.
  • Den kan inte schemaläggas.
  • Den kan bara köra en MMC-snapin-modul (Microsoft Management Console) i taget.
  • Den kan inte defragmentera NTFS-volymer med större klusterstorlekar än fyra kilobyte (kB) i Windows 2000. Denna begränsning är borttagen i Diskdefragmenteraren för Microsoft Windows XP och Microsoft Windows Server 2003.
  • Finare förflyttningar av okomprimerade NTFS-fildata är inte möjliga i Windows 2000. När ett enstaka filkluster flyttas så flyttas också fyrakilobytedelen av filen som innehåller klustret. Denna begränsning är borttagen i Diskdefragmenteraren för Windows XP och senare.
  • I Windows 2000 defragmenteras inte NTFS-metadatafiler, till exempel MFT (Master File Table) eller metadata som beskriver katalogens innehåll. Denna begränsning är borttagen i Windows XP och senare. Den kan inte defragmentera krypterade filer i Windows 2000. Denna begränsning är borttagen i Windows XP och senare.
Mer information om begränsningar hos Diskdefragmenteraren och förbättringar i Windows XP finns på följande Microsoft-webbplats:De produkter från andra tillverkare som diskuteras i denna artikel tillverkas oberoende av Microsoft. Produkternas funktion eller tillförlitlighet kan därför inte garanteras.
aktivitet mstask defrag schemalägga schemaläggaren defragmentera
Egenskaper

Artikel-id: 227463 – senaste granskning 12/14/2004 18:44:00 – revision: 5.1

Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003 Web Edition, Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003, 64-Bit Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition, Microsoft Windows XP 64-Bit Edition Version 2002, Microsoft Windows XP 64-Bit Edition Version 2003, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2004, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server

  • kbinfo KB227463
Feedback