Felmeddelandet "Word gick inte att skapa arbetsfilen" visas när du sparar ett dokument i Microsoft Word

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2285187
Symptom
När du sparar ett dokument i Microsoft Word, visas följande felmeddelande:
Word kunde inte skapa arbetsfilen. Kontrollera att Temp-miljövariabeln.
Orsak
Temporary Internet Files-mappen för Windows Internet Explorer är inställd på en plats där du inte har behörighet att skapa nya temporära filer.
Workaround
Lös problemet med någon av följande metoder.

Metod 1 Ändra platsen för mappen Tillfälliga Internet-filer för Internet Explorer. Gör så här:
 1. Klicka på Internet-alternativi Internet Explorer på den Verktyg menyn.
 2. I den Internet-alternativ i dialogrutan klickar du på den allmänna fliken.
 3. I den webbhistorik avsnitt, klicka på Inställningar.
 4. I den Temporary Internet Files och tidigare inställningar dialogrutan klickar du på Flytta mapp.
 5. I den Bläddra efter mapp dialogrutan Välj på följande plats: <Drive:>\Users\<user name="">\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet-filer.
  Obs! AppData är en dold mapp. Gå till följande webbplats om du vill visa dolda filer och mappar:</user></Drive:>Visa dolda filer
 6. Klicka på OK att stänga öppna dialogrutor.
 7. Starta om datorn.
Viktigt Det här avsnittet, metoden eller aktiviteten innehåller instruktioner om hur du ändrar registret. Allvarliga problem kan dock uppstå om du ändrar registret felaktigt. Se därför till att du följer instruktionerna noga. För extra skydd, säkerhetskopiera registret innan du ändrar det. Du kan sedan återställa registret om det uppstår problem. För mer information om hur du säkerhetskopierar och återställer registret klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
322756 Säkerhetskopiera och återställa registret i Windows
Metod 2 Peka mappen Temporary Internet Files Cache-registerposten. Gör så här:
 1. Klicka på Start och sedan på Kör.
 2. Typ regedit i den Öppna rutan och klicka sedan på OK.
 3. Leta upp och klicka på följande registerundernyckel:
  HKEY_CURRENT_USER \Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders
 4. Dubbelklicka på den Cache registerpost, skriver du följande i den värde data rutan och klicka sedan på OK:%USERPROFILE%\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet-filer
 5. Stäng Registereditorn.

WD2007 WD2010 WD2013 WD2016 arbete fil errmsg webbläsaren Internet Explorer


Varning: Den här artikeln har automatöversatts

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2285187 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 03/19/2016 01:49:00 - ฉบับแก้ไข: 5.0

Microsoft Office Word 2007, Microsoft Word 2010, Microsoft Word 2013, Word 2016

 • kbtshoot kbsurveynew kbexpertisebeginner kbmt KB2285187 KbMtsv
คำติชม