OFF2000: Internt fel 2343 under installationen

Denna artikel har tidigare publicerats under SV228668
Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Symptom
VIKTIGT! Denna artikel innehåller information om hur du redigerar registret. Innan du redigerar registret måste du vara säker på att du kan återställa det om det uppstår något problem. I hjälpavsnitten "Restoring the Registry" till Regedit.exe eller "Restoring a Registry Key" till Regedt32.exe står hur du gör.
När du installerar Office kan du få följande felmeddelande:

Internt fel 2343: Kontakta produktsupport för hjälp.
följt av:
Installationen avslutades för tidigt på grund av ett fel.
Orsak
Detta kan inträffa av följande orsaker:
 • Du har tagit bort (avinstallerat) Lotus Notes. ELLER

 • ELLER Lotus Notes är installerat, men det finns felaktiga poster för Lotus Notes i Windows-registret eller filen Win.ini.
När du tar bort Lotus Notes tar avinstallationsprogrammet inte bort vissa poster i Windows-registret och filen Win.ini.

Detta problem uppstår endast om du har tagit bort Lotus Notes, eller om Lotus Notes inte är korrekt installerat. Office installeras om det finns en intakt installation av Lotus Notes på datorn som är korrekt installerad.
Lösning
Lös detta problem genom att skaffa den fullständiga Microsoft Office 2000 Service Release 1/1a (SR-1/SR-1a).

En uppsättning CD-skivor med den fullständiga versionen av Microsoft Office 2000 SR-1/SR-1a kan beställas för en mindre kostnad samt frakt och expeditionsavgift. Du kan beställa denna uppsättning CD-skivor genom att ringa 08-51 99 20 42. Du måste bevisa att du har köpt Microsoft Office 2000 av en återförsäljare för att beställa dessa skivor.

Alternativt har Microsoft ett verktyg som tillfälligt löser problemet. Mer information om detta verktyg hittar du i följande artikel i Microsoft Knowledge Base:
234435 OFF2000: Utility to Repair Internal Error 2343

Obs! Du måste kanske tillfälligt byta namn på filen Notes.ini när du har kört verktyget.

 • I Microsoft Windows 95 och Windows 98 finns denna fil i följande mapp:
  %systemrot%\system
  där %systemrot% är den enhet och sökväg där ditt system är installerat.
 • I Microsoft Windows NT finns denna fil i följande mapp:
  %systemrot%\system32
  där %systemrot% är den enhet och sökväg där ditt system är installerat.
Obs! Om du byter namn på filen Notes.ini fungerar inte Lotus Notes. När du har installerat Office 2000 måste du därför ge filen Notes.ini dess ursprungliga namn.

Om du väljer att inte använda detta verktyg kan du använda någon av följande metoder för att tillfälligt lösa problemet.

Metod 1: Om Lotus Notes inte är installerat

Först måste du ta bort de återstående posterna för Lotus Notes i filen Win.ini. Innan du vidtar dessa åtgärder bör du göra en säkerhetskopia av filen Win.ini som lagras i Windows-mappen.

Så här gör du för att ändra filen Win.ini
 1. Klicka på Start och sedan på Kör. I rutan Öppna skriver du Win.ini .
 2. Klicka på OK.
 3. Leta upp avsnittet [Extensions] i filen Win.ini. Ta bort följande poster i avsnittet [Extensions]:
  nsf=c:\notes\Notes.exe ^.nsf
  ns3=c:\notes\Notes.exe ^.ns3
  nsg=c:\notes\Notes.exe ^.nsg
  nsh=c:\notes\Notes.exe ^.nsh
  ns2=c:\notes\Notes.exe ^.ns2
  ntf=c:\notes\Notes.exe ^.ntf
  Obs! Om Lotus Notes har installerats i en annan mapp än standardmappen (c:\notes), avspeglar dessa poster den sökväg där Lotus Notes installerades.

 4. Om Lotus Notes har installerats i en annan mapp än standardmappen (c:\notes), avspeglar dessa poster den sökväg där Lotus Notes installerades. Leta upp avsnittet [LotusMail] i filen Win.ini. Ta bort följande poster i avsnittet [LotusMail]:
  Application=Notes
  Program=c:\notes\Notes.exe NoDialogs
  Obs! Om Lotus Notes har installerats i en annan mapp än standardmappen (c:\notes), avspeglar dessa poster den sökväg där Lotus Notes installerades.

 5. Om Lotus Notes har installerats i en annan mapp än standardmappen (c:\notes), avspeglar dessa poster den sökväg där Lotus Notes installerades. Klicka på SparaArkiv-menyn.
 6. Om Lotus Notes har installerats i en annan mapp än standardmappen (c:\notes), avspeglar dessa poster den sökväg där Lotus Notes installerades. Klicka på AvslutaArkiv-menyn.
VARNING! Om du använder Registereditorn fel kan det orsaka allvarliga problem som kan medföra att du måste installera om operativsystemet. Microsoft kan inte garantera att problem på grund av felaktig användning av Registereditorn kan lösas. Använd Registereditorn på egen risk.

Du kan läsa mer om hur du redigerar registret i hjälpavsnittet "Changing Keys And Values" i registereditorn (Regedit.exe) eller hjälpavsnitten "Add and Delete Information in the Registry" och "Edit Registry Data" i Regedt32.exe. Observera att du bör säkerhetskopiera registret innan du redigerar det. Om du kör Windows NT eller Windows 2000 bör du även uppdatera reparationsdisketten.


Du måste även ta bort nycklarna för Lotus Notes i registret. Så här gör du för att ta bort nycklarna
 1. Avsluta alla program som körs.
 2. Klicka på Start och sedan på Kör. I rutan Öppna skriver du regedit .
 3. Klicka på OK.
 4. Navigera till följande nyckel i Registereditorn:
  HKEY_CLASSES_ROOT\.nsf
  Ta bort nsf-nyckeln och alla undernycklar.

 5. Ta bort nsf-nyckeln och alla undernycklar. Upprepa steg 4 för följande nycklar:
  HKEY_CLASSES_ROOT\.nsh
  HKEY_CLASSES_ROOT\.ntf
  HKEY_CLASSES_ROOT\.nsg
  HKEY_CLASSES_ROOT\.ns3
  HKEY_CLASSES_ROOT\.ns2
  HKEY_CLASSES_ROOT\.ndl
  Om du saknar någon av dessa nycklar hoppar du över den.

 6. Ta bort nsf-nyckeln och alla undernycklar. Navigera till följande undernyckel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes
  Kontrollera att det inte finns någon nsf-undernyckel. Om det gör det tar du bort den och alla undernycklar som tillhör.
 7. Ta bort nsf-nyckeln och alla undernycklar. Upprepa steg 6 för var och en av följande undernycklar:
  .nsh
  .ntf
  .nsg
  .ns3
  .ns2
  .ndl
  Om du saknar någon av dessa nycklar hoppar du över den.

 8. Ta bort nsf-nyckeln och alla undernycklar. Klicka på AvslutaRegister-menyn.

Metod 2: Om Lotus Notes är installerat

Först måste du kontrollera posterna för Lotus Notes i filen Win.ini. Innan du vidtar dessa åtgärder bör du göra en säkerhetskopia av filen Win.ini som lagras i Windows-mappen.

Så här gör du för att ändra posterna i filen Win.ini
 1. Klicka på Start och sedan på Kör. I rutan Öppna skriver du Win.ini .
 2. Klicka på OK.
 3. Leta upp avsnittet [Extensions] i filen Win.ini. Kontrollera de sökvägar som upptas i följande poster i avsnittet [Extensions]:
  nsf=c:\notes\Notes.exe ^.nsf
  ns3=c:\notes\Notes.exe ^.ns3
  nsg=c:\notes\Notes.exe ^.nsg
  nsh=c:\notes\Notes.exe ^.nsh
  ns2=c:\notes\Notes.exe ^.ns2
  ntf=c:\notes\Notes.exe ^.ntf
  Obs! Om Lotus Notes har installerats i en annan mapp än standardmappen (c:\notes), använder du den sökväg där Lotus Notes installerades.

 4. Om Lotus Notes har installerats i en annan mapp än standardmappen (c:\notes), använder du den sökväg där Lotus Notes installerades. Leta upp avsnittet [LotusMail] i filen Win.ini. Kontrollera de sökvägar som upptas i följande poster i avsnittet [LotusMail]:
  Application=Notes
  Program=c:\notes\Notes.exe NoDialogs
  Obs! Om Lotus Notes har installerats i en annan mapp än standardmappen (c:\notes), använder du den sökväg där Lotus Notes installerades.

 5. Om Lotus Notes har installerats i en annan mapp än standardmappen (c:\notes), använder du den sökväg där Lotus Notes installerades. Klicka på SparaArkiv-menyn.
 6. Om Lotus Notes har installerats i en annan mapp än standardmappen (c:\notes), använder du den sökväg där Lotus Notes installerades. Klicka på AvslutaArkiv-menyn.
VARNING! Om du använder Registereditorn fel kan det orsaka allvarliga problem som kan medföra att du måste installera om operativsystemet. Microsoft kan inte garantera att problem på grund av felaktig användning av Registereditorn kan lösas. Använd Registereditorn på egen risk.

Du kan läsa mer om hur du redigerar registret i hjälpavsnittet "Changing Keys And Values" i registereditorn (Regedit.exe) eller hjälpavsnitten "Add and Delete Information in the Registry" och "Edit Registry Data" i Regedt32.exe. Observera att du bör säkerhetskopiera registret innan du redigerar det. Om du kör Windows NT eller Windows 2000 bör du även uppdatera reparationsdisketten.


Du måste även kontrollera nycklarna för Lotus Notes i registret.
 1. Avsluta alla program som körs.
 2. Klicka på Start och sedan på Kör. I rutan Öppna skriver du regedit .
 3. Klicka på OK.
 4. Navigera till följande nyckel i Registereditorn:
  HKEY_CLASSES_ROOT\.nsf\Shell\Open\Command
 5. Dubbelklicka på (Standard) i kolumnen Namn.
 6. Verifiera sökvägen till Notes.exe som anges i rutan Data. Ändra sökvägen om det behövs och klicka sedan på OK.
 7. Upprepa steg 4-6 för följande nycklar:
  HKEY_CLASSES_ROOT\.nsh\Shell\Open\Command
  HKEY_CLASSES_ROOT\.ntf\Shell\Open\Command
  HKEY_CLASSES_ROOT\.nsg\Shell\Open\Command
  HKEY_CLASSES_ROOT\.ns3\Shell\Open\Command
  HKEY_CLASSES_ROOT\.ns2\Shell\Open\Command
  HKEY_CLASSES_ROOT\.ndl\Shell\Open\Command
  Om du saknar någon av dessa nycklar hoppar du över den.

 8. Om du saknar någon av dessa nycklar hoppar du över den. Navigera till följande nyckel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\.nsf\Shell\Open\Command
 9. Om du saknar någon av dessa nycklar hoppar du över den. Dubbelklicka på (Standard) i kolumnen Namn.
 10. Om du saknar någon av dessa nycklar hoppar du över den. Verifiera sökvägen till Notes.exe som anges i rutan Data. Ändra sökvägen om det behövs och klicka sedan på OK.
 11. Om du saknar någon av dessa nycklar hoppar du över den. Upprepa steg 8-10 för var och en av följande undernycklar:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\.nsh\Shell\Open\Command
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\.ntf\Shell\Open\Command
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\.nsg\Shell\Open\Command
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\.ns3\Shell\Open\Command
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\.ns2\Shell\Open\Command
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\.ndl\Shell\Open\Command
  Om du saknar någon av dessa nycklar hoppar du över den.

 12. Om du saknar någon av dessa nycklar hoppar du över den. Klicka på AvslutaRegister-menyn.
Obs! Detta problem kan även lösas genom att du tillfälligt byter namn på filen Notes.ini. I Windows 95 och Windows 98 finns denna fil i mappen \windows\system. I Windows NT finns filen i mappen \winnt\system32. Om du byter namn på filen Notes.ini fungerar inte Lotus Notes. När du har installerat Office 2000 måste du därför ge filen Notes.ini dess ursprungliga namn.
Status
Microsoft har bekräftat att detta är ett problem för de produkter som nämns under rubiken "Informationen i denna artikel gäller" i den här artikeln.
Mer Information
Den produkt som diskuteras i denna artikel tillverkas oberoende av Microsoft och produktens funktion eller tillförlitlighet kan därför inte garanteras.
Referenser
Om du vill läsa fler artiklar om felsökning i installationen av Office klickar du på länken nedan: Om du vill läsa fler artiklar med allmän information om felsökning i Office klickar du på länken nedan:
Egenskaper

Artikel-id: 228668 – senaste granskning 12/05/2015 14:09:11 – revision: 5.1

Microsoft Office 2000 Premium Edition, Microsoft Office 2000 Professional Edition, Microsoft Office 2000 Standard Edition, Microsoft Office 2000 Small Business Edition, Microsoft Office 2000 Developer Edition, Microsoft Access 2000 Standard Edition, Microsoft Excel 2000 Standard Edition, Microsoft FrontPage 2000 Standard Edition, Microsoft Outlook 2000 Standard Edition, Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition, Microsoft Word 2000 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kberrmsg xlwinsetup KB228668
Feedback