Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

SBS 2003-prestandarapporten visar att en automatisk tjänst inte körs

Symptom
SBS 2003-konsolens prestandarapport eller en serverstatusrapport som har skickats via e-post visar att tjänsten Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86 inte har startats trots att starttypen är inställd på automatisk.

NGEN-tjänst


Orsak
Det här kan hända om Microsoft .NET Framework v4.0-paketet har installerats på SBS 2003-servern.
Lös det åt mig
Om du vill att problemet ska åtgärdas automatiskt klickar du på länken Lös det här problemet. Klicka sedan på Kör i dialogrutan Filhämtning och följ anvisningarna i guiden.
Obs!
Den här guiden finns bara på engelska men den automatiska korrigeringsfilen fungerar även för andra språkversioner av Windows.

Obs! Om du inte sitter vid datorn där problemet finns, kan du spara den automatiska korrigeringsfilen på ett flashminne eller en cd och sedan köra den på rätt dator.
Jag löser det själv
Så här löser du problemet på egen hand:
  1. Leta reda på C:\inetpub\monitoring\web.config-filen och säkerhetskopiera den.
  2. Öppna C:\inetpub\monitoring\web.config-filen med Anteckningar för att redigera den.
  3. Leta upp raden SERVICES_TO_IGNORE i filen. Den ser ut så här:
    <add key="SERVICES_TO_IGNORE" value="SysmonLog" />
  4. Lägg till texten ;clr_optimization_v4.0.30319_32 i raden, vilket är referensen till tjänsten Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86. Se nedan.
    <add key="SERVICES_TO_IGNORE" value="SysmonLog;clr_optimization_v4.0.30319_32" />
  5. Spara C:\inetpub\monitoring\web.config-filen och uppdatera prestandarapporten i SBS-konsolen.
Mer Information
Att tjänsten Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86 inte körs trots att den har starttypen automatisk är helt normalt. Om den inte har något uppdrag stoppas den automatiskt.
fixit fix it
Obs! Det här är en "FAST PUBLISH”-artikel som skapats direkt inom Microsofts supportorganisation. Informationen i artikeln tillhandahålls i befintligt skick för att besvara framtida frågor. På grund av den snabba framtagningen kan materialet innehålla typografiska fel och kan utan förvarning när som helst komma att omarbetas. Se användarvillkoren för andra hänsynstaganden.
Egenskaper

Artikel-id: 2290390 – senaste granskning 10/13/2010 09:07:00 – revision: 1.0

Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Service Pack 1, Microsoft Windows Small Business Server 2003 R2 Standard Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 R2 Premium Edition

  • kbfixme kbmsifixme KB2290390
Feedback