Mobil enhet ansluta inte till Exchange Online via Exchange ActiveSync efter användarens postlåda som har migrerats till Exchange Online

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2293029
PROBLEMET
Microsoft Exchange-postlådan för en användare migreras till Microsoft Office 365 från en lokal eller hosted Exchange-miljö. Efter migreringen, går emellertid användarens mobila enhet ansluta till Microsoft Exchange Online via Microsoft Exchange ActiveSync.

Detta inträffar om den mobila enheten inte uppdateras automatiskt om du vill inkludera sökvägen till Exchange Online-postlåda. Den mobila enheten har att omdirigeras till den nya postlådan serverplatsen.
LÖSNING
Lös problemet med någon av följande metoder.

Metod 1: Installera den kumulativa uppdatering 8 för Exchange Server 2013 eller Samlad uppdatering 9 för Exchange Server 2010 SP3 eller senare

Exchange Server för 2013
Installera den kumulativa uppdatering 8 för 2013 för Exchange Server eller en senare version. Läs mer om de senaste uppdateringarna för Exchange 2013 Uppdateringar för Exchange Server: versionsnummer och utgivningsdatum.

För Exchange Server 2010 Service Pack 3 (SP3)
Installera Samlad uppdatering 9 för Exchange Server 2010 SP3 eller senare. Mer information om de senaste uppdateringarna för Exchange 2010 SP3 finnsUppdateringar för Exchange Server: versionsnummer och utgivningsdatum.

Metod 2: Installera Exchange ActiveSync igen på den mobila enheten

Konfigurera Exchange ActiveSync igen på den mobila enheten så att du kan hämta den senaste versionen av Exchange ActiveSync. Gå till om du vill konfigurera Exchange ActiveSync Referens för Telefoner och Tablet PC-installation, och följ sedan anvisningarna för din enhet.
MER INFORMATION
Behöver du hjälp? Gå till den Office 365-Community webbplats.

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2293029 – senaste granskning 09/11/2015 14:52:00 – revision: 8.0

Microsoft Exchange Online

  • o365 o365a o365e o365022013 o365p o365m kbgraphic kbmt KB2293029 KbMtsv
Feedback