Lista över felkoder och felmeddelanden för Windows Installer-processer i Office 2000-produkter

En version av den här artikeln för Micosoft Office 2003 och Office XP finns i 290158. (Detta kan vara på engelska)
Sammanfattning
I artikeln anges de felkoder och felmeddelanden som visas när Windows Installer (Msiexec.exe) anropas för att utföra en bearbetning.

OBS! Felkodsinformationen i artikeln kan hjälpa dig att diagnostisera installationen, men många olika problem kan orsaka ett enda felmeddelande. Därför är informationen i den här artikeln bara det första steget i felsökningen av orsaken till problemet. Mer information om felsökning finns i avsnittet "Referenser" i slutet av artikeln.
Mer Information
Här följer några exempel på Windows Installer-processer:
 • Installera Microsoft Windows Installer (Instmsi.exe på Microsoft Windows 95 eller senare och Instmsiw.exe på Microsoft Windows NT 4.0)
 • Installera Microsoft Office
 • Installera en Windows Installer-uppdatering (korrigering)
Felkoderna i följande tabell kan anses vara "Slutkoder" eller "Returkoder". De kan användas i felnivåhantering i en MS-DOS-kommandofil eller med Microsoft Systems Management Server (SMS) för att ta reda på resultatet av processen.

OBS! Du ser inte felkoden i Windows Installer-loggfilen som skapas av installationsprogrammet för Office, om du inte skapar en detaljerad loggfil. Felkoden visas ungefär så här i slutet av den detaljerade loggfilen:
MSI (c) (33:8D): MainEngineThread is returning 1603
Om du vill veta mer om hur du skapar en detaljerad loggfil klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
237957 Använda en loggfil för installationsprogrammet för Office 2000 för att felsöka installationsproblem i Office (Detta kan vara på engelska)
Felkod        Värdebeskrivning---------------------------------------------------------------------------ERROR_INSTALL_SERVICE_ FAILURE         1601  Det gick inte att komma åt tjänsten Windows                 Installer. Kontakta en supporttekniker                 och kontrollera att tjänsten Windows Installer                 är korrekt registrerad.ERROR_INSTALL_USEREXIT  1602  Användaravbruten installation.ERROR_INSTALL_FAILURE  1603  Ett allvarligt fel inträffade under installationen.ERROR_INSTALL_SUSPEND  1604  Installationen avbröts och är ofullständig.ERROR_UNKNOWN_PRODUCT  1605  Den här åtgärden är bara giltig för produkter som                är installerade för tillfället.ERROR_UNKNOWN_FEATURE  1606  Funktions-ID är inte registrerat.ERROR_UNKNOWN_COMPONENT 1607  Komponent-ID är inte registrerat.ERROR_UNKNOWN_PROPERTY  1608  Okänd egenskap.ERROR_INVALID_HANDLE_ STATE          1609  Referensen befinner sig i ett ogiltigt tillstånd.ERROR_BAD_CONFIGURATION 1610  Konfigurationsdata för den här produkten är                 skadade. Kontakta supportpersonal.ERROR_INDEX_ABSENT    1611  Det finns ingen komponentkvalificerare tillgänglig.ERROR_INSTALL_SOURCE_ ABSENT         1612  Installationskällan för den här produkten                 är inte tillgänglig. Kontrollera att källan                 finns och att du kan komma åt den.ERROR_INSTALL_PACKAGE_ VERSION         1613  Installationspaketet kan                 inte                 installeras. Du måste installera ett Windows                 Service Pack som innehåller en nyare version                 av tjänsten Windows Installer.ERROR_PRODUCT_ UNINSTALLED       1614  Produkten är avinstallerad.ERROR_BAD_QUERY_SYNTAX  1615  SQL-frågesyntaxen är ogiltig eller stöds inte.ERROR_INVALID_FIELD   1616  Postfältet finns inte.ERROR_INSTALL_ALREADY_ RUNNING         1618  En annan installation                 pågår. Slutför den andra installationen                 innan du fortsätter med den här.ERROR_INSTALL_PACKAGE_ OPEN_FAILED       1619  Det gick inte att öppna det här                 installationspaketet. Kontrollera att paketet finns och                 att du kan komma åt det, eller kontakta                 tillverkaren av programmet för att verifiera att det här är                 ett giltigt installationspaket för Windows Installer.ERROR_INSTALL_PACKAGE_ INVALID         1620  Installationspaketet kunde inte                 öppnas. Kontakta tillverkaren och                 kontrollera att detta är ett giltigt Windows                 Installer-paket.ERROR_INSTALL_UI_ FAILURE         1621  Ett fel uppstod när användargränssnittet för                 tjänsten Windows Installer skulle startas. Kontakta                 support.ERROR_INSTALL_LOG_ FAILURE         1622  Det uppstod ett fel då loggfilen för installationen öppnades.                 Bekräfta att den angivna platsen för loggfilen                 finns och att den inte är skrivskyddad.ERROR_INSTALL_LANGUAGE_ UNSUPPORTED       1623  Språket i installationspaketet                 stöds inte på den här datorn.ERROR_INSTALL_PACKAGE_ REJECTED        1625  Installationen tillåts inte av en                 systemprincip. Kontakta systemadministratören.ERROR_FUNCTION_NOT_ CALLED         1626  Det gick inte att köra funktionen.ERROR_FUNCTION_FAILED  1627  Funktionen misslyckades under körning.ERROR_INVALID_TABLE   1628  En ogiltig eller okänd tabell angavs.ERROR_DATATYPE_MISMATCH 1629  Angivna data har fel typ.ERROR_UNSUPPORTED_TYPE  1630  Data av den här typen stöds inte.ERROR_CREATE_FAILED   1631  Tjänsten Windows Installer kunde inte                 startas. Kontakta support.ERROR_INSTALL_TEMP_ UNWRITABLE       1632  Mappen för temporära filer är full eller                 kan inte användas. Kontrollera att mappen finns                 och att du har skrivbehörighet i den.ERROR_INSTALL_PLATFORM_ UNSUPPORTED       1633  Det här installationspaketet stöds inte                 på den här plattformen. Kontakta                 programtillverkaren.ERROR_INSTALL_NOTUSED  1634  Komponenten används inte på den här datorn.ERROR_INSTALL_TRANSFORM_ FAILURE         1624  Ett fel uppstod när en transformering skulle tillämpas. Kontrollera att de                 angivna transformeringssökvägarna är giltiga.ERROR_PATCH_PACKAGE_ OPEN_FAILED       1635  Korrigeringspaketet kunde inte öppnas.                 Bekräfta att det finns och                 att du kan komma åt det eller kontakta                 programvaruförsäljaren för att bekräfta att det är                 ett giltigt korrigeringspaket för Windows Installer.ERROR_PATCH_PACKAGE_ INVALID         1636  Korrigeringspaketet kunde inte öppnas.                 Kontakta tillverkaren och kontrollera                 att detta är ett giltigt Windows Installer-                 korrigeringspaket.ERROR_PATCH_PACKAGE_ UNSUPPORTED       1637  Korrigeringspaketet kan inte                 behandlas. Du måste                 installera ett Windows Service Pack som                 innehåller en nyare version av tjänsten Windows                 Installer.ERROR_PRODUCT_VERSION  1638  En annan version av den här produkten är redan                 installerad. Installation av den här versionen                 kan inte fortsätta. Använd alternativet Lägg till/ta bort program                 på Kontrollpanelen för att konfigurera                 eller ta bort den befintliga versionen.ERROR_INVALID_COMMAND_ LINE          1639  Ogiltigt kommandoradsargument. Mer information                 om kommandoradsargument finns i                 Windows Installer SDK.ERROR_SUCCESS_REBOOT_ REQUIRED        3010  Datorn måste startas om för att                 installationen ska slutföras. Detta gäller dock inte för installationer                 där åtgärden ForceReboot har aktiverats. Obs!                 Den här felkoden är inte tillgänglig förrän                 i en framtida version av installationsprogrammet. 				
Referenser
Den här artikeln är endast avsedd som en allmän felreferens. Om du vill veta mer om felsökning av specifika problem i installationsprogrammet för Office kan du klicka på artikelnumren nedan och läsa artiklarna i Microsoft Knowledge Base:
228658 Felmeddelandet "1303. Installationsprogrammet har inte tillräckliga privilegier för att få åtkomst till katalogen" visas när du kör installationsprogrammet för Office 2000 (Detta kan vara på engelska)
228592 Felmeddelande: Fel 1316 kör installationsprogrammet för administratörsinstallation (Detta kan vara på engelska)
217666 Felmeddelandet "1327. Ogiltig enhet: C:\" visas när du installerar Office 2000
236427 Felmeddelandet "1402. Det gick inte att öppna nyckeln" visas när du kör installationsprogrammet för Office 2000 (Detta kan vara på engelska)
228655 Felmeddelandet "1704. En installation för <Office-produkt> är för närvarande pausad " visas när du installerar Office 2000 (Detta kan vara på engelska)
237294 Felmeddelandet "1904. Det gick inte att registrera Modul <sökväg & filnamn>" visas när du kör installationsprogrammet för Office 2000 (Detta kan vara på engelska)
217648 "Varning 1909. Det gick inte att skapa genvägen" under installationen (Detta kan vara på engelska)
217662 Fel 1925 när du kör installationsprogrammet med växeln /J (Detta kan vara på engelska)
240335 Felmeddelandet "Internt fel 2336" visas och orsakas av eventuellt skadad fil när du installerar Office 2000 (Detta kan vara på engelska)
217714 Det verkar som att installationsprogrammet slutar svara och felmeddelandet "Internt fel 2336" eller "Internt fel 2755" visas när du installerar Office 2000
228668 Felmeddelandet "Internt fel 2343" visas när du tar bort Lotus Notes och sedan installerar Office 2000
235662 Felmeddelandena "Internt fel 2344" och "Installer avslutades för tidigt på grund av ett fel" visas när du kör installationsprogrammet för Office 2000
236437 "Internt fel 2351" eller "Internt fel 2355" under installation av Office 2000
220780 Felmeddelandet "Internt fel 2755" eller en "Undantagskod: C0000005 ACCESS_VIOLATION" visas när du installerar Office 2000 eller visar installationsprogrammets loggfil för en tidigare installation av Office (Detta kan vara på engelska)
221374 Internt fel 2893 när du anger ett långt företagsnamn (Detta kan vara på engelska)
236053 Internt fel 2894 vid installation av Office eller Works
230879 Loggfil för felmeddelande innehåller alltid "Internt fel 2898: Kontakta produktsupport" (Detta kan vara på engelska)
Om du vill ha allmän information om felsökning av Office-fel klickar du på artikelnumren nedan och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:
238259 Office stoppar under installationen: Felsökning i Windows 95 (Detta kan vara på engelska)
245226 Felsökning vid problem med installation av Office 2000 från en CD-skiva
200116 Felsökning av Office-program i Windows NT 4.0 (Detta kan vara på engelska)
218853 Felsökning av Office Kernel32.dll-fel i Windows 98 (Detta kan vara på engelska)
218873 Felsökning av Office 2000 Kernel32.dll-fel i Windows 95 (Detta kan vara på engelska)
238012 Office 2000 slutar svara under installationen av Windows 98 (Detta kan vara på engelska)
237957 Använda en loggfil för installationsprogrammet för Office 2000 för att felsöka installationsproblem i Office (Detta kan vara på engelska)
200375 Installera Windows 95 i en ny mapp för felsökning av Office (Detta kan vara på engelska)
OFF2000 errmsg
Obs! Det här är en "FAST PUBLISH”-artikel som skapats direkt inom Microsofts supportorganisation. Informationen i artikeln tillhandahålls i befintligt skick för att besvara framtida frågor. På grund av den snabba framtagningen kan materialet innehålla typografiska fel och kan utan förvarning när som helst komma att omarbetas. Se användarvillkoren för andra hänsynstaganden.
Egenskaper

Artikel-id: 229683 – senaste granskning 05/31/2012 13:58:00 – revision: 1.0

Microsoft Office 2000 Premium Edition, Microsoft Office 2000 Professional Edition, Microsoft Office 2000 Standard Edition, Microsoft Office 2000 Small Business Edition, Microsoft Office 2000 Developer Edition, Microsoft Access 2000 Standard Edition, Microsoft Excel 2000 Standard Edition, Microsoft FrontPage 2000 Standard Edition, Microsoft Outlook 2000 Standard Edition, Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition, Microsoft Word 2000 Standard Edition

 • kbhowto kberrmsg kbinfo KB229683
Feedback