Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Inaktivera lagring av lösenord i Internet Explorer

Denna artikel har tidigare publicerats under SV229940
Viktigt! Denna artikel innehåller information om hur du redigerar registret. Säkerhetskopiera registret innan du gör några ändringar i det. Se till att du vet hur du återställer registret om det uppstår ett problem. Om du vill veta mer om hur du säkerhetskopierar, återställer och ändrar registret klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
256986 Beskrivning av registret i Microsoft Windows
Sammanfattning
I denna artikel beskrivs hur du kan inaktivera funktionen för lagring av lösenord i de Microsoft-produkter som nämns i avsnittet "Gäller för":

När du försöker visa en lösenordsskyddad webbplats uppmanas du skriva inloggningsinformationen i dialogrutan Ange nätverkslösenord. Om du markerar kryssrutan Spara lösenordet i lösenordslistan i denna dialogruta, sparas lösenordet på datorn så att du inte behöver skriva det igen om du försöker använda samma dokument igen. Detta kallas "cachelagring av lösenord".
Mer Information
Varning! Det kan uppstå allvarliga problem vid felaktiga ändringar av registret med hjälp av Registereditorn eller någon annan metod. Dessa problem kan medföra att du måste installera om operativsystemet. Microsoft kan inte garantera att problemen kan lösas. Ändra registret på egen risk.

Gör så här för att inaktivera cachelagringen:
  1. Klicka på Start, Kör, skriv regedit och klicka på OK.
  2. Leta upp och klicka på följande registerundernyckel:
    HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings
  3. Klicka på Redigera, Ny/nytt och DWORD-värde.
  4. Skriv DisablePasswordCaching som namn på den nya registerposten och tryck sedan på RETUR.
  5. Högerklicka på DisablePasswordCaching och klicka sedan på Ändra.
  6. Kontrollera att alternativknappen Hexadecimal är markerad och skriv 1 i rutan Data och klicka sedan på OK.
  7. Avsluta Registereditorn.
Du kan även inaktivera cachelagring av lösenord med hjälp av Microsoft Internet Explorer Administration Kit (IEAK), där du kan skapa en körbar fil och bifoga den som en tilläggskomponent. När du använder denna metod läggs posten DisablePasswordCaching till i registret under installationsprocessen.

Obs! I vissa fall kan du skapa en anpassad ADM-fil för att ändra registernyckeln och sedan importera den till IEAK-guiden.

Om du vill återaktivera cachelagring av lösenord kan du antingen ta bort posten DisablePasswordCaching, eller ändra värdet till 0.
Egenskaper

Artikel-id: 229940 – senaste granskning 02/15/2008 17:27:00 – revision: 5.0

Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 1, Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 2, Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Internet Explorer 5.0, Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 2, Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 1, Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 2, Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 1, Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 2, Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Internet Explorer 5.0, Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 1, Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 2, Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Internet Explorer 5.0, Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 2, Microsoft Internet Explorer 5.5, Microsoft Internet Explorer 5.5, Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Internet Explorer 5.0, Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 1, Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 2, Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 1, Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 2, Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Internet Explorer 5.0, Microsoft Internet Explorer 6.0 Service Pack 1

  • kbhowto kbenv KB229940
Feedback