Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Så gör man för att i Windows 2000 köra Diskfragmenteraren som Administratör fast en användare är inloggad utan administratörsbehörighet.

Denna artikel har tidigare publicerats under SV231176
Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Symptom
Kan man för köra Diskfragmenteraren som Administratör fast en användare är inloggad utan administratörsbehörighet?

Lösning
Windows 2000 innehåller ett diskdefragmenteringsprogram. Detta program kan startas av en användaren utan administratörsrättigheter men när användaren vill analysera eller defragmentera en enhet visas en ruta med följande felmeddelande:

Diskdefragmenteraren
Du måste ha administratörsbehörighet för att defragmentera en volym.

MER INFORMATION
Diskdefragmenteraren är i första hand tänkt att användas på datorer på vilka användarna har möjlighet att logga in lokalt med administratörsbehörighet. Diskdefragmenteraren är inte tänkt att användas av administratörer som ett
program för att hantera nätverksanslutna datorer över ett nätverk. Denna version är inte tänkt att köras på distans och kan inte schemaläggas för att automatiskt defragmentera en volym utan interaktivitet från användaren. Det ända sättet en
icke administratör kan defragmentera en lokal volym är genom att starta konsolen DFRG.MSC i en annan användares namn som har administratörsbehörighet. Detta kan åstakommas med följande kommando:

runas /user:administrator@domain.company.com "mmc dfrg.msc"

När detta kommando körs efterfrågas lösenordet för administratören och om detta är korrekt så startas det angivna programmet i administratörens namn.

Man kan också använda följande procedur för att automatiskt starta Diskdefragmenteraren åt användaren:

1. Logga in, som en användare med administratörsbehörighet i domänen, på en annan nätverksansluten dator i domänen.

2. Starta en kommandoprompt och skriv följande kommando:

at \\dator_namn 5:00pm /interactive /every:f c:\winnt\system32\dfrg.msc

Byt "dator_namn" mot användarens datornamn.

Anpassa detta kommando efter egna önskemål. Exemplet ovan startar Diskdefragmenteraren med administratörsrättigheter
varje fredag klockan 5:00PM så att användaren manuellt kan välja vilken enhet som ska defragmenteras.

LÄNKAR:
Denna artikel är baserad på den amerikanska artikeln Q231176 i Microsoft Knowledge Base
och finns på adressen
Egenskaper

Artikel-id: 231176 – senaste granskning 12/05/2015 14:26:43 – revision: 2.1

Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server

  • kbnosurvey kbarchive KB231176
Feedback