Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Det går inte att uppgradera Windows 98/95-datorer till Windows 2000 om Windows 2000 eller Windows NT är installerat

Denna artikel har tidigare publicerats under SV232123
Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Symptom
Hur gör jag om jag vill uppgradera min dator som har både
Windows 98 och Windows NT 4.0 installerat till Windows
2000 Professional?

Lösning
Om datorn har både Windows 95/98 och Windows NT installerat och
du försöker uppgradera från Windows 95/98 till Windows 2000 Professional
så kan följande meddelande visas:

Installationsprogrammet för Windows 2000 stöder inte uppgradering från Windows
om du har flera operativsystem installerade. Installationsprogrammet kommer
att avslutas.

Detta meddelande visas efter att uppgraderingsrapporten har skapats.

Orsak:
Microsoft stöder inte uppgradering till Windows 2000 för datorer
som har flera operativsystem installerade, t ex Windows 95/98
och Windows NT 4.0. Anledningen till detta är att vissa operativ-
system (Windows 2000, Microsoft Windows NT 4.0) delar vissa filer
och mappar (t ex Program) med det andra installerade systemet.

Under uppgraderingen av Windows 95/98 raderas vissa filer som
är specifika för Windows 95/98. Dessa filer kan vara gemensamma med
det andra operativsystemet, och du får inget varningsmeddelande
innan dessa filer tas bort.

Lösningsförslag:
Om du vill uppgradera Windows 95/98 till Windows 2000 måste du
först ta bort det andra operativsystemet. När du tar bort det andra
operativsystemet kontrollerar du att följande filer tas bort från
enheten:

Ntldr
Ntdetect.com
Boot.ini

Övrigt:
Denna artikel är baserad på följande artikel i Microsoft
Knowledge Base:
(Obs! Texten är på engelska.)
Egenskaper

Artikel-id: 232123 – senaste granskning 02/13/2014 10:09:03 – revision: 1.0

Microsoft Windows 2000 Professional Edition

  • kbnosurvey kbarchive KB232123
Feedback