Händelse-ID 4107 eller händelse-ID 11 loggas i programloggen i Windows Vista, Windows Server 2008 och i senare versioner av Windows och Windows Server

Symptom
På en dator som kör Windows 7 eller Windows Server 2008 R2 loggas ett fel av följande typ i programloggen:
Loggnamn: Program
Källa: Microsoft-Windows-CAPI2
Datum: Datum och tid
Händelse-ID: 4107
Aktivitetskategori: Inget
Nivå: Fel
Nyckelord: Klassisk
Användare: Saknas
Dator: Datornamn
Beskrivning:
Det gick inte att extrahera tredjepartsrotlista från autouppdaterings-CAB-filen vid: <http://www.download.windowsupdate.com/msdownload/update/v3/static/trustedr/en/authrootstl.cab> Fel: Ett nödvändigt certifikat visade sig ligga utanför giltighetsperioden vid en kontroll mot systemklockan eller den signerade filens tidstämpel.
På en dator som kör Windows Vista eller Windows Server 2008 loggas ett fel av följande typ i programloggen:

Loggnamn: Program
Källa: Microsoft-Windows-CAPI2
Datum: Datum och tid
Händelse-ID: 11
Aktivitetskategori: Inget
Nivå: Fel
Nyckelord: Klassisk
Användare: Saknas
Dator: Datornamn
Beskrivning:
Det gick inte att extrahera tredjepartsrotlista från autouppdaterings-CAB-filen vid: <http://www.download.windowsupdate.com/msdownload/update/v3/static/trustedr/en/authrootstl.cab> Fel: Ett nödvändigt certifikat visade sig ligga utanför giltighetsperioden vid en kontroll mot systemklockan eller den signerade filens tidstämpel.
Orsak
Felet beror på att Microsoft Certificate Trust List Publisher-certifikatet har gått ut. En kopia av listan med betrodda certifikat med ett utgånget signeringscertifikat finns i mappen CryptnetUrlCache.
Lösning
Om du vill att vi ska lösa problemet går du till avsnittet Lös det åt mig. Om du hellre vill göra det själv går du till avsnittet Jag löser det själv.

Lös det åt migOm du vill att problemet ska åtgärdas automatiskt klickar du på knappen eller länken Fix it. Klicka på Kör i dialogrutan Filhämtning och följ anvisningarna i guiden.Obs!
 • Guiden finns endast på engelska. Den automatiska korrigeringsfilen fungerar dock även för andra språkversioner av Windows.
 • Om du inte just nu använder datorn där problemet finns kan du spara lösningen på ett flashminne eller en cd och sedan köra den på rätt dator.

Gå sedan till avsnittet Löste det här problemet?.Jag löser det själv

Så här löser du problemet själv:
 1. Öppna kommandotolken. Klicka på StartStart-knappen, klicka på Alla program, klicka på Tillbehör och sedan på Kommandotolken.
 2. Skriv följande kommando i kommandotolken och tryck på RETUR:
  certutil -urlcache * delete
  Obs! Kommandot certutil måste köras separat för alla användare på arbetsstationen. Alla användare måste logga in och följa steg 1 och 2 ovan.
 3. Om det utgångna certifikatet är cachelagrat på en av de lokala systemprofilerna, måste du ta bort innehållet i vissa kataloger via Utforskaren i Windows. Gör så här:
  1. Starta Utforskaren. Gör så här: klicka på Start, klicka på Alla program, klicka på Tillbehör och klicka på Utforskaren.

   Obs! Du måste aktivera dolda mappar för att se katalogerna vars innehåll du ska ta bort. Så här visar du dolda filer och mappar:
   1. Klicka på Ordna och sedan på Mapp- och sökalternativ.
   2. Klicka på fliken Visning.
   3. Markera kryssrutan Visa dolda filer och mappar.
   4. Avmarkera kryssrutan Dölj filnamnstillägg för kända filtyper.
   5. Avmarkera kryssrutan Dölj skyddade operativsystemfiler.
   6. Klicka på Ja om du vill ignorera varningen och klicka sedan på OK för att ändringarna ska gälla och stäng dialogrutan.
  2. Ta bort innehållet i katalogerna som visas i listan. (%windir% är Windows-katalogen.)

   Obs!Du kan få ett meddelande som säger att du inte har behörighet att öppna mappen. Om meddelandet visas klickar du på Fortsätt.

   LocalService:

   %windir%\ServiceProfiles\LocalService\AppData\LocalLow\Microsoft\CryptnetUrlCache\Content
   %windir%\ServiceProfiles\LocalService\AppData\LocalLow\Microsoft\CryptnetUrlCache\MetaData

   NetworkService:
   %windir%\ServiceProfiles\NetworkService\AppData\LocalLow\Microsoft\CryptnetUrlCache\Content
   %windir%\ServiceProfiles\NetworkService\AppData\LocalLow\Microsoft\CryptnetUrlCache\MetaData

   LocalSystem:
   %windir%\System32\config\systemprofile\AppData\LocalLow\Microsoft\CryptnetUrlCache\Content
   %windir%\System32\config\systemprofile\AppData\LocalLow\Microsoft\CryptnetUrlCache\MetaData

Löste det här problemet?

 • Kontrollera om problemet har lösts. I så fall är du klar med det här avsnittet. Om problemet inte är åtgärdat kan du kontakta supporten.
 • Skicka oss gärna dina synpunkter. Om du vill ge oss feedback eller rapportera eventuella problem med den här lösningen kan du skriva en kommentar på bloggen Lös det åt mig eller skicka ett e-postmeddelande till oss.
Mer Information
Händelse-ID 4107 kan också loggas som felet "Ogiltiga data" i stället för "Ett nödvändigt certifikat visade sig ligga utanför giltighetsperioden vid en kontroll mot systemklockan eller den signerade filens tidstämpel".

"Ogiltiga data" innebär att det objekt som returnerades från nätverket inte var en giltig CAB-fil och kunde därmed inte parsas korrekt i Windows. Det här felet kan uppstå när nätverkets hämtningsförsök av CAB-filen inte kan passera via en proxy. Om proxyn returnerar vissa data eller meddelanden i stället för den vanliga HTTP-felkoden, försöker Windows parsa meddelandet som tagits emot från proxyn som om det vore CAB-filen. Detta kommer att misslyckas med felet "Ogiltiga data".

Du kan åtgärda problemet genom att tömma cachen och ta bort den ogiltiga posten med hjälp av anvisningarna i avsnittet "Lösning".


fixit fix it
Obs! Det här är en "FAST PUBLISH”-artikel som skapats direkt inom Microsofts supportorganisation. Informationen i artikeln tillhandahålls i befintligt skick för att besvara framtida frågor. På grund av den snabba framtagningen kan materialet innehålla typografiska fel och kan utan förvarning när som helst komma att omarbetas. Se användarvillkoren för andra hänsynstaganden.
Egenskaper

Artikel-id: 2328240 – senaste granskning 05/17/2011 22:59:00 – revision: 2.0

Windows Web Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Web Server 2008, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows Server 2008 R2 Service Pack 1

 • kbfixme kbmsifixme KB2328240
Feedback