Felsökningsguide för oönskade sidbrytningar

Supporten för Office 2003 har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Office 2003 den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 233493
Sammanfattning
Den här artikeln beskrivs felsökning av sidbrytningar som inträffar i en Worddocument på oväntade eller oönskade platser.

Obs! Det är lättare att se sidbrytningar i normalläge än i utskriftslayoutläge. Klicka på Normal om du vill växla till normal vy i Word 2000, Word 2002 och Word 2003 på Visa -menyn. Klicka på flikenVisa och klicka sedan på utkasti Word 2007, Word 2010 och Word 2013.
Mer Information

Kontrollera avståndet före eller efter stycket

Word 2000, Word 2002 och Word 2003

 1. Markera stycket omedelbart före eller efter den oönskade sidbrytningen.
 2. Klicka på styckeFormat -menyn.
 3. Klicka på fliken Indrag och avstånd och kontrollera sedan om Avstånd före och Avstånd efter har angetts till ett ovanligt högt värde.

Word 2007 och Word 2010 Word 2013

 1. Markera stycket omedelbart före eller efter den oönskade sidbrytningen.
 2. Klicka på dialogruteikonen för stycke på fliken Sidlayout och klicka sedan på fliken Indrag och avstånd. Du kan högerklicka och chooseParagraph, och klicka sedan på fliken Indrag och avstånd.
 3. Kontrollera omAvstånd före och Avstånd efter har angetts till ett ovanligt högt värde.

Kontrollera sidbrytningsalternativen för föregående stycke

Word 2000, Word 2002 och Word 2003

 1. Markera det första stycket på sidan efter den oönskade sidbrytningen.
 2. Klicka på styckeFormat -menyn.
 3. Klicka på fliken Indrag och avstånd .
 4. Kontrollera om någon av följande tre sidbrytningsalternativ är valt:
 • Sidbrytning före: infogar en sidbrytning före ett stycke.
 • Håll ihop med nästa: förhindrar en sidbrytning mellan aktuellt och efter stycken.
 • Håll ihop rader: förhindrar en sidbrytning inom ett stycke.

Word 2007 och Word 2010 Word 2013

 1. Markera det första stycket på sidan efter den oönskade sidbrytningen.
 2. Klicka på dialogruteikonen för stycke i gruppen stycke på fliken Sidlayout .
 3. Klicka på fliken Indrag och avstånd .
 4. Kontrollera om någon av följande tre sidbrytningsalternativ är valt:
 • Sidbrytning före: infogar en sidbrytning före ett stycke.
 • Håll ihop med nästa: förhindrar en sidbrytning mellan aktuellt och efter stycken.
 • Håll ihop rader: förhindrar en sidbrytning inom ett stycke.

Kontrollera inställningen för "från kant"

Word 2000, Word 2002 och Word 2003

 1. Klicka på UtskriftsformatArkiv -menyn och klicka sedan på fliken Marginaler .
 2. Titta på inställningen från kanten för sidhuvudet eller sidfoten att se om den är för stor.

Word 2007 och Word 2010 Word 2013

 1. Klicka på dialogruteikonen Utskriftsformat i gruppen Utskriftsformat på fliken Sidlayout .
 2. Klicka på fliken Layout .
 3. Titta på inställningen från kanten för sidhuvudet eller sidfoten att se om den är för stor.
Obs! Den här inställningen bestämmer avståndet från sidans kant där Word börjar skrivas ut i sidhuvudet eller sidfoten. Standardinställningen är 0,5 tum. Ett högre värde minskar det tillgängliga utskriftsområdet för yourdocument.

Kontrollera om texten efter sidbrytningen finns i en tabell

Word innehåller ett alternativ som inte tillåter en sidbrytning infogas ina tabellcell. Därför, om hela cellen inte ryms på sidan förs hela cellen till nästa sida.

Så här ändrar du alternativet.

Word 2000, Word 2002 och Word 2003

 1. Placera insättningspunkten i tabellen.
 2. Klicka på Tabellegenskapertabell -menyn.
 3. Klicka på fliken rad .
 4. Klicka för att markera kryssrutan Dela rad över sidbrytning .
Detta anger sidbrytningsalternativet för hela tabellen.

Word 2007 och Word 2010 Word 2013

 1. Placera insättningspunkten i tabellen.
 2. Gå till fliken Layout under Tabellverktyg.
 3. Klicka på Egenskaperi gruppen tabell .
 4. Klicka på fliken rad .
 5. Klicka för att markera kryssrutan Dela rad över sidbrytning .
Detta anger sidbrytningsalternativet för hela tabellen.

Sök för manuell (eller "hårt") sidbrytningar

Du kan ha infogat en manuell sidbrytning genom att trycka på CTRL + RETUR. Eller du kan ha infogat en manuell sidbrytning genom att använda någon av följande metoder, beroende på vilken version av Word.

Word 2002, Word 2002 eller Word 2003

 1. Klicka på BrytInfoga -menyn.
 2. Markera sidbrytningenoch klicka sedan på OK.

Word 2007 och Word 2010 Word 2013

Klicka på Sidbrytningar i gruppen sidor på fliken Infoga .

Du kan använda kommandot Ersätt för att ta bort manuella sidbrytningar genom att söka efter manuella sidbrytningar.

Obs! Klicka inte på knappen Ersätt alla när du tar bort manuella sidbrytningar om dokumentet innehåller några avsnittsbrytningar.

Kontrollera om oväntade sidbrytningar efter text i "Normalt" format

Om en rad rubrikformatmallar används i ett dokument (en disposition, forexample) följt av text som har formaterats med formatmallen Normal, inträffa en unexpectedpage break efter den normala texten. Det här problemet uppstår endast innormal visa och uppstår inte i dispositionsläget. Använd någon av followingmethods att ta bort enstaka förekomster av en oönskad sidbrytning.

Metod 1: Använd alternativet "Håll ihop med nästa" till Normal text

Word 2000, Word 2002 och Word 2003

 1. Markera den normala texten.
 2. Klicka på styckeFormat -menyn.
 3. Klicka på fliken Indrag och avstånd och markera Håll ihop med nästa.
 4. Klicka på OK.

Word 2007 och Word 2010 Word 2013

 1. Markera den normala texten.
 2. Klicka på dialogruteikonen för stycke i gruppen stycke på fliken Sidlayout .
 3. Klicka på fliken Indrag och avstånd och markera Håll ihop med nästa.
 4. Klicka på OK.

Metod 2: Avmarkera alternativet "Håll ihop med nästa" från rubriken

Word 2000, Word 2002 och Word 2003

 1. Markera den rubriktext som föregår den normala texten.
 2. Klicka på styckeFormat -menyn.
 3. Klicka på fliken Indrag och avstånd och avmarkera sedan kryssrutan Håll ihop med nästa .
 4. Klicka på OK.

Word 2007 och Word 2010 Word 2013

 1. Markera den rubriktext som föregår den normala texten.
 2. Klicka på dialogruteikonen för stycke i gruppen stycke på fliken Sidlayout .
 3. Klicka på fliken Indrag och avstånd och avmarkera sedan kryssrutan Håll ihop med nästa .
 4. Klicka på OK.

Metod 3: Ändra förekomsten av oönskade sidbrytningar permanent

Word 2000, Word 2002 och Word 2003

 1. Klicka på formatmallFormat -menyn.
 2. Klicka på alla formatmallari rutan lista .
 3. Klicka på Rubrik 1i listan Format .
 4. Klicka på Ändra.
 5. Klicka på Formatoch klicka sedan på stycke.
 6. Klicka på fliken Indrag och avstånd .
 7. Avmarkera kryssrutan Håll ihop med nästa och klicka sedan på OK.
 8. Klicka på Lägg till i mallenom du vill göra ändringen permanent för det aktuella dokumentet och alla nya dokument som baseras på den aktiva dokumentmallen. Annars kommer endast ändringar som du gör påverkar det aktuella dokumentet.
 9. Klicka på OKoch klicka sedan på Stäng.

Word 2007 och Word 2010 Word 2013

 1. Gå till gruppen Format på fliken Start och klicka på dialogruteikonen för formatmallar om du vill öppna i listan över formatmallar.
 2. Klicka på Rubrik 1i listan Format .
 3. Klicka på Ändra.
 4. Klicka på Formatoch klicka sedan på stycke.
 5. Klicka på fliken Indrag och avstånd .
 6. Avmarkera kryssrutan Håll ihop med nästa och klicka sedan på OK.
 7. Om du vill göra ändringen permanent för det aktuella dokumentet och alla nya dokument som baseras på den aktiva mallen, klicka på Nytt dokument baserat på mallen. Annars kommer endast ändringar som du gör påverkar det aktuella dokumentet.
 8. Klicka på OKoch klicka sedan på Stäng.

Microsoft-supportalternativ

Om du inte kan lösa problemet, det flera supportalternativ.

Snabbt svaret hitta själv online

Använd Microsoft Online Support för att söka i Microsoft Knowledge Base och andra tekniska resurser för snabba, korrekta svar. Du kan också anpassa webbplatsen efter sökningen.

Om du vill börja sökningen finns på följande webbplats:

Microsoft produktsupport

Kontakta Microsoft Product Support för att hjälpa dig med felsökning.

Mer information om hur du skaffar hjälp med felsökning i Microsoft Windows klickar du på hjälpavsnittHjälp -menyn i Utforskaren. Dubbelklicka på boken Felsökning på fliken innehåll . Dubbelklicka sedan på boken Kontakta Microsoft Produktsupport om du vill visa dina supportalternativ.

Mer information om hur du skaffar hjälp med felsökning av Microsoft Word klickar du på om Microsoft wordHjälp -menyn och sedan på Teknikersupport.

Microsoft Solution Providers

Microsoft Solution Providers är oberoende företag som tillsammans med Microsoft använder teknik för att hitta lösningar för företag av alla storlekar och branscher.

Om du vill hitta en Microsoft Solution Provider i ditt område i USA och Kanada ringer du Microsoft Sales Information Center på (800) 426-9400. Om du befinner dig utanför USA kontaktar du närmaste Microsoft-kontor. Du hittar kontoret finns på Microsoft World Wide kontor-webbplatsen på:
skriva ut tomma sidor

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 233493 – senaste granskning 05/21/2016 17:26:00 – revision: 3.0

Microsoft Word 2013, Microsoft Word 2010, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Word 2003, Microsoft Word 2002 Standard Edition, Microsoft Word 2000 Standard Edition

 • kbinfo kbmt KB233493 KbMtsv
Feedback