Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Hur du får support för Microsoft Outlook för Mac 2011 anslutningsproblem med Exchange Server

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2353366
Sammanfattning
Den här artikeln innehåller information hur du kan få hjälp med Microsoft Outlook för Mac 2011 om du har problem med att konfigurera och ansluta till en Exchange Server.
Mer Information
Hjälp med eventuella problem med Outlook för Mac som konfigurerats med Microsoft Exchange om du kontaktar nätverksadministratören, din IT-avdelning eller Microsoft Professional Support på 1-(800) 936-4900. Mer information om Microsoft Professional support finns på följande MSDN-webbplats:

Öppna Outlook om du vill konfigurera ett Exchange-konto i Outlook. På den Verktyg -menyn, klicka på konton. Klicka på Exchange-kontotoch följ sedan anvisningarna på skärmen. Du behöver e-postadress och autentisering information som domännamnet, användarnamnet och lösenordet. Om du inte vet konto-information kan du kontakta IT-deparment för hjälp.

Anmärkning: Stöd för Exchange i Outlook 2011 kräver anslutning till Microsoft Exchange 2007 SP1 RU4 eller senare.

SeHjälp om Outlook för mer information.


fel ned tar emot e-post skickas inte justera inställningarna låsta Utkorgen Inkorgen rotcertifikatet är ogiltig giltigt konto LDAP-kalender kontakter ras vpn Planera möte inbjuder irm

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2353366 – senaste granskning 09/12/2013 14:36:00 – revision: 1.0

Microsoft Outlook 2011 for Mac

  • dftsdahomeportal kbmt KB2353366 KbMtsv
Feedback