Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

"E-post inte kan tas emot vid denna tidpunkt. Servern för kontot <name>returnerade felet "autentiseringen misslyckades" ' i Outlook för Mac 2011</name>

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2353968
Symptom
När du försöker ta emot e-post i Microsoft Outlook för Mac 2011 visas ett felmeddelande av följande slag:

E-post kunde inte tas emot just nu.
Servern för kontot <name>returnerade felet "autentiseringen misslyckades" visas. Ditt användarnamn/lösenord eller säkerhetsinställningarna kan vara felaktiga. Vill du försöka ange lösenordet igen?</name>


E-post inte kan tas emot vid denna tid-felmeddelande

Orsak
Det här problemet kan orsakas av felaktiga kontoinställningar.
Lösning
Justera inställningarna för kontot

Gör följande om du vill justera inställningarna för kontot:

  1. Öppna Outlook.
  2. Klicka på kontonVerktyg -menyn.
  3. Välj ditt e-postkonto till vänster i fönstret.
  4. Ange rätt SMPT-serverinformation i rutan Utgående server .
  5. Kontrollera att åsidosätta SMTP-port har valts. Retur 587 i rutan.
  6. Stäng fönstret.

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2353968 – senaste granskning 09/03/2013 08:29:00 – revision: 1.0

Microsoft Outlook 2011 for Mac

  • dftsdahomeportal kbmt KB2353968 KbMtsv
Feedback