OFF2000: Internt fel 2344 när du kör installationsprogrammet för Office 2000

Denna artikel har tidigare publicerats under SV235662
Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Symptom
När du kör installationsprogrammet för Microsoft Office 2000 eller klickar på Identifiera och repareraHjälp-menyn, kan följande felmeddelanden visas:
Internt fel 2344: Kontakta produktsupport för hjälp.
och
Installationen avslutades för tidigt på grund av ett fel.
Orsak
Detta problem kan uppstå om filen Imagehlp.dll saknas på datorn. Filen kan saknas på grund av att:
 • Du tar bort McAfee VirusScan 4.0.2 från datorn. Avinstallationsprogrammet för VirusScan kan ta bort filen Imagehlp.dll.
  ELLER

 • ELLER Du uppgraderar till en senare version av McAfee VirusScan än 4.0.2. Uppgraderingsprogrammet för VirusScan kan ta bort filen Imagehlp.dll.
Lösning
Korrigera problemet med någon av följande metoder:

Metod 1: Använd Extract.exe

 1. Kopiera filen Extract.exe från System-mappen på Microsoft Office 2000 CD1 till mappen Desktop på datorn i Utforskaren.
 2. Om du använder Microsoft Windows 95 eller Windows 98 klickar du på Start, sedan på Kör, skriver command och trycker sedan på returtangenten. Om du använder Microsoft Windows NT eller Windows 2000 klickar du på Start, sedan på Kör, skriver cmd och trycker sedan på returtangenten.
 3. Skriv det kommando som gäller för ditt operativsystem vid MS-DOS-prompten och tryck sedan på returtangenten.

  I Windows 95 eller Windows 98 skriver du följande:
  extract d:\ie5\en\setupw95.cab imagehlp.dll /L c:\windows\system
  Detta kommando bygger på att enhet D är CD-ROM-enheten och att Windows är installerat i sökvägen C:\Windows.

  I Windows NT skriver du följande:
  extract d:\ie5\en\setupw95.cab imagehlp.dll /L c:\winnt\system32
  Detta kommando bygger på att enhet D är CD-ROM-enheten och att Windows NT är installerat i sökvägen C:\Winnt.
 4. När filen har extraherats stänger du fönstret MS-DOS-prompt.
När du kör installationsprogrammet för Microsoft Office 2000 bör problemet inte uppstå.

Metod 2: Använd Systemfilsgranskaren (endast i Windows 98)

 1. Peka på ProgramStart-menyn och sedan på Tillbehör.
 2. Peka på Systemverktyg och klicka sedan på Systeminformation.
 3. Klicka på SystemfilsgranskarenVerktyg-menyn.
 4. I gruppen Välj ett alternativ och klicka på Start klickar du på Hämta en fil från installationsdisketten.
 5. I rutan Ange systemfilen som ska återställas skriver du följande:
  Imagehlp.dll
 6. Klicka på Start.
 7. I rutan Återställ från skriver du följande
  CDRomenhetsbeteckning:
  där CDRomenhetsbeteckning är beteckningen på den enhet där Office 2000 CD1 finns.
 8. I textrutan Spara filen i skriver du följande
  Enhetsbeteckning:\Windows\System
  där Enhetsbeteckning är den enhet där Windows är installerat.
 9. Om du uppmanas att skapa en säkerhetskopieringskatalog för den fil som ersätts, klickar du på OK för att acceptera standardsökvägen för katalogen för säkerhetskopiering. Klicka på Ja när du tillfrågas om du vill skapa katalogen.
 10. När filen har extraherats visas en dialogruta med följande meddelande:
  Filen har extraherats.
  Klicka på OK och sedan på Stäng.
När du kör installationsprogrammet för Microsoft Office 2000 bör problemet inte uppstå.
Referenser
Om du vill läsa fler artiklar om hur du felsöker olika fel i installationen av Office kan du klicka på länken nedan: Om du vill ha fler artiklar med allmän information om felsökning av Office-fel kan du klicka på länken nedan:
Egenskaper

Artikel-id: 235662 – senaste granskning 02/23/2014 19:22:43 – revision: 2.0

Microsoft Office 2000 Standard Edition, Microsoft Publisher 2000 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbdta kberrmsg xlwinsetup KB235662
Feedback