Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

"Internt fel 2351" eller "Internt fel 2355" under installation av Office 2000

Denna artikel har tidigare publicerats under SV236437
Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Viktigt! Den här artikeln innehåller information om hur du sänker säkerhetsnivån eller stänger av säkerhetsfunktioner på en dator. Du kan göra sådana ändringar för att undvika ett visst problem. Innan du gör ändringarna rekommenderar vi att du utvärderar vilka risker de medför i din miljö. Om du genomför den här lösningen bör du vidta lämpliga ytterligare åtgärder för att skydda datorn.
Varning! Den här åtgärden kan göra datorn eller nätverket mer sårbara för angripare eller skadliga program som virus. Vi rekommenderar inte det här alternativet, men vi lämnar information så att du kan välja det om du så önskar. Använd detta alternativ på egen risk.
Obs! Ett antivirusprogram skyddar datorn mot virus. Hämta eller öppna inte filer från otillförlitliga källor, besök inte otillförlitliga webbplatser och öppna inte bifogade filer när antivirusprogrammet är inaktiverat.

Om du vill veta mer om datavirus klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
129972Datavirus: beskrivning, förebyggande åtgärder och återställning
Symptom
När du kör installationsprogrammet för Microsoft Office 2000 eller något Microsoft Office 2000-program kan något av följande felmeddelanden eller båda visas:
Internt fel 2351: Kontakta produktsupport.
Internt fel 2355: Kontakta produktsupport.
När du klickar på OK fortsätter installationen. När installationen är klar startar kanske inte operativsystemet på rätt sätt när du startar om datorn.
Orsak
Detta problem uppstår när installationsprogrammet inte kan extrahera en eller flera filer från kabinettfilerna på Microsoft Office 2000-CD:n.

När du får något av de felmeddelanden som visas i avsnittet "Symptom" i denna artikel kan en nödvändig fil ha tagits bort från datorns hårddisk. I så fall kan kanske inte operativsystemet starta på rätt sätt.
Lösning
I den här artikeln beskrivs olika lösningar på problemet. För maximal effektivitet bör du prova lösningarna i den angivna ordningen:
 • Om felmeddelandet fortfarande visas på skärmen
 • Om operativsystemet inte startar på rätt sätt
 • Rengör Office 2000-CD:n.
 • Logga in som administratör (endast Microsoft Windows XP, Microsoft Windows NT 4.0 och Microsoft Windows 2000).
 • Kontrollera om det finns alternativa installationsplatser.
 • Sänk hastigheten på CD-ROM-enheten (endast Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 eller Microsoft Windows Millennium Edition (ME)).
 • Installera Microsoft Internet Explorer 5 (endast Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 eller Microsoft Windows NT 4.0 Workstation).
 • Installera Microsoft Windows Installer version 1.2 (endast Windows 95, Windows 98 eller Microsoft Windows NT 4.0 Workstation).
 • Gör en "platt" kopia av innehållet på CD:n.
 • Skaffa och installera Service Pack 6a eller senare (endast Windows NT 4.0).
 • Stäng av och/eller ta bort antivirusprogram.
 • Kontakta Microsoft Support.

Om felmeddelandet är kvar på skärmen

Om felmeddelandet är kvar på skärmen trycker du ned ESC-tangenten på tangentbordet och håller den nedtryckt tills något av följande felmeddelanden visas:
Vill du avbryta installationsprogrammet för Office?
Vill du avsluta installationsprogrammet för Office?
Klicka på Ja om du vill avbryta eller avsluta installationsprogrammet. Installationsprogrammet återställer alla ändringar som har gjorts på datorn. När installationsprogrammet har avslutats startar du om datorn och kontrollerar att operativsystemet startar korrekt. Om det inte startar korrekt kontaktar du Microsoft Produktsupport om du behöver hjälp med att reparera operativsystemet.

När du har kontrollerat att operativsystemet startar korrekt fortsätter du till "Kontrollera om det finns alternativa installationsplatser".

Om operativsystemet inte startar korrekt

Om du har klickat på OK och fortsatt till slutet av installationen när du har fått något av felmeddelandena i avsnittet "Symptom", startar kanske inte operativsystemet korrekt när du startar om datorn. Om detta inträffar kontaktar du Microsoft Support om du behöver hjälp med att reparera operativsystemet.

Observera att du inte bör förlora några data om operativsystemet inte startar. Installationsprogrammet påverkar inte några dokument som finns lagrade på datorns hårddisk.

När du har kontrollerat att operativsystemet startar korrekt går du vidare till nästa steg.

Rengör Office 2000 CD:n

Undersök om det finns några repor på CD:ns silversida som kan göra att CD- eller DVD-enheten inte kan läsa CD:n. Om det inte finns några repor behöver CD:n kanske rengöras.

Rengör skivan genom att försiktigt torka silversidan med en mjuk, luddfri bomullsduk. Använd inte en pappersduk eftersom den kan repa plasten och lämna ränder. När du rengör CD-ROM-skivan ska du torka utåt från mitten av skivan. Torka inte med cirkelrörelser.

Logga in som administratör (endast Windows XP, Windows NT 4.0 och Windows 2000)

Om du använder Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000 eller Microsoft Windows NT 4.0 loggar du in som "Administratör" och försöker installera Office.

Kontrollera om det finns alternativa installationsplatser

Om det finns mer än en CD-ROM-kompatibel enhet på datorn (till exempel ytterligare en CD-ROM-enhet, en DVD-ROM-enhet eller en CD-RW-enhet), och du får något av felmeddelandena i avsnittet "Symptom" i denna artikel, avbryter du installationen (med åtgärderna i avsnittet "Om felmeddelandet fortsätter att visas på skärmen") och genomför sedan installationen genom att sätta in CD:n i den andra enheten. I de flesta fall uppstår inte problemet när du genomför installationen med hjälp av den andra enheten.

Om datorn är ansluten till ett nätverk kan du kanske få tillgång till Microsoft Office 2000-CD:n via en annan dators CD-ROM-enhet. Om du har tillgång till en annan dators CD-ROM-enhet sätter du in Microsoft Office 2000-CD:n i denna, ansluter från din arbetsstation till den andra datorn och kör installationsprogrammet.

Om den andra datorn till exempel kallas "server" och dess CD-ROM-enhet delas som "cdrom", gör du så här för att köra installationsprogrammet från din dator:
 1. Klicka på Start, Kör och skriv \\server\cdrom\setup.exe i rutan Öppna.
 2. Klicka på OK.
Du ska nu kunna gå vidare genom installationsprogrammet på normalt vis. Fortsätt annars med nästa åtgärd.

Sänk hastigheten på CD-enheten (endast Windows 95, Windows 98 och Windows Millennium Edition (ME))

Obs! Om du använder Microsoft Windows NT på datorn kan du inte utföra denna åtgärd. Fortsätt till avsnittet "Installera Internet Explorer 5".

Om du minskar hastigheten på datorns CD-ROM-enhet kan du kanske förhindra att problemet uppstår. Så här minskar du hastigheten på CD-ROM-enheten:
 1. Högerklicka på Den här datorn, och klicka sedan på Egenskaper.
 2. Klicka på Filsystem på fliken Prestanda.
 3. På fliken CD-ROM för du skjutreglaget för Cache-storlek så långt till vänster som möjligt. I rutan Optimera åtkomst för enheter med klickar du på Ingen read-ahead.
 4. På fliken Felsökning markerar du alla kryssrutor utom Inaktivera alla 32-bitars protected mode-diskdrivrutiner och Inaktivera systemåterställning (endast Windows ME).
 5. Klicka på OK.
 6. Klicka på fliken Enhetshanteraren.
 7. Expandera CDROM och markera sedan den angivna CD-ROM-enheten (om mer än en CD-ROM-enhet är angiven markerar du den CD-ROM-enhet som du använder för att köra installationsprogrammet). Klicka på Egenskaper.
 8. Klicka på fliken Inställningar. Om kryssrutan DMA redan är markerad avmarkerar du den.
 9. Klicka på OK, Stäng och Ja när du tillfrågas om du vill starta om datorn.
Försök köra installationsprogrammet igen när datorn har startat om. Om problemet kvarstår avbryter du installationen och går vidare till nästa steg.

Installera Internet Explorer 5 (endast Windows 95, Windows 98 och Windows NT 4.0 Workstation).

Om du installerar Internet Explorer 5 före Microsoft Office 2000 kan det i vissa fall förhindra att problemet uppstår. Gör detta genom att sätta in Microsoft Office 2000-CD:n i CD-ROM-enheten. Avbryt installationsprogrammet om det startar och gör sedan så här:
 1. Klicka på Start, Kör och skriv CD-ROM:\Ie5\En\Ie5setup.exe i rutan Öppna.

  I det här exemplet är CD-ROM enhetsbeteckningen för datorns CD-ROM-enhet.
 2. Klicka på OK.
Sedan du installerat Microsoft Internet Explorer 5 startar du om datorn och försöker sedan köra installationsprogrammet igen. Om problemet kvarstår avbryter du installationen och går vidare till nästa steg.

Obs! I Microsoft Windows 2000 ingår Internet Explorer 5.01. I Microsoft Windows ME ingår Internet Explorer 5.5.

Installera Windows Installer version 1.2 (endast Windows 95, Windows 98 eller Microsoft Windows NT 4.0 Workstation).

I Windows Installer version 1.2 och senare finns en uppdatering som kan bidra till att lösa problemet. Uppdatera installationen av Windows Installer beroende på vilken version av Windows du använder.

Microsoft Windows 95 och Microsoft Windows 98

Följande fil kan hämtas från Microsoft Download Center:

HämtaHämta paketet InstMsi.exe nu.
Om du vill veta mer om hur du hämtar supportfiler från Microsoft klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
119591 Hämta Microsoft-supportfiler från Onlinetjänster
Microsoft har genomsökt denna fil med ett antivirusprogram. Genomsökningen har gjorts med det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filen lades upp. Filen finns sparad på servrar med utökad säkerhet, vilket bidrar till att förhindra otillåtna ändringar av den.

Microsoft Windows Millennium Edition (ME)

Obs! Du behöver inte uppdatera Windows Millennium Edition (ME) på grund av detta problem eftersom det innehåller Windows Installer version 1.2.

Microsoft Windows NT 4.0

Följande fil kan hämtas från Microsoft Download Center:

HämtaHämta paketet InstMsi.exe nu.
Om du vill veta mer om hur du hämtar supportfiler från Microsoft klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
119591 Hämta Microsoft-supportfiler från Onlinetjänster
Microsoft har genomsökt denna fil med ett antivirusprogram. Genomsökningen har gjorts med det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filen lades upp. Filen finns sparad på servrar med utökad säkerhet, vilket bidrar till att förhindra otillåtna ändringar av den.

Microsoft Windows 2000

Obs! För Windows 2000 löstes det här problemet först i Windows 2000 Service Pack 2.

Om du vill veta mer om hur du skaffar den senaste Service Pack-versionen för Windows 2000 klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
260910 Skaffa den senaste Service Pack-versionen för Windows 2000

Microsoft Windows XP och Microsoft Windows Server 2003

Obs! Windows XP och Windows Server 2003 har Windows Installer version 2.0 och behöver inte uppdateras för det här problemet.

Sedan du uppdaterat Windows Installer startar du om datorn och försöker sedan köra installationsprogrammet igen. Om problemet kvarstår avbryter du installationen och går vidare till nästa steg.

Om du vill veta mer klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
296742 Internt fel 2351 och 2355 vid installation av program från CD-ROM (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Gör en "platt" kopia av innehållet på CD:n

Du kan skapa en "platt" kopia av innehållet på en CD genom att skapa en mapp på datorns hårddisk och kopiera hela CD:n till mappen. När du har gjort detta kan du starta om datorn i felsäkert läge (Windows 95 eller Windows 2000) eller använda Selektiv start. (Använd verktyget Systeminformation i Windows 98 och Windows ME.)

Obs! När du skapar och använder en "platt" kopia av innehållet på en CD-skiva måste du ha tillräckligt mycket utrymme på datorns hårddisk för att slutföra installationen av Microsoft Office 2000.
 1. Skapa en mapp på datorns hårddisk i Utforskaren. Om du har flera hårddiskar ska du använda en där du inte kommer att installera Microsoft Office 2000. Om du till exempel har tre hårddiskar (C:, D: och E:), och du tänker installera Microsoft Office 2000 på enhet C, skapar du mappen på enhet D eller E.

  Obs! Du behöver upp till 630 megabyte (MB) ledigt utrymme på hårddisken där du skapar mappen, beroende på vilken CD du kopierar.
 2. Kopiera hela innehållet på Microsoft Office 2000-CD:n i Utforskaren till den mapp som du skapade i steg 1.
När du har kopierat alla filer följer du instruktionerna för ditt operativsystem.

Windows 95 eller Windows 2000

Starta om datorn i felsäkert läge (tryck på F5 när "Startar Windows 95" visas eller tryck på F8 vid starten av Windows 2000).

Windows 98

Så här använder du verktyget för systemkonfiguration:
 1. Klicka på Start, peka på Program, peka på Tillbehör, peka på Systemverktyg och klicka på Systeminformation.
 2. Klicka på SystemeditornVerktyg-menyn.
 3. Klicka på Selektiv start på fliken Allmänt i dialogrutan Systemkonfiguration. Avmarkera följande kryssrutor under Selektiv start:
  Kör Config.sys
  Kör Autoexec.bat
  Kör Winstart.bat
  Kör System.ini
  Kör Win.ini
  Läs in autostartobjekt
  Obs! Det kan hända att en eller flera av dessa rutor inte är tillgängliga, beroende på vilka filer som finns på datorn.
 4. Klicka på OK.
 5. Klicka på Ja när du tillfrågas om du vill starta om datorn.

Windows Millennium Edition (ME)

Så här använder du verktyget för systemkonfiguration:
 1. Klicka på Start, peka på Program, peka på Tillbehör, peka på Systemverktyg och klicka på Systeminformation.
 2. Klicka på SystemeditornVerktyg-menyn.
 3. Klicka på Selektiv start på fliken Allmänt i dialogrutan Systemkonfiguration. Avmarkera följande kryssrutor under Selektiv start:
  Kör System.ini
  Kör Win.ini
  Ladda statiska VxD
  Ladda Autostart-objekt
  Läs in miljövariabler
  Obs! Det kan hända att en eller flera av dessa rutor inte är tillgängliga, beroende på vilka filer som finns på datorn.
 4. Klicka på fliken Startup så att den visas längst fram. Markera sedan kryssrutan *StateMgr.
 5. Klicka på fliken Statiska VxD. Statiska VxD är "enheter" som laddas från registret. Vissa av dessa läggs till av Windows, men andra företag kan också lägga till VxD. Flera antivirusprogram laddar Vxd på detta sätt, så att de inte kan inaktiveras helt. Avmarkera kryssrutorna för VxD från andra tillverkare.
 6. Klicka på OK.
 7. Klicka på Ja när du tillfrågas om du vill starta om datorn.

Skaffa och installera Service Pack 6a eller senare (endast Windows NT 4.0)

Obs! Detta gäller endast om du använder Windows NT 4.0.

Om du kör installationsprogrammet på en dator med Windows NT 4.0, behöver du kanske skaffa och installera Service Pack 6a (eller senare) för Windows NT 4.0. Gå till följande Microsoft-webbplats: När du har hämtat och installerat detta Service Pack och startat om datorn kör du installationsprogrammet igen. Om problemet kvarstår avbryter du installationen och går vidare till nästa steg.

Stäng av och/eller ta bort antivirusprogram

Det är möjligt att problemet kan orsakas av ett antivirusprogram som körs. Om du har installerat ett antivirusprogram på datorn måste du kanske stänga av eller till och med ta bort det innan du kan installera Microsoft Office 2000. Om du behöver anvisningar för detta kan du läsa i dokumentationen till antivirusprogrammet eller kontakta programförsäljaren.

Kör installationsprogrammet när du har stängt av eller tagit bort antivirusprogrammet. Om problemet kvarstår avbryter du installationen och går vidare till nästa steg.

Obs! När du har slutfört denna åtgärd kan du sätta på eller installera om antivirusprogrammet när du vill. Microsoft använder en omfattande process för att säkerställa att alla program från Microsoft är virusfria. Eftersom Microsoft Office 2000 endast säljs på CD kan en Office-CD inte infekteras av virus.

Kontakta Microsoft Support

Om du har vidtagit samtliga ovanstående åtgärder och ändå inte kan installera något alls av programmen i Microsoft Office 2000, kan du kontakta Microsoft Support för ytterligare hjälp. Ha följande information till hands när du ringer:
 • Datorns tillverkare och modell.
 • CD-ROM-enhetens/enheternas tillverkare och modell.
 • Microsoft Office 2000-CD-skivornas ursprung: återförsäljare, levererade med datorn och så vidare.
 • Om Internet Explorer 5 har kunnat installeras.
 • Om du använder program för diskkomprimering som DriveSpace på datorn.
 • Namnet på eventuella antivirusprogram som är installerade på datorn.
 • CPU-tillverkaren (Intel, AMD, Cyrix och så vidare).
Referenser
Här hittar du fler artiklar om felsökning av vissa fel vid installation av Office: Här hittar du fler artiklar med allmän information om felsökning av fel i Office:
OFF2000 2351/2355Error reboot 2351 2355
Egenskaper

Artikel-id: 236437 – senaste granskning 02/08/2014 20:28:38 – revision: 6.1

Microsoft Excel 2000 Standard Edition, Microsoft Access 2000 Standard Edition, Microsoft FrontPage 2000 Standard Edition, Microsoft Outlook 2000 Standard Edition, Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition, Microsoft Publisher 2000 Standard Edition, Microsoft Word 2000 Standard Edition, Microsoft Office 2000 Premium Edition, Microsoft Office 2000 Professional Edition, Microsoft Office 2000 Standard Edition, Microsoft Office 2000 Small Business Edition, Microsoft Office 2000 Developer Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbtshoot kbstartprogram kbdta kberrmsg kbprb kbsetup xlwinsetup KB236437
Feedback