Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

GRAPH2000: Tecken försvinner eller ändras till versaler vid inskrivning

Denna artikel har tidigare publicerats under SV237381
Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Symptom
När du skriver i ett datablad för ett Microsoft Graph 2000-diagram försvinner tecknen eller ändras till versaler.
Workaround
Undvik problemet med den metod som passar bäst för din situation.

Obs! Problemet som beskrivs i denna artikel kan uppstå på nytt när någon av följande metoder har använts.

Metod 1: Tecken ändras till versaler

Om tecknen du skriver ändras till versaler kan du skriva gemener genom att hålla ned SKIFT.

Metod 2: Skriv texten på nytt

Ta bort texten i diagramdatabladet och skriv den på nytt.

Metod 3: Starta om Microsoft Graph 2000

Avsluta och starta om Microsoft Graph 2000.

Metod 4: Klistra in data från ett Microsoft Excel-kalkylblad

Skriv önskad information i ett Microsoft Excel-kalkylblad och kopiera informationen och klistra in den i databladet i Microsoft Graph 2000.
Lösning
Lös problemet genom att skaffa den senaste Service Pack-versionen för Microsoft Office 2000. Om du vill veta mer klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
276367 OFF2000: Skaffa den senaste Service Pack-versionen för Office 2000
Status
Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i början av denna artikel. Detta problem korrigerades först i Microsoft Office 2000 Service Pack 3 (SP-3).
Mer Information
När problemet med versaler uppstår är inte ljussignalen för CAPS LOCK-tangenten tänd på tangentbordet. Visserligen tänds och släcks signalen när du trycker på CAPS LOCK, men tangenten har ingen inverkan på det du skriver i ett Microsoft Graph 2000-diagram.

Om SKIFT-tangenten fastnar på tangentbordet och du klickar i diagrammet, markeras celler med början i den cell där SKIFT-tangenten fastnade. Om du skriver när cellerna är markerade kan data i cellerna gå förlorade. Observera att detta varken är orsak till eller symptom på problemet som beskrivs i denna artikel.
msgraph versaler gemener versal gemen excel word powerpoint access publisher frontpage
Egenskaper

Artikel-id: 237381 – senaste granskning 02/23/2014 19:22:58 – revision: 4.1

Microsoft Excel 2000 Standard Edition, Microsoft Graph 2000, Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition, Microsoft Word 2000 Standard Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbfix kboffice2000sp3fix kbbug KB237381
Feedback