Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Standardrättigheter appliceras inte efter konvertering av filsystem på bootpartitionen I Windows 2000.

Denna artikel har tidigare publicerats under SV237399
Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Symptom
Varför är inte rättigheterna konfigurerade på bootpartitionen?

Lösning
När man installerar Windows 2000 på en NTFS partition så konfigurerar rättigheterna till filer och kataloger på partitionen som en del av installationen.

Om man först installerat Windows 2000 på en FAT eller FAT32 partition och sedan konverterat partitionen till NTFS med hjälp av Convert.exe så konfigureras inte dessa rättigheter.

Man kan även vilja återställa standard rättigheterna för systemets bootpartition om man av misstag råkat ta bort delar av behörigheterna som krävs för att operativsystemet ska fungera på ett korrekt sätt.

MER INFORMATION:
Följande procedur ställer in standard rättigheterna för katalogerna %Windir% och "Program files" inte för katalogen "Documents and settings". Man kan om man vill skapa en .inf fil som innehåller anpassade inställningar för rättigheter för filer och kataloger och appicera dessa på ett liknande sätt.

För att applicera standard rättigheter till en Windows 2000 boot partition.
1. Logga in på maskinen med ett konto som har administrativa rättigheter.
2. Skriv följande kommando i en kommandotolk:
- Windows 2000 Workstation:
Secedit /configure /db
C:\winnt\temp\temp.mdb /cfg
C:\winnt\inf\defltwk.inf /areas filestore

- Windows 2000 Server
Secedit /configure /db c:\winnt\temp\temp.mdb /cfg
C:\winnt\inf\defltsv.inf /areas filestore

OBS! Efter rättigheterna har konfigurerats kan man få följande meddelande som kan ignoreras:
Översätt-> "Task is completed. Some files in the configuration are not found on the system so security cannot be set/queried."
Läs %Windir%\security\logs\scesrv.log för mer information.

3. Kontrollera rättigheterna för Windows 2000 systemfiler så att rättigheterna är korrekt konfigurerade.
OBS! Det kan hända att man vill återställa rättigheterna på filer i bootpartitionen om man av misstag råkat ta bort rättigheter som krävs av operativsystemet. Förutsättningen för detta är att datorn kan startas med de aktuella inställningarna.

Om datorn inte startar och genererar ett felmeddelande STOP 0xC000021A på en blå skärmbild

Om administratören har ändrat rättigheterna, startat om datorn och får ovan nämnda felmeddelande beror det mest troligt på att system kontot inte har tillräcklig behörighet till system-filer och kataloger.

För att återställa behörighet till bootpartitionen:
1. Installera Windows 2000 på en separat partition eller disk.
Varning: Om du installerar Windows 2000 i samma katalog raderas den befintliga installationen, inklusive existerande konton osv.
2. Starta den nya installationen av Windows 2000.
3. Använd utforskaren för att ge system kontot fullständiga rättigheter till system filer och kataloger för den ursprungliga installtionen.
Nu ska det gå bra att starta den ursprungliga installationen av Windows 2000.
4. Följ instruktionerna ovan för att återställa standard inställningarna för rättigheter på boot partitionen.
OBS! För datorer som kör Windows NT version 3.5, 3.51 eller 4.0 hänvisas till följande artikel på Microsoft Knowledge Base:
Q153094 Restoring Default Permissions to Windows NT Syetem Files


LÄNKAR:

Denna artikel är baserad på den amerikanska artikeln Q237399 i Microsoft Knowledge Base som finns att nå på adressen
Egenskaper

Artikel-id: 237399 – senaste granskning 12/05/2015 15:15:09 – revision: 2.1

Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server

  • kbnosurvey kbarchive KB237399
Feedback